Damwanden

Damwanden worden toegepast als waterkerende of grondkerende constructie voor verschillende toepassingen als keermuren, kademuren, kelderwanden, parkeergarages, bouwputten, oevers (ook kanaalbeschoeiingen), leidingsleuven, tunnels, viaducten, duikers, stuwen, landhoofden, geluidsschermen, kelderachtige constructies en bodemsaneringsprojecten.

Realisatie

De meest gangbare methode om een stalen damwand te realiseren is met behulp van een trilblok. Dit blok wordt boven op het in te brengen damwandelement geklemd. Door het blok in trilling te brengen, neemt de weerstand af en zakt het damwandelement in de bodem of wordt erin geduwd. Het volgende element plaatst men in het slot of groef van het voorgaande en wordt op dezelfde wijze op diepte gebracht. Met het vastgeklemde trilblok kan een in trilling gebracht damwandprofiel omgekeerd ook weer getrokken worden. Damwandelementen zijn ook door middel van heien in te brengen. Hierbij heeft men niet de mogelijkheid tot uittrekken.

Prefab damwanden

De 'spanwand' is een uit Japan overgekomen prefab damwandsysteem. De elementen zijn geprefabriceerde, voorgespannen betonnen damwandplanken met een dragende functie. In tegenstelling tot de traditionele damwandelementen kunnen deze niet alleen een grondwaterkerende functie vervullen, maar ook dienen als steunpunt voor een funderingselement, waarop een funderingsbalk kan worden gestort. De voorgespannen betonnen damwand is geschikt voor het opnemen van zowel horizontale als verticale belastingen. De vorm van de spanwandelementen komt bijna geheel overeen met die van de stalen damwand. De elementen zijn in te brengen met een trilblok of met een hydraulische hamer, eventueel met behulp van spuitlansen, die in de elementen kunnen worden verwerkt.

Laat u adviseren

Aan het tot stand komen van onze folders en onze website besteedt Vroom Funderingstechnieken de grootst mogelijke zorg. Aan de inhoud kunnen evenwel geen rechten worden ontleend. Indien u zonder verificatie of nader advies van Vroom Funderingstechnieken gebruik maakt van informatie uit onze folders of op onze website, doet u dat voor eigen rekening en risico.

Vroom Funderingstechnieken accepteert geen aansprakelijkheid voor de juistheid en/of geschiktheid van de informatie voor de door u beoogde toepassing. Voor vragen over de toepassing van onze producten voor concrete projecten raden wij u aan contact op te nemen met onze afdeling verkoop.

Damwanden
Damwanden
Damwanden
Damwanden
Damwanden
Damwanden
Damwanden
Damwanden
Damwanden

Prefab damwanden

De 'spanwand' is een uit Japan overgekomen prefab damwandsysteem. De elementen zijn geprefabriceerde, voorgespannen betonnen damwandplanken met een dragende functie. In tegenstelling tot de traditionele damwandelementen kunnen deze niet alleen een grondwaterkerende functie vervullen, maar ook dienen als steunpunt voor een funderingselement, waarop een funderingsbalk kan worden gestort. De voorgespannen betonnen damwand is geschikt voor het opnemen van zowel horizontale als verticale belastingen. De vorm van de spanwandelementen komt bijna geheel overeen met die van de stalen damwand. De elementen zijn in te brengen met een trilblok of met een hydraulische hamer, eventueel met behulp van spuitlansen, die in de elementen kunnen worden verwerkt.

Laat u adviseren

Aan het tot stand komen van onze folders en onze website besteedt Vroom Funderingstechnieken de grootst mogelijke zorg. Aan de inhoud kunnen evenwel geen rechten worden ontleend. Indien u zonder verificatie of nader advies van Vroom Funderingstechnieken gebruik maakt van informatie uit onze folders of op onze website, doet u dat voor eigen rekening en risico.

Vroom Funderingstechnieken accepteert geen aansprakelijkheid voor de juistheid en/of geschiktheid van de informatie voor de door u beoogde toepassing. Voor vragen over de toepassing van onze producten voor concrete projecten raden wij u aan contact op te nemen met onze afdeling verkoop.

Deel product:

Deel product:

Naar boven