Voortgang 380kV-station - Vroom Funderingstechnieken
Img 07
12 maart 2015

Voortgang 380kV-station

In Beverwijk werken we gestaag door aan het inheien van ruim 600 zware prefab betonpalen. In een groot deel van de palen zijn voorzieningen opgenomen, zoals aarding en kopwapeningen. De uitvoering loopt volgens planning en is binnen twee weken gereed. We starten half april met de stalenbuispalen, die worden geheid met onze minimachines onder beperkte werkhoogte. Dit is nodig vanwege de aanwezige elektriciteitsleidingen.
Default foto 3a

Met het project 'Randstad 380 kV' voorzien het Ministerie van Economische Zaken en TenneT in een fasegewijze aanleg van een noodzakelijke hoogspanningsverbinding in de Randstad, verdeeld over een al gerealiseerde Zuidring (Wateringen-Bleiswijk) en de Noordring tussen Beverwijk en Bleiswijk.

Klaar voor de toekomst

De nieuwe verbindingen zijn van belang voor het borgen van de leveringszekerheid in de toekomst en het vergroten van de transportcapaciteit. Onderdeel van de nieuwe verbinding is het transformatorstation Vijfhuizen, die de elektriciteit van 380 kV naar 150 kV transformeert voor regionale distributie. Dit is nodig om stabiliteit op het elektriciteitsnet te garanderen.

Medium spr website 165 185 6 5 19
Kunnen we u helpen bij uw project?

Neem contact op met Sandro Pronk, bel +31(0)299 409 507 of stuur ons een e-mail.