Windpark Eekerpolder - Vroom Funderingstechnieken
Img 07
10 december 2019

Windpark Eekerpolder

Voor onze opdrachtgever H4A Windenergie B.V. verzorgen wij de fundaties van 15 windturbines. We zijn gestart met het vervaardigen van vibropalen en in 2020 vervaardigen wij ook nog DPA-PLUS schroefpalen. Wij kregen een aantal foto's toegestuurd van Philip Goetheer (directeur bij H4A Windenergie B.V.) en met trots willen wij deze graag delen.
Default img 3896
Bron: H4A Windenergie B.V.
Philip Goetheer (directeur bij H4A Windenergie B.V.)

Het toekomstige Windpark N33 bestaat uit 35 windturbines met een vermogen van 3 tot 5 MW Het gaat om 27 windturbines in het noordelijke deelgebied, 4 windturbines in het middelste deelgebied en 4 windturbines in het zuidelijke deelgebied.

Aardgasbuisleidingen

De windturbines in het middelste en zuidelijke deelgebied zijn opgesteld in een rij van 4 windturbines naast elkaar en de windturbines in het noordelijke deelgebied zijn in een zo consistent mogelijke lijn van 5 bij 5 windturbines plus lijn van drie windturbines. Dit is ontstaan omdat hier ondergrondse aardgasbuisleidingen aanwezig zijn en daar om veiligheidsredenen geen windturbines gebouwd kunnen worden.