Brug naar de toekomst - Vroom Funderingstechnieken
Img 07
13 mei 2019

Brug naar de toekomst

Een vol programma voor onze opleidingscoördinator Daphne Stobbe en personeelscoördinator Jerry Mast: vorige week zijn zij iedere dag met een groep leerlingen van SG De Triade uit Edam op pad geweest naar de bouwplaats.
Default collagewebsite

In onze branche groeit de vraag naar goed geschoolde mensen, soms noodzakelijk voor verdere groei van het bedrijf. Hoe kunnen we deze groei bevorderen en stimuleren? De jeugd is de brug naar de toekomst, dus we zullen jongens en meisjes in het primair en voortgezet onderwijs enthousiast moeten maken voor onze technieken. Investeren in de jeugd dus, zoals wij ditmaal deden tijdens de projectweek van SG De Triade, waarbij de kinderen verschillende bedrijven bezochten. De tweedejaars leerlingen staan vlak voor het keuzemoment: wordt het techniek of toch een andere richting? Het biedt ons de gelegenheid om ons te presenteren als toekomstig stagebedrijf of werkgever. 

De schouders eronder

"Om de aanwas te bevorderen is het van groot belang dat leerlingen in een vroegtijdig stadium in aanraking komen met de praktijk. Dan ervaren ze hoe leuk en interessant de bouw is. We moeten daar als branche, scholen en opleidingsbedrijven gezamenlijk onze schouders onder zetten," aldus Jerry Mast.
"Jongeren enthousiast maken voor een toekomst in bouw en infra, dat was het gezamenlijke doel. We willen graag inzichtelijk maken welke banen en welke mogelijkheden er zijn. En als ook maar een paar kinderen dit oppakken en blijvend interessant vinden, is het voor ons al geslaagd." 

Het echte werk

Daphne en Jerry verzorgden een presentatie op school en aansluitend zijn ze met de groepen naar buiten gegaan om het echte werk te zien op onze projecten in Amsterdam en Rozenburg. De uitleg over wat funderen nu precies inhoudt, de ervaring met de praktijk en de grootsheid van de machines maakten duidelijk veel indruk! We zijn benieuwd of we de jongeren enthousiast genoeg hebben kunnen maken en zullen deze dagen gaan evalueren met de Triade.