Frau Antje op 12,5 m onder NAP - Vroom Funderingstechnieken
Img 07
9 april 2013

Frau Antje op 12,5 m onder NAP

Frau Antje kwam met haar elektrische auto naar Werelderfgoed Beemster om te komen voorproeven van de nieuwe CONO Beemsterkaasmakerij en wilde samen met de burgemeester Harry Brinkman en wethouder Han Hefting ervaren hoe het is om op ca. 12,5 m onder NAP te staan.

Klik hier voor meer info over de funderingswerkzaamheden van Vroom.

Op de foto vlnr: De Beemster burgemeester Harry Brinkman, de DLP-er van Visser & Smit Bouw, Frau Antje (muts in de hand) en wethouder milieuzaken Han Hefting op ca. 12,5 m onder NAP. Frau Antje "test" met een klompendansje de draagkracht van de keldervloer.

Op de tweede foto ziet u hoe fier en gaaf twee Vibropalen zijn uitgegraven en nog tot aan het maaiveld reiken. Deze bevinden zich buiten de kelderzone en gaan straks de hoofdconstructie dragen. De keldervloer wordt gedragen door Vibro-combipalen.

Op de derde foto ziet u een aantal uitgegraven Vibro-combipalen.

Op de vierde foto: De genodigden worden rondgeleid en zijn onder de indruk. Helm en bril op en veiligheidslaarzen aan, zoals het hoort, ook wanneer VIP’s worden rondgeleid.

Presentatie boekje en rondleiding 

Frau Antje, het kaasmeisje van het Zuivelbureau, was met haar elektrische auto naar de CONO kaasmakerij in aanbouw gekomen. Allereerst voor de presentatie van het eerste deel over de “groenste kaasmakerij”, waarvan nog twee boekjes uitkomen. Op de tweede plaats om tijdens een rondleiding af te dalen naar het laagste punt in de nieuwe kaasmakerij in aanbouw. De keldervloer bevindt zich op ca. 8,5 meter onder de Beemsterpolderweide en dat is ca. 12,5 meter onder NAP. 

De groenste kaasmakerij ter wereld

“Omdat wij al meer dan 100 jaar zuinig zijn op onze Beemsterpolder willen wij de groenste kaasmakerij ter wereld bouwen”, schrijven beide CONO directeuren Eric Hulst en Wim Betten in het voorwoord van het eerste boekje over de nieuwe kaasmakerij.
De nieuwe kaasmakerij, die in 2014 gaat produceren, moet 100% energieneutraal werken.
Om kennis te delen gaat CONO drie boekjes uitgeven onder de titel “De Nieuwe tijd”. Deel 1 is “Op weg naar de groenste kaasmakerij ter wereld.” Op de foto Wybren

Duurzaam bouwen

Vroom was een van de partners als het gaat om duurzaam bouwen. De nieuwe kaasmakerij is gefundeerd op ca. 1300 Vibro-palen en Vibro-combipalen door Vroom geproduceerd in
opdracht van aannemer Visser & Smit Bouw. Voor de nieuwe kaasmakerij produceerde Vroom ca. 1300 in de grond gevormde Vibro-palen en Vibro-combipalen. Klik hier voor meer info over de funderingswerkzaamheden.