DPA-combi schroefpalen

Schroefpalen type DPA-combi is een in de grond gevormd en grondverdringend geschroefd paalsysteem voorzien van een prefab paalkern. De grond wordt zijdelings verdrongen zodat alleen de boorbuis beperkt vrijkomende boorgrond bevat. De productie is trillingsarm en dat is van belang wanneer wordt geproduceerd nabij belendingen die schadegevoelig zijn voor zettingen en/of trillingen.

Toepassing

 • Kunnen met name worden toegepast bij woningbouw, utiliteitsbouw en andere nieuwbouw waar overlast aan de omgeving beperkt dient te blijven.
 • Zijn geschikt voor stadsvernieuwingsprojecten waar trillingsarm nabij belendingen of panden moet worden gefundeerd.
 • Zijn een alternatief voor niet grondverdringende schroefpalen en grout injectie palen waarbij uitkomende grond of grout de bouwput in ernstige mate vervuilt of uitkomende grond niet afgevoerd mag of kan worden.
 • Geschikt voor ondergronds bouwen. Bijvoorbeeld parkeergarages, kelders en tunnelconstructies, die verdiept vanaf een hoger niveau moeten worden uitgevoerd.
 • Geven minder geluidsoverlast dan geheide paalsystemen en zijn daardoor toepasbaar bij uitbreiding van bestaande en in gebruik zijnde gebouwen.
 • Zijn toepasbaar bij grondgesteldheden of belastingen waarbij de mogelijkheid tot uitspoelen van een in de grond gevormde paal reëel wordt geacht.

Kenmerken

 • Grondverdringend, slechts beperkt uitkomende boorgrond aan boorbuis en maaiveld.
 • Trillingsarm, daarom goed toepasbaar nabij belendingen die schadegevoelig zijn door zettingen en/of trillingen.
 • Geluidsvriendelijk, waardoor minder overlast naar de omgeving en goed toepasbaar nabij woningen, scholen, openbare gebouwen, enz.
 • Paalkop wordt onder het werkniveau afgehangen
 • Paallengte is direct aan te passen aan de grondgesteldheid.
 • Aanpassing in paalspecificaties mogelijk tot bestel moment prefab elementen
 • Schoorstanden op aanvraag en afhankelijk van situatie en paallengte.
 • Zowel op trek als druk te belasten.
 • Voorgespannen wapening over de gehele lengte.
 • Het paalsysteem is bij de dienst Bouw- en Woningtoezicht en constructeurs alsmede in de Bouwnormen bekend en geaccepteerd. Concurrerend ten opzichte van grondverwijderende en groutinjectie palen door grondverdringende uitvoering,
  benodigde draagkracht en een ‘schone’ bouwput.

Vroom Funderingstechnieken heeft een ruime ervaring opgebouwd met schroefpalen en geeft advies over de toepassingsmogelijkheden van dit paaltype en andere schroefpaalsystemen.

Kwaliteitsbewaking

Vroom Funderingstechnieken vervaardigt DPA-combi schroefpalen volgens een voor Vroom Funderingstechnieken opgestelde uitvoeringsprocedure in het kader van de interne kwaliteitsbewaking, landelijk geldende normen en uitvoeringsvoorwaarden.
Het grout wordt afgenomen van gecertificeerde betoncentrales. De prefab betonelementen worden geproduceerd en geleverd door gecertificeerde producenten.

Controle grondmechanisch draagvermogen

De DPA-combi schroefpalen worden bij sonderingen tot de berekende inschroefdiepte ingebracht. Het benodigde boormoment wordt hierbij gemeten ter beoordeling en herkenning van de aanwezige grondslag.

Na de productie (optioneel)

Door de eigen kwaliteitscontrole kan adequaat gereageerd worden bij twijfels over de paalkwaliteit of op wensen van de opdrachtgever met betrekking tot de uitvoering.

Door Vroom Funderingstechnieken vervaardigde DPA-combi schroefpalen kunnen akoestisch worden doorgemeten en vervolgens door een onafhankelijk adviesbureau worden beoordeeld.

Laat u adviseren

Aan het tot stand komen van onze folders en website besteedt Vroom Funderingstechnieken de grootst mogelijke zorg. Aan de inhoud kunnen evenwel geen rechten worden ontleend. Indien u zonder verificatie of nader advies van Vroom Funderingstechnieken gebruik maakt van informatie uit onze folders of op onze website, doet u dat voor eigen rekening en risico.
Vroom Funderingstechnieken accepteert geen aansprakelijkheid voor de juistheid en/of geschiktheid van de informatie voor de door u beoogde toepassing. Voor vragen over de toepassing van onze producten voor concrete projecten raden wij u aan contact op te nemen met onze afdeling verkoop.

DPA-combi schroefpalen
DPA-combi schroefpalen
DPA-combi schroefpalen
DPA-combi schroefpalen

Kenmerken

 • Grondverdringend, slechts beperkt uitkomende boorgrond aan boorbuis en maaiveld.
 • Trillingsarm, daarom goed toepasbaar nabij belendingen die schadegevoelig zijn door zettingen en/of trillingen.
 • Geluidsvriendelijk, waardoor minder overlast naar de omgeving en goed toepasbaar nabij woningen, scholen, openbare gebouwen, enz.
 • Paalkop wordt onder het werkniveau afgehangen
 • Paallengte is direct aan te passen aan de grondgesteldheid.
 • Aanpassing in paalspecificaties mogelijk tot bestel moment prefab elementen
 • Schoorstanden op aanvraag en afhankelijk van situatie en paallengte.
 • Zowel op trek als druk te belasten.
 • Voorgespannen wapening over de gehele lengte.
 • Het paalsysteem is bij de dienst Bouw- en Woningtoezicht en constructeurs alsmede in de Bouwnormen bekend en geaccepteerd. Concurrerend ten opzichte van grondverwijderende en groutinjectie palen door grondverdringende uitvoering,
  benodigde draagkracht en een ‘schone’ bouwput.

Vroom Funderingstechnieken heeft een ruime ervaring opgebouwd met schroefpalen en geeft advies over de toepassingsmogelijkheden van dit paaltype en andere schroefpaalsystemen.

Kwaliteitsbewaking

Vroom Funderingstechnieken vervaardigt DPA-combi schroefpalen volgens een voor Vroom Funderingstechnieken opgestelde uitvoeringsprocedure in het kader van de interne kwaliteitsbewaking, landelijk geldende normen en uitvoeringsvoorwaarden.
Het grout wordt afgenomen van gecertificeerde betoncentrales. De prefab betonelementen worden geproduceerd en geleverd door gecertificeerde producenten.

Controle grondmechanisch draagvermogen

De DPA-combi schroefpalen worden bij sonderingen tot de berekende inschroefdiepte ingebracht. Het benodigde boormoment wordt hierbij gemeten ter beoordeling en herkenning van de aanwezige grondslag.

Na de productie (optioneel)

Door de eigen kwaliteitscontrole kan adequaat gereageerd worden bij twijfels over de paalkwaliteit of op wensen van de opdrachtgever met betrekking tot de uitvoering.

Door Vroom Funderingstechnieken vervaardigde DPA-combi schroefpalen kunnen akoestisch worden doorgemeten en vervolgens door een onafhankelijk adviesbureau worden beoordeeld.

Laat u adviseren

Aan het tot stand komen van onze folders en website besteedt Vroom Funderingstechnieken de grootst mogelijke zorg. Aan de inhoud kunnen evenwel geen rechten worden ontleend. Indien u zonder verificatie of nader advies van Vroom Funderingstechnieken gebruik maakt van informatie uit onze folders of op onze website, doet u dat voor eigen rekening en risico.
Vroom Funderingstechnieken accepteert geen aansprakelijkheid voor de juistheid en/of geschiktheid van de informatie voor de door u beoogde toepassing. Voor vragen over de toepassing van onze producten voor concrete projecten raden wij u aan contact op te nemen met onze afdeling verkoop.

Technische gegevens

Algemeen

 • Schoorstanden op aanvraag en afhankelijk van situatie en paallengte.
 • Beschikbaar hulpmaterieel: betonpomp, shovel en kubel.
 • Geluidsniveau machine ca 90 dB. Het systeem kan als trillingsvrij worden beschouwd.

Boorinstallatie

Traploos regelbaar en afhankelijk van boormotor:

 • Draaimoment 250 tot 500 kNm.
 • Pull down 150 tot 400 kN.

Grout

Groutsterkte 25 tot 35 N/mm2. Grout wordt ingebracht met een kubel of met een betonpomp en wordt niet onder druk ingebracht. De druk in de hulpbuis is de statisch optredende druk. Bij de uitvoering wordt een berekende hoeveelheid grout ingebracht en wordt de schroefbuis verder afgevuld met water.

Prefab betonelement

Het prefab betonelement is voorzien van een hijsvoorziening in de paalkop en vierzijdig voorzien van een vellingkant. De prefab betonkern kan af fabriek worden voorzien van een profilering of een ingestort stekanker.

Draagvermogen

Grondmechanisch draagvermogen volgens Eurocode 7 (NEN 6743).
De schroefpunt is een gegoten punt welke geconstrueerd is middels aandrijving op nokken aan de buitenzijde van de schachtmaat. De verhouding voetplaat/schacht is geoptimaliseerd zodat de paalschacht dezelfde diameter heeft als de paalpunt.
De aan te houden draagkrachtfactoren volgens Eurocode 7 (NEN 6743) als paalpuntniveau geldt de onderkant van de schroefbuis.

Paalpuntdraagfactor

αp = 0,63
β= 1,0 (Dvoet = Dschacht)
S = 1,0

Schachtwrijvingsfactor

Schachtwrijving drukpalen
αs = 0,009 (over de buitendiameter van de paal)
Schachtwrijving bij trekpalen
αt = 0,009 (over de buitendiameter van de paal)

Last- en vervormingsgedrag

Overeenkomstig Eurocode 7 (NEN 6743, type 1, figuur 6 en 7)

Belastingspectrum

Afhankelijk van de diameter en de bodemgesteldheid tot circa 3000 kN druk en 500kN trek (rekenwaarde)
In specifieke projecten zijn grotere belastingen mogelijk in overleg met geotechnisch adviseur en Vroom Funderingstechnieken.

Constructieve aspecten

Beschikbare schroefbuisdiameters, schacht puntdiameter, in mm:

 • Vierkant 250 mm 410/460 mm
 • Vierkant 290 mm of achtkant 315 mm 460/510 mm
 • Vierkant 320 mm of achtkant 365 mm 510/560 mm

Andere diameters op aanvraag. Maximale paallengte is ca. 35 meter, afhankelijk van de diameter en grondgesteldheid. Grotere paallengtes worden op aanvraag onderzocht.

Vervaardiging

 1. Positionering stalen hulpbuis, voorzien van een losse, afsluitende, schroefpunt. Boorkop en boorpunt wordt op het maaiveld in de juiste positie gebracht.
 2. Hydraulische boorinstallatie brengt in combinatie met de pull down kracht de hulpbuis schroevend op de gewenste diepte.
 3. Prefab beton element wordt ingebracht wanneer de hulpbuis op diepte is gebracht.
 4. Groutspecie wordt met behulp van een kubel in de hulpbuis gestort.
 5. Hulpbuis wordt schroevend getrokken, waarbij de schroefpunt en het prefab element, omringd door grout, achterblijft.
 6. Paal gereed, verplaatsen machine naar volgende positie.

Deel product:

Deel product:

Naar boven