VROOM OP SBS6 - Vroom Funderingstechnieken
Img 07
12 oktober 2011

VROOM OP SBS6

De protesten tegen de komst van windmolens in Dalfsen namen niet weg dat Vroom Funderingstechnieken op 3 oktober jl. prominent in beeld kwam op SBS6 in het programma in Hart van Nederland.

Niet gezien op TV? De videolink brengt u naar de SBS6 website Programma Gemist en het item “Protest tegen windmolen”. Na de reclame en de protesterende bewoners komt Vroom Funderingstechnieken uitgebreid in beeld tijdens het produceren van de funderingspalen waarop de windmolens stevig en stabiel worden verankerd. Klik hier om Vroom in actie te zien.

Meer windmolens in Nederland

Dat er meer windmolens in Nederland komen is duidelijk. Overheid, leveranciers en producenten van energie geven gezamenlijk vanuit een Green Deal een nieuwe impuls aan het aandeel groene stroom dat uit het stopcontact komt. De overheid heeft de sleutel in handen in welk tempo de verduurzaming de komende decennia plaatsvindt en maakt maximaal gebruik van concurrentie en marktwerking. 

Green Deal

In de Green Deal zijn afspraken gemaakt hoe de vormen van groene energie de komende jaren een verdere groei kunnen doormaken. De Deal betekent een trendbreuk met het verleden: de overheid stopt vanaf 2015 definitief met subsidiering van duurzame energie die bijna rendabel is.
Energieleveranciers zijn vanaf 2015 wettelijk verplicht om een bepaald aandeel duurzame elektriciteit te leveren en de producenten van duurzame elektriciteit worden verplicht te zorgen voor voldoende aanbod. ECN heeft berekend dat de extra kosten die zijn gemoeid met duurzame energie tot 2020 door deze deal minstens een miljard euro lager uitvallen in vergelijking met het blijven verstrekken van subsidies.

Meer wind en biomassa

Voorlopig zullen biomassa en wind in Nederland de belangrijkste duurzame
energievormen zijn.
Bij biomassa is deze gericht op het vergroten van het aandeel biomassa dat in kolencentrales wordt bijgestookt.
Voor wind op land ligt de focus op vlottere vergunningverlening en het vinden van nieuwe locaties. Voor wind op zee is naar de mening van de energiebranche meer ambitie nodig en ook mogelijk dan in de Green Deal is verwoord. Nu is bestendigd dat wind op zee een belangrijke rol speelt binnen de aanpak van de Topgebieden. Daarnaast wordt bekeken of binnen de bestaande wind op zee-beschikkingen er ruimte is voor een eerste pilot-project.