Beleidsverklaring

VGM werken is binnen Vroom de norm. Van alle medewerkers (vast, tijdelijk en ingehuurd) wordt dan ook verwacht dat zij in woord én daad veilig, gezond en milieuverantwoord werken.

Beleid met betrekking tot veiligheid, gezondheid en milieu (VGM)

Het VGM-beleid is een onderdeel van het totale ondernemingsbeleid en is specifiek gericht op het continu verbeteren van de arbeidsomstandigheden, het reduceren van ziekteverzuim of uitval van medewerkers en om uitputting van natuurlijke hulpbronnen tegen te gaan.

Om deze verbeteringen en reducties te realiseren is Vroom continu en actief bezig om persoonlijke letsel en materiële- en milieuschade te voorkomen. Daarnaast tracht Vroom om, in het kader van psychosociale arbeidsbelasting (PSA), discriminatie, seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten en werkdruk in de bron tegen te gaan.

De instrumenten en middelen die Vroom hier onder andere voor inzet zijn; goede arbeidsomstandigheden en de juiste arbeidsmiddelen, passende trainingen en instructie, persoonlijke begeleiding (bijvoorbeeld in geval van ziekte of re-integratie) van de medewerkers, het toepassen van innovatie ontwikkelingen op het gebied van VGM en het hanteren van een kwaliteitsbeheersingssysteem (HSE-dashboard).

Beleid met betrekking tot kwaliteit

De basisvoorwaarde binnen Vroom is het te aller tijden leveren van de beste en hoogste kwaliteit ten aanzien van alle diensten en producten welke door Vroom geleverd wordt.

Door onder andere goed te luisteren naar de eisen, behoeften en verwachtingen van de klanten, het hanteren van een kwaliteitsbeheersingssysteem (HSE-dashboard), het toepassen van onder certificaat vervaardigde halffabricaten (KOMO-certificaat of gelijkwaardig) en het monitoren van faalkosten stelt Vroom alles in werking om invulling te geven aan deze basisvoorwaarde.

Bekrachtiging

Deze beleidsverklaring:

  • Is opgesteld voor alle, onder Vroom Holding opererende bedrijven (hierna te noemen; Vroom);
  • Is gepubliceerd op intranet, als bijlage opgenomen in de VGM-voorlichting en -instructie en is vrij opvraagbaar voor alle belanghebbenden;
  • Wordt tenminste eenmaal per drie jaar geactualiseerd of eerder indien hiertoe aanleiding is, naar aanleiding van een incident, ongeval of anderszins wat van invloed heeft op de inhoud en actualiteit van deze beleidsverklaring.

De Beleidsverklaring kan hier worden gedownload.

Naar boven