Missie en visie - Vroom Funderingstechnieken
Img 07

Missie en visie

Vroom is een internationaal opererend specialistisch funderingsbedrijf, met de focus op welzijn en milieu. We stellen klantwaarde centraal en voegen meerwaarde toe door onze expertise in te zetten en oplossingsgericht mee te denken bij de uitvoering van specialistische funderingswerken.

Missie

Belangrijk speerpunt is het welzijn, waaronder life balance, veiligheid en gezondheid, alsmede het opleiden van onze mensen. Onze werkzaamheden worden onder andere uitgevoerd in de utiliteitsbouw, energiesector, infrastructuur, petrochemie en logistieke sector.

Visie

We streven naar duurzame relaties, met zowel onze opdrachtgevers als leveranciers. Door te innoveren in geluidsarme, trillingvrije en duurzame funderingstechnieken, blijven wij toekomstgericht met ons specialisme in funderingswerken in ontwikkeling.