Bouwplaatsinrichting - Vroom Funderingstechnieken
Img 07

Bouwplaatsinrichting

Soms treedt Vroom Funderingstechnieken min of meer op als hoofdaannemer bij aanvang van een bouwproject. Zij is dan verantwoordelijk voor de inrichting van de bouwplaats tot en met het moment dat de funderingsconstructie wordt opgeleverd.

Wanneer een opdrachtgever Vroom Funderingstechnieken in een project ook de  verantwoordelijkheid in handen geeft voor de start van de bouw tot en met het opleveren van de funderingsconstructie, geeft dit de opdrachtgever meer armslag. Zeker als de bouwvergunning reeds is afgegeven, maar nog geen definitieve aannemerskeuze is gemaakt. Of indien er nog over de aanneemsom onderhandeld wordt en de contracten nog niet zijn getekend. Er ontstaat dan geen vertraging in de voortgang. Vroom Funderingstechnieken voert al vast alle maatvoeringen en funderingswerkzaamheden uit zoals in het bestek is weergegeven.

Van bouwplaatsinrichting tot paalcontrole

Ook het inrichten van de bouwplaats, de grondwerkzaamheden en het organiseren van de begaanbaarheid kan Vroom Funderingstechnieken verzorgen. Ook het inmeten en uitzetten van het palenplan, terreinmetingen met controle van kadastrale grenzen en specifieke vast punt metingen horen daarbij. En verder het vaststellen van de vastheid en kwaliteit van de grondverbeteringen, de grondslag onder uitgegraven funderingen en de draagkracht van bouwputbodems. Dit gebeurt met behulp van de penetrologger, eventueel gecombineerd met handboringen.

De te realiseren funderingsconstructie kan van paalpunt tot peil begane grondvloer worden aangenomen en uitgevoerd.