LEAN Bouwen

Vroom Funderingstechnieken is actief op het gebied van het toepassen van de LEAN-gedachte bij het werken in bouwteamverband. LEAN gaat uit van de basisdefinitie: ‘Alle activiteiten binnen een organisatie die rechtstreeks bijdragen aan dat waar de opdrachtgever voor betaalt, is van waarde; al het overige is verspilling.’ Deze basisdefinitie ligt ten grondslag aan de manier waarop projecten en processen worden bekeken. Het is zaak te focussen op de verspillingen en deze waar mogelijk terug te brengen of uit te bannen. ‘Waar je struikelt, ligt je grootste schat begraven’ is een LEAN-uitspraak die daar op slaat.

Voordelen

Het optimaliseren van bedrijfs- en bouwprocessen vanuit de LEAN-benadering levert naast tijd- en kostenreductie ook kwaliteitsverbetering. Wij optimaliseren het proces onder andere door in een vroeg stadium met alle betrokken partijen (waaronder onze bouwpartners) een gezamenlijke planning op te stellen. Hierdoor worden mogelijke knelpunten direct onderkend en gezamenlijk voorkomen.

Organogram

In de LEAN-filosofie maakt de omgekeerde piramide deel uit van de organisatiestructuur (organogram). De werkvloer staat centraal en iedereen werkt ter ondersteuning van de werkvloer. Binnen een LEAN-organisatie is het proces leidend. In de loop van de tijd wordt het werken in afdelingsstructuren losgelaten. Hiervoor in de plaats wordt er gewerkt in bouwstromen en verbeterteams.

Lerende organisatie

De LEAN organisatiestructuur is een stap naar een lerende organisatie. Door te focussen op het creëren van waarde en het uitbannen van verspilling en faalkosten is een LEAN bedrijf in staat zichzelf en de processen continu te verbeteren.

Naar boven