Veilig Funderen - Vroom Funderingstechnieken
Img 07
27 juli 2012

Veilig Funderen

Het Vakboekje Veilig Funderen, uitgebracht door de NVAF, is een handig naslagwerk ter ondersteuning van het verantwoord omgaan met de risico's van het vak.

Ondanks de vele inspanningen die de gehele bouwbranche levert om ongevallen te voorkomen, is deze sector nog steeds risicovol. Ook de funderingsbranche, die vaak voorin het bouwproces haar werkzaamheden uitvoert, heeft hiermee te maken.

NVAF initiatief

Het Vakboekje Veilig Funderen is een initiatief van de branche-organisatie NVAF en Vroom Funderingstechnieken BV heeft een belangrijke bijdrage geleverd bij de totstandkoming. 

Het vakboekje geeft op een overzichtelijke manier inzicht in de vele VGM-aspecten en -risico’s binnen de funderingsbranche met als doel (bijna-)ongevallen, incidenten en
(milieu-) schades verder te voorkomen.
Het naslagwerk is feitelijk een praktische en veiligheidskundige uitwerking van de Arbocatalogus Funderingen welke is te raadplegen via de website. Klik hier als u deze website wilt openen.

Doelgroepen

Door de heldere opzet kan het Vakboekje Veilig Funderen is dit voor meerdere doelgroepen te gebruiken als lesstof, verplichte lectuur of naslagwerk. In belangrijkheid ziet de NVAF drie belangrijke doelgroepen:
Primaire doelgroepen
Dat zijn de medewerkers en de bij het werk betrokken derden (zoals medewerkers van onderaannemers, stagiairs, zzp-ers, uitzendkrachten) in de funderingsbranche.
Secundaire doelgroepen
Daartoe behoren directieleden, VGM-coördinatoren en preventiemedewerkers
Tertiaire doelgroepen
Dat zijn opdrachtgevers, aannemers, constructeurs en architecten

Bestellen via de NVAF

De NVAF maakt in diverse vakbladen reclame voor het vakboekje.
Bij de NVAF aangesloten bedrijven betalen € 10,- per exemplaar, ex 6% BW.
De overige doelgroepen kunnen het boekje voor € 15,- bestellen. 
Klik op deze link voor het plaatsen van een online bestelling.