Diensten (9)

Vroom Funderingstechnieken is gespecialiseerd in verschillende aspecten van funderingstechnieken. Dankzij de brede expertise en jarenlange ervaring op funderingsgebied wordt Vroom vaak in een vroegtijdig stadium betrokken bij complexe en specialistische funderingswerkzaamheden. Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen?

Advies en onderzoek

Advies en onderzoek

Op verzoek verricht Vroom Funderingstechnieken onderzoek of geeft advies. Bijvoorbeeld over de diverse paalsystemen die in aanmerking kunnen komen, over aanvullende betonwerkzaamheden, dan wel een uitgekiende combinatie van paalsysteem en betonwerk.
Doormeten palen

Doormeten palen

Om de sterkte van een in de grond gevormde betonpaal aan te tonen wordt de integriteit na het uitharden van de beton akoestisch doorgemeten. Gemeten wordt met een geijkt meetsysteem van IFCO/TNO-Profound.
Engineering

Engineering

Indien relevant geven Vroom Funderingstechnieken en Vroom Betonbouw in offertestadium economische alternatieven in paalsystemen aan. Het ontwerpen en doorrekenen van de aangeboden funderingsconstructie, het berekenen van het grondmechanisch draagvermogen of het geven van technische adviezen op het gebied van funderen gebeurt op aanvraag.
Geluidsreductie

Geluidsreductie

Vroom Funderingstechnieken stond mede aan de wieg van diverse ontwikkelingen die zich richten op het beperken van geluid. Waar nodig worden geluidsreducerende maatregelen getroffen, zoals het aanbrengen van geluidsmantels, waarmee geluidreductie is te realiseren. Ook kan worden uitgeweken naar een ander geluidsarm paalsysteem.
Heitoezicht

Heitoezicht

Vroom Funderingstechnieken heeft een aantal ervaren heiopzichters ter beschikking. Met een ruime ervaring als machinist of uitvoerder en een brede kennis op het gebied van de diverse paalsystemen.
Meetdienst

Meetdienst

Uw bouwproject valt of staat met een betrouwbare en solide basis. Exacte maatvoering van paalfunderingen en betonwerk is dan ook cruciaal. Vroom zorgt voor efficiënte en exacte maatvoering van alle denkbare funderingswerkzaamheden.
Prefab betonmontage

Prefab betonmontage

Naast de levering van prefab betonnen elementen monteren wij ook elementen van derden. De montage vindt plaats in de kelder of op de beganegrond van zowel woningbouw als utiliteitsbouw. Eventueel in combinatie met alle typen funderingspalen.
Snellen en ruimen

Snellen en ruimen

Het (hydraulisch) snellen van de palen kan door ons worden uitgevoerd. Op uw verzoek ruimen wij ook het puin op en voeren dit af. Vraag naar onze mogelijkheden.
VFT Outsourcing

VFT Outsourcing

VFT Outsourcing kan wereldwijd de beschikbare expertise waarover het Nederlandse bedrijf beschikt op maat aanbieden en projecten op een efficiënte wijze laten uitvoeren.
Naar boven