Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met persoonsgegevens die wij verzamelen. Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy en zorgen er dan ook voor dat persoonsgegevens die wij verwerken in overeenstemming zijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wie zijn wij?

Wij zijn Vroom Funderingstechnieken B.V, gevestigd aan Sluisweg 1, 1474 HL Oosthuizen. Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • Adres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum

Waarom verwerken wij deze persoonsgegevens?

 • Wij verwerken deze persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
 • Het uitvoeren van onze dienstverlening
 • Het afhandelen van betalingen
 • Het verzenden van onze nieuwsbrief
 • Het kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Het verbeteren van onze dienstverlening en website
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of worden gebruikt, tenzij er een wettelijke plicht bestaat om deze langer te bewaren.

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?

Wij nemen de bescherming van persoonsgegevens serieus en treffen passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verstrekken persoonsgegevens niet aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij sluiten verwerkersovereenkomsten af met derden die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens.

Cookies

Wij maken gebruik van cookies op onze website om de gebruikerservaring te verbeteren en om statistieken bij te houden over het gebruik van onze website. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. U kunt het gebruik van cookies uitschakelen via de instellingen van uw browser. Let op: het uitschakelen van cookies kan invloed hebben op de functionaliteit van onze website.

Uw rechten

U hebt het recht om de persoonsgegevens die wij van u hebben verzameld in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.
Als u gebruik wilt maken van deze rechten, kunt u contact met ons opnemen via privacy@vroom.nl. Wij zullen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, reageren op uw verzoek.

Klachten

Als u een klacht hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, kunt u contact met ons opnemen via privacy@vroom.nl. Wij zullen ons best doen om uw klacht zo snel mogelijk en naar tevredenheid af te handelen.
U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring op elk moment te wijzigen. Het is daarom aan te raden om deze verklaring regelmatig te raadplegen.

Contactgegevens

Als u vragen hebt over deze privacyverklaring, kunt u contact met ons opnemen via:

Vroom Funderingstechnieken B.V.
Sluisweg 1
1474 HL Oosthuizen
Telefoon: +31(0) 299 409 500
E-mailadres: privacy@vroom.nl

Verwerkers buiten de EU

Wij maken geen gebruik van verwerkers buiten de Europese Unie (EU).

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profilering.

Inzagerecht en overdraagbaarheid van gegevens

U hebt het recht om de persoonsgegevens die wij van u hebben verzameld in te zien en te laten corrigeren. Ook hebt u het recht om uw persoonsgegevens te laten overdragen aan een andere partij.
Als u gebruik wilt maken van deze rechten, kunt u contact met ons opnemen via bovenstaande gegevens. Wij zullen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, reageren op uw verzoek.

Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om inzicht te krijgen in het gebruik van onze website en om deze te verbeteren. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten en hebben ervoor gezorgd dat uw IP-adres wordt geanonimiseerd.

Naar boven