Prefab machinefundatie - Vroom Funderingstechnieken
Img 07
19 september 2013

Prefab machinefundatie

Tijdens de bouwvakvakantie is Vroom Funderingstechnieken benaderd voor een bijzonder funderingsproject in Hasselt waar geen funderingspaal voor nodig was. Zonder de gebruikelijke voorbereidingstijd kon worden gestart met de engineering, de productie en de montage van vier prefab funderingsbalken die een grote drukpers dragen.

Onze opdrachtgever SR International importeert en installeert machines voor diverse doeleinden. Bij dit project ging het om het creëren van voldoende draagkracht onder een drukpers. Deze machine die uit Duitsland is geïmporteerd woog 80 ton en moest geïnstalleerd worden in een fabriekshal te Hasselt.

Vroom Funderingstechnieken slaagde erin om de engineering, de productie en de montage binnen 4 weken af te ronden, wat gezien de vakantieperiode en het type funderingsproject een knappe prestatie genoemd mag worden.

Om op het bestaande vloerveld voldoende draagkracht voor de drukpers te creëren heeft Vroom prefab funderingsbalken ontworpen en berekend. Onder de pers bevinden zich vier funderingsbalken met een lengte van 26 m, een breedte van 600 mm en een hoogte van 300 mm. De funderingsbalken zijn door Vroom geleverd en op locatie door het Vroom montageteam tot op de mm nauwkeurig gemonteerd.

De hoge belasting van de drukpers maakte het noodzakelijk dat de funderingsbalken volledig ondersteund zouden worden door de vloer. Om dit te garanderen zijn beide funderingsbalken in een zogenaamde ondersabelingsmortel gemonteerd. Eventuele holle ruimtes in het vloerveld zijn hierdoor volledig opgevuld.
Een ander uitgangspunt was dat de machine voor onderhoud ook aan de onderzijde goed bereikbaar moest zijn. Dit is mogelijk dankzij de kruipsparing in de funderingsbalken en voor een goede toegankelijkheid zijn deze sparingen aldaar afgeschuind.

De funderingsbalken moesten in een bestaande fabriek worden gemonteerd wat inhield dat de manoeuvreerruimte voor het monteren zeer beperkt was. Met behulp van heftrucks zijn de beide prefab funderingsbalken tot op de mm nauwkeurig op hun plaats gelegd. In de tweede week van september is de drukpers geïnstalleerd en vanaf nu kunnen de luxe brochures worden gedrukt.