Vibro volgens 5D stappenplan - Vroom Funderingstechnieken
Img 07
3 september 2012

Vibro volgens 5D stappenplan

Langs de A7 wordt het Hecon 5D stappenplan in praktijk gebracht bij de realisatie van twee bedrijfshallen voor twee transportbedrijven. En zoals zo vaak is Vroom Funderingstechnieken de eerste uit het bouwteam die aan de slag gaat.

Het Hecon 5D stappenplan is een ontwikkel-, bouw- en beheerconcept waaraan de leeangedachte ten grondslag ligt. Het is een nieuwe manier van werken, gericht op samenwerking tussen partners en co-makers, waarin op een project overstijgende manier wordt samengewerkt.
Het concept sluit goed aan op de “daadkracht in draagkracht” die Vroom Funderingstechnieken voor ogen staat. Klik voor projectinfo en werkfoto's op de link