Vroom verduurzaamt

Voor Vroom Funderingstechnieken B.V., i.c. Materieelbeheer Vroom B.V., is het investeren in en het volgen van de ontwikkelingen met betrekking tot ‘schone’ motoren en het terugdringen van (diesel)emissie niet nieuw. Reeds vanaf het in werking treden van de TIER (VS) en EU-Stage normeringen voor dieselmotoren worden deze schema’s altijd gevolgd. Er is in de loop der jaren flink geïnvesteerd in de aanschaf van nieuw materieel, wat altijd voldoet aan de laatste stand der techniek.

In de jaren 80 en 90 was Vroom zijn tijd al ver vooruit. De stationaire betonmixers, die voornamelijk bij het vervaardigen van vibropalen worden ingezet, waren elektrisch-hydraulisch aangedreven. Vanwege het stationaire karakter van deze machines was dat ook een logische keuze, die tal van voordelen kende: minder geluid, minder trillingen en minder dieselmotoremissie. Echter bleek de stroomvoorziening op de bouwlocatie vaak onvoldoende, waardoor regelmatig storingen optraden. Vanwege het feit dat deze problematiek blijvend leek, aangevuld met een gezonde drang om zelfvoorzienend te zijn, zijn we in de loop der tijd grotendeels overgestapt naar diesel-hydraulisch aangedreven, geluid gedempte stationaire betonmixers.

Emissie

Als we het over duurzaamheid en emissie hebben, is de focus de afgelopen jaren nog wel eens verschoven van bijvoorbeeld geluid en trillingen naar de uitstoot van koolstofdioxide (CO2) en fijnstof en de uitstoot van stikstofoxiden (NOx). Op alle vlakken is Vroom al jaren bezig om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen en voorop te lopen in het zoeken naar praktische oplossingen.

Vroom gelooft erin om niet te focussen op specifiek één van deze factoren, maar oog te hebben voor alle aspecten. Dat is de reden dat wij niet alleen de oplossing zoeken in technische maatregelen, maar ook vanuit de bron redeneren. Wij denken als specialist in funderingstechnieken mee met de klant. Het kiezen van een alternatief paalsysteem kan op meerdere vlakken winst opleveren. Ook innovatieve nieuwe paalsystemen gaan een bijdrage leveren aan het bewerkstelligen van lagere emissies en een verduurzaming van ons bedrijf.

Heden en nabije toekomst

Op dit moment is het overgrote deel van ons machinepark uitgerust met dieselmotoren die aan minimaal EU-Stage IV voldoen. De laatste jaren is flink geïnvesteerd in nieuwe machines ter vervanging van ouder materieel. Zo is een Woltman 55DR met TIER4Final (EU-StageIV) Caterpillarmotor in gebruik genomen. Er zijn een Woltman 35DR met EU-StageV Caterpillarmotor en een Junttan PMx22 met EU-StageV motor in productie. Daarnaast zijn er reeds vanaf eind 2019 tien Vigor V-250HPU powerpacks EU-StageV in gebruik genomen, die worden ingezet bij het vervaardigen van vibropalen. Bovendien zijn er sinds 2022 Ljungby L18 EU-StageV shovels in productie.

Naast investeren in nieuwe machines, zijn inmiddels een flink aantal machines gehermotoriseerd. Bijvoorbeeld twee Woltman funderingsmachines (1x THW7528D en 1x THW6527D), die inmiddels zijn voorzien van nieuwe Caterpiller C18 respectievelijk C13 Tier4Final, een Hitachi KH300-3GLS, die is voorzien van een VolvoPenta TAD882 EU-StageV en een Hitachi CX700GLS, die is voorzien van een VolvoPenta TAD880 EU-StageV motor. Daarnaast nog een nieuwe Hillcon HSCX700GLS, die is voorzien van een VolvoPenta TAD882 EU-StageV motor. Tenslotte zijn er twee zware boorpowerpacks gehermotoriseerd naar 585kW VolvoPentamotoren EU-StageV en volgdende eerste minigraafmachines met StageV-motor.

In het reduceren van dieselmotoremissie zijn dit flinke stappen vooruit. Het merendeel van het operationele machinepark is op deze manier voorzien van StageIV of StageV-motoren. En alle transportmaterieel is voorzien van motoren met milieuklasse Euro5 of hoger.

Daarnaast zetten we elektrisch-hydraulisch aangedreven stationaire betonmixers op diverse projecten in en is een mixer omgebouwd naar accu-elektrisch.

Emissieloze bouwplaats

Uiteindelijk ligt onze focus op het inzetten van elektrisch bouwmaterieel. Naast de eerder genoemde stationaire mixers zijn alle groutpompen reeds sinds 2010 100% elektrisch. En dat geldt bijvoorbeeld ook voor het merendeel van de heftrucks op de werkplaatsen.

Wij geloofden reeds lange tijd in de 100% elektrisch aangedreven funderingsmachine. De grootste uitdaging hierin was de stroomvoorziening op de bouwlocatie en de benodigde ‘cultuuromslag’, zowel bij opdrachtgevers als bij personeel. Voor een funderingsmachine zijn dusdanig grote vermogens aan stroom nodig, dat dit niet zomaar overal beschikbaar is. Het vergt een zeer goede werkvoorbereiding en in veel gevallen is de infrastructuur in Europa hier nog niet op berekend.

Revisie Hitachi CX1100GLS

We streven naar de meest technische, duurzame en economische oplossingen. Ook het onderhoud van het materieel valt hieronder. De laatste jaren is er fors geïnvesteerd in het machinepark. Deze machines staan bekend als zeer degelijk en hebben een lange levensduur. De Hitachi CX1100GLS stond op de planning om te laten hermotoriseren naar Stage V. Toen bleek dat deze funderingsmachine ook een grote reparatie nodig had, was de keuze voor een revisie snel gemaakt. De revisie was een omvangrijk project waarbij Vroom koos om dit bij Van den Heuvel in Werkendam uit te laten voeren. In totaal duurde de revisie ruim een jaar, waarbij de gehele machine uit elkaar werd gehaald en elk onderdeel gecontroleerd, beoordeeld en waar nodig vervangen. Een revisie is zeer duurzaam, aangezien de machine wordt hergebruikt en nog jaren probleemloos ingezet kan worden. De machine is na de revisie uitgerust met de nieuwste technologie en voldoet ook aan de laatste (emissie)eisen.

Fraaie facelift voor ons kantoor in Oosthuizen

Vroom Funderingstechnieken blijft belangrijke stappen zetten in verduurzaming. Niet alleen in materieel. Ook investeringen in de verduurzaming van onze kantoren heeft de volle aandacht, zoals hier in Oosthuizen.

In 2023 en 2024 hebben we geïnvesteerd in:

  • Zonnepanelen
  • Hoogrendementsglas
  • Dakisolatie
  • Hoogrendements++ ketel

Lees hier meer over de verduurzaming van ons hoofdkantoor in Oosthuizen.

Naar boven