Vandaag zijn wij Bewust Veilig! - Vroom Funderingstechnieken
Img 07
16 maart 2018

Vandaag zijn wij Bewust Veilig!

​Vroom Funderingstechnieken is het hele jaar bezig met veiligheid, maar vandaag op de Bewust Veilig-dag, zoomen we extra in op gedrag en bewustzijn. Wíj vinden het belangrijk om een veilige werkplek te hebben en elkaar aan te spreken op veiligheid als dat nodig blijkt.

De directie, bedrijfsleiders en projectleiders trekken er op uit om deze heerlijke rode 'bewust veilig' koeken uit te delen en samen te praten over dit thema. We horen vaak dat men het niet durft of het stom vindt om een ander aan te spreken op onveilig gedrag. En dat gevoel willen we wegnemen, want iedereen wil ’s avonds weer veilig thuis komen.


Topprioriteit

Het is een belangrijk en positief signaal dat zoveel bedrijven op de derde vrijdag in maart meedoen aan Bewust Veilig. Veilig werken op grote projecten doe je samen: opdrachtgevers en bouwers. Met preventieve maatregelen en optimale communicatie over de veiligheidsrisico’s kunnen we grote stappen maken. We werken op veel projecten onder grote tijdsdruk, maar dat mag nooit een excuus zijn om te beknibbelen op veilig werken. Veiligheid is topprioriteit en de Bewust Veilig-dag is een mooi moment om daar samen bewust bij stil te staan.