Windturbines Westfrisia - Vroom Funderingstechnieken
Img 07
2 augustus 2018

Windturbines Westfrisia

Hebben jullie ons al gespot? Wij zijn momenteel vibropalen aan het maken langs de Westfrisiaweg. Op de plaats van onze fundering(en) komen uiteindelijk 5 windturbines. Momenteel is de eerste fundering gereed. Nog 4 te gaan!

Het windpark krijgt een vermogen van 12 megawatt. De realisatie van de turbines levert daarmee een belangrijke bijdrage om in 2020 de schone energiedoelstellingen voor Noord-Holland te halen. Het project start met de aanleg van bouwwegen, waarna de aanleg van de kabels en leidingen volgt. Zodra de turbines gereed zijn, wordt het werk afgemaakt door het aanbrengen van de asfaltverhardingen. Het windturbinepark kan medio 2019 in gebruik worden genomen, waarna het duurzame energie oplevert voor de provincie.