3D-animaties

Door de jaren heen zien we dat mensen steeds meer visueel zijn ingesteld. Het lezen van (lange) teksten spreekt steeds minder tot de verbeelding. Om hierin te voorzien hebben we 3D-animaties gemaakt van onze belangrijkste producten en diensten. Op deze manier kunnen we boven en ín de grond in ongeveer twee minuten laten zien wat een bewuste funderingstechniek inhoudt en hoe een bepaalde dienst hier ondersteunend aan kan zijn. We laten zien wat de diverse paalsystemen in de bodem ‘doen’ en leggen de techniek en toepassingsmogelijkheden uit.

Producten

Vibropalen, type HBF

Zeer geschikt voor projecten in de woningbouw, utiliteitsbouw, infra en energiesector. Kunnen in grote lengtes worden geproduceerd en de levertijd is altijd kort. Voorboren geeft reducties op heitrillingen en een geluidsmantel bij de uitvoering geeft behoorlijke geluidreductie.

Vibro-combipalen

Worden toegepast voor het ondergronds bouwen als tunnelbouw, parkeergarages en overige projecten waarbij de paalkoppen verdiept onder het heimaaiveld aangebracht moeten worden. Vibro-combipalen hebben dezelfde grondmechanische draagkracht en kenmerken als vibropalen, type HBF.

Vibro-SD palen

Deze in de grond gevormde en grondverdringende palen kunnen worden toegepast onder vloeren in bedrijfshallen en onder paalmatrassen. De combinatie paal en vloer kunnen tot een economisch ontwerp leiden. De vibro-SD palen worden in een zeer hoge productiesnelheid aangebracht.

DPA schroefpalen

Dit is een in de grond gevormd en grondverdringend geschroefd paalsysteem, met beperkt uitkomende boorgrond. De productie is trillingsarm en zeer goed geschikt voor het funderen nabij belendingen die schadegevoelig zijn voor zettingen en/of trillingen.

DPA-PLUS schroefpalen

Een in de grond gevormd en grondverdringend geschroefd paalsysteem. Grond wordt zijdelings verdrongen, alleen de boorbuis bevat boorgrond. De productie is trillingsarm en zeer goed geschikt voor het funderen nabij belendingen die schadegevoelig zijn voor zettingen en/of trillingen.

HEK schroefpalen

Een in de grond gevormd en volledig grondverdringend paalsysteem. Worden toegepast bij projecten waar voor de omgeving trillingsvrij en/of geluidsarm moet worden geproduceerd. Geschikt voor het funderen nabij belendingen en bestaande (woning)bouw, die gevoelig zijn voor zettingen en/of trillingen.

HEK-combi schroefpalen

Alle relevante kenmerken en grondmechanische draagkracht van HEK schroefpalen, maar met een prefab beton element. Voor ondergronds bouwen, zoals tunnelbouw, parkeergarages en overige projecten waarbij de paalkoppen verdiept onder het maaiveld worden aangebracht.

Betonschroefpalen

Ontwikkeld voor projecten op zanderige grond en ook inzetbaar bij andere, specifieke grondgesteldheden. Dit paalsysteem is niet-grondverdringend en kent een hoge productiesnelheid. De productie verloopt trillingsvrij en geluidsarm en is daarmee geschikt voor funderen nabij belendingen.

Buisschroefpalen

Ontwikkeld voor projecten in een specifieke bodemgesteldheid en waarbij een wapening over de volle lengte vereist is. Paalsysteem is niet-grondverdringend en kent een hoge productiesnelheid. De productie verloopt trillingsvrij en geluidsarm en is daarmee geschikt voor funderen nabij belendingen.

Prefab heipalen (beton)

Gedurende decennia is veel ervaring opgebouwd in het funderen met prefab betonpalen, dat nog steeds veelvuldig wordt toegepast. Het paalsysteem is grondverdringend. Naast de kleinere projecten zijn wij gespecialiseerd in het funderen met zware, grote afmetingen prefab betonpalen.

Holle Prefab Schroefpalen (HPS)

De holle prefab schroefpaal is een grondverdringend geschroefd paalsysteem. De grond wordt zijdelings aan de punt verdrongen, waardoor er zeer beperkt grond omhoog komt. Bij het schroeven van de voorgespannen holle prefab paal (HPS®) wordt een groutmengsel onder de verloren schroefpunt geïnjecteerd.

Stalenbuis schroefpalen

Speciale aandacht gaat uit naar trillingsvrij schroeven van stalenbuispalen (met of zonder groutinjectie) en schroefinjectie palen. Beide paalsystemen worden steeds vaker in combinatie met minifunderingsmachines ingezet bij verbouw, aanbouw en funderingsherstel.

Stalenbuis heipalen

Stalenbuispalen zijn in de grond gevormde (beton) palen die worden opgebouwd uit stalenbuis segmenten. Dit paaltype wordt vaak ingezet bij aanbouw, verbouw en funderingsherstel. Het trillingsarm in de buis heien is de meest gangbare. Het trillingsvrij schroeven, met of zonder grout, en schroefinjectie palen worden apart belicht.

Prefab funderingsbalken

Bouwen met prefab funderingsbalken komt de efficiency, bouwsnelheid en de constante kwaliteit van het eindproduct ten goede. Prefab funderingsbalken worden door Vroom ontworpen, geproduceerd en gemonteerd met een KOMO-KIWA productcertificaat. Prefab funderingsbalken zorgen voor een korte uitvoeringstijd.

Prefab bergingsvloeren

Bouwen met prefab bergingsvloeren komt de efficiency, de bouwsnelheid en de constante kwaliteit van het eindproduct ten goede. De prefab bergingsvloeren worden door Vroom ontworpen, geproduceerd en gemonteerd met een KOMO-KIWA productcertificaat. De prefab elementen zorgen voor een korte uitvoeringstijd.

Prefab poeren

Bouwen met prefab poeren komt de efficiency, de bouwsnelheid en de constante kwaliteit van het eindproduct ten goede. De prefab poeren worden door Vroom ontworpen, geproduceerd en gemonteerd met een KOMO-KIWA productcertificaat. De prefab elementen zorgen voor een korte uitvoeringstijd.

Prefab kelders

Vroom Betonbouw levert en monteert prefab kelders. De kelders worden naadloos en geconditioneerd gestort in de fabriek, dus lekkage is uitgesloten. Met een kelder van Vroom Betonbouw bent u niet alleen verzekerd van een hoogwaardig kwaliteitsproduct, maar ook van een razendsnelle en eenvoudige montage.

Diensten

Engineering

Indien relevant geven Vroom Funderingstechnieken en Vroom Betonbouw in offertestadium economische alternatieven in paalsystemen aan. Het ontwerpen en doorrekenen van de aangeboden funderingsconstructie, het berekenen van het grondmechanisch draagvermogen of het geven van technische adviezen op het gebied van funderen gebeurt op aanvraag.

Meetdienst

Uw bouwproject valt of staat met een betrouwbare en solide basis. Exacte maatvoering van paalfunderingen en betonwerk is dan ook cruciaal. Vroom zorgt voor efficiënte en exacte maatvoering van alle denkbare funderingswerkzaamheden.
Naar boven