Nieuwbouw Gomarus College - Vroom Funderingstechnieken
Img 07
29 maart 2018

Nieuwbouw Gomarus College

Onder grote belangstelling van leerlingen, ouders en personeel is de eerste betonmortelschroefpaal geboord. Deze paal werd er ingedraaid door wethouder Ron van der Leck van gemeente Smallingerland en locatiedirecteur Johan Hoekstra van Gomarus College Drachten. Totaal moeten er 118 betonschroefpalen gemaakt worden.
Default img 3698

De nieuwbouw wordt gerealiseerd op een locatie waar voorheen ook een schoolgebouw heeft gestaan. Vooraf zijn de omwonenden geïnformeerd omtrent de uit te voeren werkzaamheden. Dit gebeurt gedurende de bouw ook op momenten dat ze mogelijk hinder kunnen ondervinden.

Default pbo 78 104
Kunnen we u helpen bij uw project?

Neem contact op met Paul Bochem, bel +31(0)299 409 541 of stuur ons een e-mail.