Vroom Academy: vakmanschap is zichtbaar - Vroom Funderingstechnieken
Img 07
3 juni 2016

Vroom Academy: vakmanschap is zichtbaar

“Medewerkers met de juiste kwalificaties maken het verschil, nu en in de toekomst. Vroom Academy leidt leerling-heiers op tot bekwame funderingswerkers en schoolt ervaren vakkrachten bij,” vertelt Jerry Mast, personeelscoördinator bij Vroom. “Het is de hoogste tijd om een korte impressie van ons huidige talentmanagementprogramma te geven, dat we in nauwe samenwerking met Trainingscentrum Crescendo verzorgen.”
Default vakmanschap

“Het kennisniveau op peil houden is een van de focusgebieden van Vroom Funderingstechnieken. Om veilig werken en kwaliteit te blijven garanderen aan onze opdrachtgevers en om het werkplezier te verhogen. Het levert bovendien meer flexibiliteit op, want onze medewerkers zijn bij meerdere funderingssystemen in te zetten,” licht Jerry toe. “In alle trainingen wordt ook de nodige aandacht gegeven aan communicatie en gedrag op de bouwplaats, vanuit de visie dat alle werknemers ambassadeurs zijn van Vroom Funderingstechnieken en zich in positieve zin kunnen onderscheiden. De cursisten en onze opdrachtgevers uit de bouwwereld waarderen de heldere aanpak, de praktische benadering en de aanwezige expertise van de opleidingen.”

Vakmanschap Coach

Vroom groeit en de werving van nieuw talent is in volle gang. Om nieuwe medewerkers op een goede manier aan ons te binden, willen we dat deze mensen het vak goed in de vingers krijgen. Om dit op een persoonlijke manier te doen, krijgen zij naast de theoretische cursussen een coach toegewezen. Iemand bij wie ze in de praktijk terecht kunnen met al hun vragen, om feedback te krijgen, maar ook om ideeën te ventileren. Deze coaches zijn ervaren medewerkers die een training Vakmanschap Coach hebben gevolgd en op hun beurt weer worden bijgestaan door onze mentor leermeesters. Contactuele eigenschappen, coachende vermogens en vakkennis worden hierbij gevraagd en ontwikkeld evenals een kritische bewustzijn van eigen handelen. Zo zorgen we voor een optimale benutbaarheid van vakkennis binnen de organisatie en dit werkt motiverend.

Machinistenopleiding TCVT

Binnen Vroom werken we naar het principe dat iedere medewerker op tenminste drie verschillende posities inzetbaar is, zowel op de bouwplaats als op kantoor. Om ervoor te zorgen dat werknemers allround zijn, is opleiden een must. Onlangs hebben zeven ervaren heiers een opleiding Machinist TCVT behaald om als machinist op een funderingsmachine te kunnen werken.

Hijsbegeleider/rigger TCVT

Daarnaast worden alle funderingwerkers bijgeschoold met een opleiding Hijsbegeleider/Rigger. De opleiding gaat dieper in op materie als het assisteren van de machinist bij het plaatsen van de machine en het aanslaan en verplaatsen van de last. De cursisten krijgen tools om dit op een veilige en efficiënte manier te laten verlopen.

Cursus Funderingswerker

Tijdens de cursus Funderingswerker worden twee boeken behandeld: ‘Werken aan funderingen’ en ‘Funderingstechnieken’. Deze cursus geeft inzicht en biedt praktische handvatten om direct aan de slag te gaan. Hierdoor zijn onze teams in staat nog veiliger en succesvoller kwalitatief hoogstaand werk af te leveren. Daarnaast zijn de door Vroom vereiste uitvoeringsprocedures opgenomen in de lesstof. De cursus wordt afgesloten met een toets en certificaat.

Funderingswerker gevorderd

Een verkorte versie van de cursus Funderingswerker, waarin ook aandacht wordt gegeven aan de door Vroom vereiste uitvoeringsprocedures, betonverwerking, het opleveren aan opdrachtgevers en ambassadeurschap van medewerkers. Ook de richtlijnen voor hijsen en specifieke instructies worden besproken. De cursus wordt afgesloten met een toets en certificaat.

Trainingen Werken met wiellader/shovel en Werken met midigraver

Bij deze onsite-trainingen staan een aantal onderwerpen van deze machines centraal: de aantoonbare instructie, dagelijks onderhoud van de wiellader/shovel, storingen, veilig gebruik en communicatie en gedrag op de bouwplaats. Een belangrijk middel om naast veiligheid ook de efficiency en kwaliteit te verhogen. Wanneer men beter en verstandiger met een machine omgaat, kan dat de storingen beperken en levensduur verhogen. Bij de training Werken met de midigraver komen er ook bijzondere verrichtingen bij, die in het productieproces van de boorpaal van belang zijn.

Heeft u vragen over onze interne opleidingen? Stuur dan een e-mail naar Jerry Mast.