Fiat Hitachi 200LC - Vroom Funderingstechnieken
Img 07

Fiat Hitachi 200LC

De Fiat FH200LC is een kleine funderingsmachine die geschikt is voor het inheien van lichte prefab betonpalen of houten palen met betonoplanger op locaties met een beperkte bereikbaarheid en/of werkruimte.

Vouwmachines zijn ontwikkeld voor projecten waarbij een korte opbouwtijd gewenst is en/of een beperkte opbouwruimte beschikbaar is. Deze funderingsmachines gaan nagenoeg compleet op transport, inclusief het equipement om te heien of te schroeven.

Vouwmachines zijn doorgaans inzetbaar voor alle gangbare funderingspalen: van de traditionele prefab betonpalen tot en met de moderne in de grond gevormde, grondverdringende of grondverwijderende paalsystemen.

Sommige machines zijn geschikt om "uit de zij" te werken.

Specificaties Fiat Hitachi 200LC

Gewichtsklasse

In bedrijf ca. 39 ton.

Schoorstanden

Achterover goed, voorover in mindere mate.

Makelaarlengte

Maximaal ca. 19,5 m.

Maximale paallengte

  • Prefab betonpalen tot ca. 14 m;