Werken in vervuilde grond - Vroom Funderingstechnieken
Img 07
7 augustus 2013

Werken in vervuilde grond

Ook als het gaat om funderingswerkzaamheden in vervuilde grond weet Vroom Funderingstechnieken wat dit aan aanvullende veiligheidseisen en gedragsregels vraagt bij de uitvoering.

Het project Wicherskwartier in Amsterdam en binnenkort het naburige project de Staatsman zijn twee referentieprojecten waarbij sprake is van vervuilde grond en waarvoor een verscherpt regime geldt bij de uitvoering van de funderingswerkzaamheden.

Complexe zaak

Het uitvoeren van funderingswerkzaamheden in verontreinigde grond en in verontreinigd grondwater blijkt in de praktijk een complexe zaak. Vroom Funderingstechnieken is goed bekend met de aanvullende eisen die gelden. De Vroom KAM-coördinator Marcel Kouwenhoven vervult een belangrijke rol en die begint al in het offertestadium. Hij is niet alleen een vraagbaak voor de Vroom medewerkers, hij vervult ook een waakhondfunctie om ervoor te zorgen dat de veiligheid en gezondheid van Vroom medewerkers bij dit soort complexe projecten geen gevaar loopt.
Marcel Kouwenhoven was ook nauw betrokken bij de totstandkoming van de bij de NVAF verschenen brochure "Funderingswerk in verontreinigd(e) grond(water)".