Historie

De geschiedenis van de familie Vroom is diepgeworteld in het Zeevangsdorp Middelie en gaat meer dan 100 jaar terug. De start van Vroom Funderingstechnieken is een logisch vervolg op het veebedrijf van opa Cornelis Vroom, dat zich aan het eind van de jaren 50 ook gaat bezighouden met agrarisch loonwerk.

1962-1969

Een stormachtig begin

De geschiedenis van Vroom Funderingstechnieken begint op 1 januari 1962 wanneer Klaas Vroom voor zichzelf begint. Zijn Loonbedrijf K.C. Vroom sluit een overeenkomst met vader Oom Sjors. De continuïteit moet van het heiwerk komen. Alle begin is moeilijk en voor alles geldt dat het eens de eerste keer is.

Vroege innovatie

Klaas leert snel en is inventief. Heien de meeste bedrijven in die tijd nog met de traditionele driepootstelling, Vroom werkt snel en efficiënt dankzij de mobiele heistellingen. Er kan sneller worden gewerkt en het materieel is makkelijker te verplaatsen op de bouwplaats en van de ene naar de andere bouwput. In juli 1962 is de eerste Eckart (nog zonder uitschuifbare giek) op een oude Bedford legertruck gemonteerd en kan Vroom grond- en heiwerk aannemen. De tweede Eckart heeft wel een uitschuifbare giek. De eerste Eckart ruilt Vroom in 1964 in voor een nieuwere Eckart 200. In hetzelfde jaar komt er een O&K (Orestein & Koppel) bij. Dit is een zeswiel aangedreven REO dump-truck, geleverd door de firma Fleumer & Fraaij uit Assendelft. Op de dragline van het type 152 is een hei-installatie gebouwd. De kraan heeft een mastlengte van 15 meter en wordt inclusief sleepemmer, grijper en hei-ogen geleverd. In 1966 koopt Vroom ook de eerste Priestman Tijger.

Een stormachtig begin
1969-1975

Meer werk, personeel en materieel

Nadat Sjors jr. zijn dienstplicht heeft vervuld, gaat hij met broer Klaas samenwerken en verandert de bedrijfsnaam in “v.o.f. K.C. en S. Vroom”. Het werk neemt toe en er komen steeds meer heistellingen bij. Het aantal werknemers groeit. Het is een tijd van hard werken met veel gezelligheid buiten het werk om. In deze periode schaft Vroom een Rapier, een Hoover MH20 en een Bavaria GH3300 op luchtbanden aan. Ook komen er jaarlijks twee tot drie Priestman Tijger stellingen bij. In 1972 treedt Meindert Vroom tot de directie toe en verandert de bedrijfsnaam in “Gebr. Vroom”. De prefab betonpaal maakt in deze periode opgang. Alle machinisten gaan terug naar de schoolbanken en na vier jaar heeft iedereen een diploma op zak. In 1975 sluit Vroom zich aan bij de Nederlandse Vereniging van Aannemers Funderingstechnieken NVAF.

In de jaren 1965 tot begin 1970 is Jan Fleur, directeur van de Zaanse Heionderneming een belangrijke opdrachtgever. Vroom krijgt veel heiwerk in uitvoering, onder andere bij de NDSM, voor de Poelenburg, in de Peperstraat en rond de Cacaofabriek aan de Zaan. De Zaanse Heionderneming verzorgt zelf vooral de grotere hei- en waterwerken en heeft twee Hollandse heistellingen en een zogenaamde heibak ter beschikking. Het kleinere heiwerk en de projecten waarbij de bereikbaarheid moeilijk is, krijgt Vroom. Ingezet zijn de O&K op de Reo Truck en later de Priestman Tijger, de Bavaria GH3300 en een Rapier.

Meer werk, personeel en materieel
1975-1982

De drie gebroeders vinden elkaar

Vanaf 1978 ontstaan onder de holding de werkmaatschappijen, Handelmaatschappij Vroom, Materieelbeheer Vroom, HBF is de alom gebezigde afkorting voor de werkmaatschappij waarin het specialisme Hydro-, Borings- en Funderingstechnieken, elk met hun eigen specialisme en toekomstperspectief, tot uiting komt. Aan alle nevenactiviteiten komt een eind. Begin jaren 80 krijgt Vroom voor het eerst te maken met een forse omzetdaling en gaat daarmee door een diep dal. Vroom doet er alles aan om medewerkers te motiveren en schetst in haar kerstwens het volgende toekomstbeeld: “Als we allemaal een stapje meer geven, behoeven wij met z’n allen niet in te leveren, dat karakter bezitten jullie, dus maak daar gebruik van, blijf een ander altijd voor.”

Specialisatie krijgt gestalte

De eerste projecten met vibropalen realiseert Vroom begin jaren 80 in Tiel en Arnhem. En de goede contacten sinds de jaren 70 tussen Vroom en collega heibedrijf Piet van ’t Wout krijgen in de jaren 80 meer diepgang wanneer Klaas Vroom en Piet van ’t Wout zich gezamenlijk inzetten voor de Hydro-, Borings- en Funderingstechnieken. Beide hei-ondernemers weten dat HBF een omslag in het traditionele denken van de bouwwereld teweeg kan brengen als de nieuwe technieken kwalitatief gezien staan als een huis. Bij Vroom vinden in 1981 ook de eerste booractiviteiten plaats.

De drie gebroeders vinden elkaar
1982-1988

Specialisatie blijkt de juiste keuze

Klaas Vroom voorspelt in het personeelsblad dat 1982 een jaar wordt waarin inleveren, bezuinigingen en matiging het parool is. Maar hij benadrukt dat het nieuwe jaar ook een jaar kan zijn waarin nieuwe en frisse ideeën lucht kunnen scheppen.
Gebr. Vroom moet alle zeilen bijzetten om het tij te keren. De brancheorganisatie voor de funderingsmarkt NVAF voorspelt dat van iedere tien heistellingen in ons land er drie definitief hun giek zullen strijken. Vroom weet evenwel al haar machines draaiende te houden en gedwongen ontslagen te voorkomen.

In moeilijke tijden neemt het bedrijf de juiste beslissingen. Klaas richt het vizier op nieuwe funderingstechnieken en met name de verwachtingen ten aanzien van in de grond gevormde palen zijn goed, zo blijkt uit zijn kerstwens in 1982: “In het heiwezen hebben wij niet alleen getracht onder toezicht heipalen in de grond te slaan, maar ook in de grond te vormen. Deze nieuwe techniek stelt ons wellicht in staat om in 1983 te overleven.” Omdat de recessie langer aanhoudt dan verwacht loopt de omzet in de traditionele funderingstechnieken verder terug. Tegelijkertijd vraagt de introductie van nieuwe technieken grote investeringen. Vroom heit die tijd gemiddeld 40.000 houten heipalen per jaar en ziet de markt steeds meer overstappen naar prefab betonpalen. De eerste successen met schroefpalen in stadsvernieuwingsprojecten zijn een feit en ook andere grondverdringende palen zijn in opkomst.

Specialisatie blijkt de juiste keuze
1988-1995

De jonge generatie maakt haar opwachting

Vanaf 1990 treedt de nieuwe generatie Vroom tot het familiebedrijf toe, vijf in totaal. Op een ongebruikelijke wijze laat Klaas Vroom de jonge garde van Vroom binnen de familie zich de praktijk van de funderingsbranche eigen maken. In de prut, achter de panschop, onder de stelling of op de bouwvergadering. De nieuwe generatie moet het zelf verdienen en krijgt niets cadeau.

Na de succesvolle introductie van de in de grond gevormde vibropaal, is het de beurt aan de DPA schroefpaal, een in de grond gevormde en grondverdringende betonschroefpaal. Het aanbieden van prefab funderingsbalken is een logische volgende stap. En uiteraard behoudt Vroom graag een voorsprong op andere funderingsbedrijven.

De mensen van Vroom vormen nog steeds een hecht team. Klaas Vroom stelt wel dat de ongelooflijke inzet van de heiers in de traditionele systemen er vooral debet aan is geweest dat in de afgelopen jaren alle vernieuwingen gedragen konden worden. Uitbreiding van het leveringsprogramma na 1991 blijft zijn devies. Het funderen vanaf de zandplaat tot aan vloerhoogte ziet hij al als realiteit voor de komende jaren. Milieutechnische vraagstukken vragen en krijgen meer aandacht. Vroom zal de verdere ontwikkeling van vriendelijkere heisystemen ruim baan geven. De buitenlandse markt lijkt ver weg, maar komt dichterbij en is zeker het verkennen waard. Ondanks dat er sprake is van een krimpende bouwmarkt, heeft Klaas Vroom alle vertrouwen in de toekomst.

Doorgaan in de geest van de oprichter

Vlak na de bouwvakvakantie in 1994 wordt Klaas Vroom opgenomen in het ziekenhuis. Hij overlijdt op 56-jarige leeftijd. Het is een zware slag voor de familie en het verlies komt ook keihard aan bij alle werknemers, met name bij de generatie machinisten en heiers van het eerste uur. Iedereen kent de oprichter van het bedrijf als een man voor wie geen zee te hoog gaat. En Klaas stond altijd voor iedereen klaar en heeft het bedrijf door alle moeilijke perioden heen geloodst. Hij heeft zich welhaast dag en nacht ingezet voor het voortbestaan van het familiebedrijf en niet in de laatste plaats voor het bij elkaar houden van de groep.

De jonge generatie maakt haar opwachting
1995-2002

Marktleider in vernieuwingsdrang

In het jaar 1995 zijn Peter, Cajo, Randy, Jeroen en René Vroom formeel eigenaar van het familiebedrijf geworden. Meindert en Sjors mogen de jonge garde niet voor de voeten lopen. Immers, van de opvolgers wordt verwacht dat zij het bedrijf verder zullen uitbouwen. Na de overname bestaat de directie uit Sjors en Meindert, aangevuld met Peter Vroom als commercieel directeur. Peter richt zich in deze overgangsperiode op de commerciële taken en de contacten met de buitenwereld en treedt daarmee in de voetsporen van zijn vader Klaas. De verdere invulling van de opvolging en de datum waarop Sjors en Meindert officieel willen terugtreden kan in alle rust plaatsvinden.

Marktleider in vernieuwingsdrang
2002-2008

Ontwikkelingen in engineering

In 2002 krijgt de bouw te maken met een langdurige staking en er is sprake van een enigszins krimpende bouwmarkt. Vroom verwacht daarom dat de omzet onder het niveau van 2001 zal blijven. Vroom kijkt evenwel vol optimisme vooruit, ook bij een minder draaiende economie.

Woltman, Hitachi en Hillcon

De eerste Woltman 7528D funderingsmachine is in opdracht van Vroom Funderingstechnieken afgebouwd en begin 2007 afgeleverd. De Hitachi GLS serie vormde een goed vertrekpunt om van alles en nog wat in technische tekeningen vast te leggen. De verdere opbouw bood Hillcon de mogelijkheid om de uitgangspunten voor de toekomstige ontwikkelingen in de engineering vast te leggen conform de geldende voorschriften en de CE-norm.

Ontwikkelingen in engineering
2008-2015

Gezond ondernemerschap

In het funderingsvak is in deze jaren veel veranderd. Lange tijd was alles goed hoorbaar en zeker ook goed voelbaar. Door verandering in wet- en regelgeving behoren geluidsarme en vrijwel trillingvrije funderingstechnieken tot de gangbare mogelijkheden. “Eerst wilden ze ons niet meer horen, daarna niet meer voelen en straks willen ze ons helemaal niet meer zien”, aldus Peter Vroom. In een veranderende markt zien de vijf opvolgers van de oprichters enorme nieuwe kansen. En die kansen grijpt Vroom dan ook aan: projecten worden aangenomen en uitgevoerd in België, Duitsland, Polen en zelfs Marokko.

2012: Vroom 50 jaar

In 2012 stak Peter Vroom zijn enthousiasme voor het 50-jarig jubileum van Vroom niet onder stoelen of banken. In een krachtig welkomstwoord op de varende evenementenlocatie Jules Verne benadrukte hij dat het voltallige personeel jarig was. Met trots keek hij terug op de vele overnames en roemde de expertise, ervaring en flexibiliteit van het bedrijf. Tijdens het jubileumfeest werd het nieuwe logo officieel onthuld. Het einde van het oude logo met de streepjescode dat jarenlang symbool stond voor de heipalen.

Marokko

in 2012 ging Vroom op avontuur in Tanger (Marokko) voor de fundering van nieuwe hallen voor Klaas Puul. Klaas Puul handelt in garnalen die in alle delen van de wereld worden en gekweekt en gevangen. De verwerking van deze producten is geheel in eigen beheer. Om haar klanten zo snel en efficiënt mogelijk te leveren, beschikt Klaas Puul over vijf vestigingen op strategische locaties. Uiteraard zo dicht mogelijk bij de plekken waar de garnalen worden gevangen, verwerkt en gegeten.

Gezond ondernemerschap
2015-2022

Herstel en verdere groei

Een periode van economisch herstel en voorspoed met jaar na jaar een aanzienlijke omzetgroei voor Vroom Funderingstechnieken. Vroom klimt, net als veel andere bedrijven, verder omhoog uit het dal van de financiële crisis, die veel sectoren in het eerste decennium van de 21e eeuw diep hebben geraakt.

Participatie Craft Capital

in 2021 vinden we Craft Capital bereid om mee te investeren in de toekomst van Vroom. Craft Capital is de investeringsmaatschappij van de familie Roerink, de oprichter van Zuivelhoeve en oud-eigenaar van Heks’nkaas. Craft Capital investeert in Nederlandse familiebedrijven om samen verdere waarde te creëren. Met de participatie van Craft Capital in Vroom blijft de continuïteit van het familiebedrijf Vroom gewaarborgd. Craft Capital staat er voor in dat Vroom verder kan ontwikkelen en groeien door naast te investeren in nieuw en innovatief materieel ook te investeren in de ontwikkeling en het welzijn van haar medewerkers. Vroom kan daarmee haar belangrijke positie op de Nederlandse funderingsmarkt verder uitbouwen. De toegevoegde waarde van Craft Capital zal vooral op strategisch niveau liggen. Op dagelijkse operationele basis blijft de familie Vroom actief betrokken, zowel als medeaandeelhouder als binnen de organisatie. Peter, Cajo, René en Randy Vroom zullen operationeel betrokken blijven in hun huidige rol en Jeroen Vroom zal als adviseur betrokken blijven bij Vroom. De directie wordt driekoppig en wordt gevormd door Peter Vroom, Theo van Putten en Niels Bakker.

Herstel en verdere groei
2022

60-jarig bestaan

Om de rijke geschiedenis van het familiebedrijf te vereeuwigen hebben we in de aanloop naar onze jubileumviering op 9 en 10 september 2022 een jubileumboek gemaakt. Geen traditioneel geschiedenisboek, maar een onderscheidend boek met verhalen van mensen die het bedrijf sinds de oprichting in 1962 hebben vormgegeven. De oprichters, huidige en oud-werknemers en leveranciers vertellen hun verhaal, aangevuld met feiten, cijfers, geïllustreerd met indrukwekkende foto´s en met een ontwerp waar er slechts één van is. Het eerste exemplaar van deze unieke 146 pagina’s tellende kroniek werd door onze algemeen directeur Peter Vroom op 9 september 2022 aan de gebroeders Sjors en Meindert Vroom uitgereikt. Na afloop van de jubileumviering hebben alle aanwezigen het jubileumboek ontvangen.

Jubileumviering

Op donderdag 8 september werd de Kromhouthal in Amsterdam Noord omgetoverd tot een ware feestlocatie. Buiten werden twee funderingsmachines opgesteld als herkenning. Vrijdag 9 en zaterdag 10 september vierden wij ons 60-jarig jubileum met op vrijdag voor externe relaties en op zaterdag het grote jubileumfeest met onze medewerkers en hun partners. Eén helft van de 2300 M2 vloeroppervlakte binnen, richtten we in als exporuimte: de nieuwste shovel, een vrachtwagen, schaftkeet, klein materiaal en bijbehorende attributen, funderingsbalken en links en rechts van de rode loper foto’s die de rijke historie van Vroom prachtig in beeld brengen, met de mens als thema, want Vroom zijn we samen! De andere helft van de 140 meter lange industriële hal werd voorzien van een in het oog springende ronde bar met een diameter van ruim 5 meter, bloemen, planten, sfeerverlichting, geluid, podium, projectiescherm en foodstations. Wij bedanken iedereen voor deze twee fantastische en daardoor onvergetelijke dagen.

60-jarig bestaan
2023 en verder

Door naar de toekomst

2023 was geen eenvoudig jaar. Projecten die in opdracht waren, kwamen niet tot een start in de bedoelde periode en snelle invulling op korte termijn met nieuwe projecten bleken niet altijd voorhanden te zijn. Een situatie die wij sinds 2013 niet meer hebben gekend. Onze veerkracht doet ons echter mee bewegen met de markt. Opvallend is dat we vaker door buitenlandse, internationaal opererende opdrachtgevers opdrachten gegund krijgen. Deze projecten vereisen veel voorbereiding en ook meer organisatie tijdens de uitvoering op de bouwlocatie. Gelukkig kennen we daarnaast ook nog altijd onze reguliere Nederlandse opdrachtgevers, die ons op basis van kennis, mogelijkheden, kunde en vooral vertrouwen de funderingsprojecten gunnen. De wisselende invulling heeft flexibiliteit van de organisatie gevraagd en ook van eenieder als persoon. We zijn trots op iedereen die daar goed en begripvol mee is omgegaan.

Schoon en Emissieloos Bouwen

2023 was ook de ingebruikname van onze eerste volledig accu-elektrische funderingsmachine, de Hillcon HSCX1500GLS-E. De elektrificatie van de funderingsmachine zorgt voor een grote reductie van CO2-uitstoot en een eliminatie van de uitstoot van lokale emissies. Daarnaast is een elektromotor efficiënter, zijn de onderhoudskosten lager en zorgt deze voor een vermindering van geluidsoverlast. In 2024 zal het tweede exemplaar van de Hillcon HSCX1500GLS-E in gebruik worden genomen.

De bouw moet duizenden machines en werktuigen gaan vervangen om te voldoen aan eisen voor schone bouwplaatsen. De bouw gaat hiermee een belangrijke bijdrage leveren aan een schoon en duurzaam Nederland. Dat wordt geregeld in de routekaart Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB). Die routekaart bestaat uit drie ‘snelheden’, drie niveaus van emissie-eisen: het minimale niveau, het basisniveau en het ambitieuze niveau. Vroom voldoet met de investeringen en innovaties vaak aan het minimale niveau en veelal ook aan het basis- en ambitieuze niveau.

Vroom verkrijgt meerderheidsbelang in Beton- en Vlechtbedrijf Hadek

In 2024 verkrijgt Vroom Holding een meerderheidsbelang in Beton- en Vlechtbedrijf Hadek. Met deze acquisitie breidt Vroom de diensten op het gebied van complete funderingsconstructies verder uit en zet hiermee een volgende stap in de belofte haar klanten steeds verder te ontzorgen als allrounder in paalsystemen en (prefab) funderingsconstructies. De jarenlange kennis en ervaring in vlechtwerken en betonwapeningstechnieken van Hadek, zorgen voor een verbreding van Vrooms huidige producten- en dienstenaanbod op het gebied van traditioneel betonwerk, de combinatie van natbeton en prefab funderingen en het inspelen op de toenemende vraag naar funderingsherstel.

Vroom verkrijgt meerderheidsbelang in VDB Funderingstechnieken

In 2024 verkrijgt Vroom Holding een meerderheidsbelang in VDB Funderingstechnieken. Het dynamische VDB is werkzaam op het gebied van infra, GWW (grond, weg, waterbouw), petrochemie, industrie, renovatie, funderingsherstel, nieuwbouw en aanbouwen. Partijen werken al sinds 2021 naar beider tevredenheid samen aan verschillende funderingsprojecten en zetten nu de volgende stap. De groeiambities van VDB sluiten goed aan bij de verdere uitbreiding van Vroom.
Met deze strategische acquisitie breidt Vroom de diensten op het gebied van funderingsconstructies verder uit en zet hiermee wederom een stap in de belofte haar klanten steeds verder te ontzorgen als allrounder in paalsystemen en (prefab) funderingsconstructies. Vroom biedt zo een compleet leveringspakket aan draagkracht.

Door naar de toekomst
Naar boven