Disclaimer

Hieronder vindt u onze disclaimer die van toepassing is op uw gebruik van onze website. Door onze website te gebruiken, gaat u akkoord met deze disclaimer.

Inhoud van de website

Wij streven ernaar om de inhoud van onze website zo nauwkeurig en actueel mogelijk te houden. Wij kunnen echter niet garanderen dat de informatie op onze website volledig, juist, actueel en niet-misleidend is. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor enige vorm van schade of verlies die voortvloeit uit het gebruik van de informatie op onze website.

Externe links

Onze website kan links bevatten naar externe websites. Wij hebben geen controle over de inhoud en de beschikbaarheid van deze websites en aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor enige vorm van schade of verlies die voortvloeit uit het gebruik van deze externe websites.

Gedragscode NVP

Bij wervingsprocedures hanteren wij de gedragscode van de NVP (Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement), die u hier kunt downloaden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van onze website is beschermd door intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten en merkrechten. Het is niet toegestaan om de inhoud van onze website zonder onze toestemming te gebruiken, te verveelvoudigen, te verspreiden of openbaar te maken.

E-mail disclaimer

De inhoud van onze e-mails en eventuele bijgevoegde bestanden is strikt vertrouwelijk en enkel bestemd voor de geadresseerde. Als u niet de bedoelde geadresseerde bent of deze e-mails per vergissing hebt ontvangen, verzoeken wij u de afzender daarvan op de hoogte te brengen en deze e-mail en de bijgevoegde bestanden te vernietigen. Het kopiƫren, verdelen of ander gebruik van deze onbedoelde e-mails en de bijgevoegde bestanden is strikt verboden. De auteurs van onze e-mails streven ernaar informatie en advies te verlenen op een zorgvuldige manier, rekening houdend met de beschikbare informatie. De gegeven informatie of het verleende advies kunnen dan ook slechts bindend zijn als dit duidelijk uit de boodschap blijkt en binnen de informatie die ons ter beschikking was gesteld. De geadresseerde dient de authenticiteit en integriteit van onze e-mails en de bijgevoegde bestanden te controleren. Deze kunnen onbedoeld virussen bevatten en het komt aan de geadresseerde toe het bericht en de bijgevoegde bestanden op eventuele virussen te controleren. De afzender aanvaardt geen aansprakelijkheid voor om het even welke schade die voortvloeit uit ontvangst of gebruik van onze e-mails als gevolg van fouten of vertraging in de verzending via internet.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om deze disclaimer op elk moment te wijzigen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze disclaimer regelmatig te controleren op wijzigingen. Door onze website te blijven gebruiken, gaat u akkoord met de gewijzigde disclaimer.

Als u vragen heeft over deze disclaimer, neem dan contact met ons op via de contactpagina.

Naar boven