DPA-PLUS schroefpalen

Schroefpalen type DPA-PLUS is een in de grond gevormd en grondverdringend geschroefd paalsysteem. De grond wordt zijdelings verdrongen zodat alleen de boorbuis beperkt vrijkomende boorgrond bevat. De productie is trillingsarm en dat is van belang wanneer wordt geproduceerd nabij belendingen die schadegevoelig zijn voor zettingen en/of trillingen.

Toepassing

 • Kunnen met name worden toegepast bij woningbouw, utiliteitsbouw en andere nieuwbouw waar overlast aan de omgeving beperkt dient te blijven.
 • Zijn geschikt voor stadsvernieuwingsprojecten waar trillingsarm nabij belendingen of panden moet worden gefundeerd.
 • Zijn een alternatief voor niet grondverdringende schroefpalen waarbij uitkomende grond de bouwput in ernstige mate vervuilt of uitkomende grond niet afgevoerd mag of kan worden.
 • Geven minder geluidsoverlast dan geheide paalsystemen en zijn daardoor toepasbaar bij uitbreiding van bestaande en in gebruik zijnde gebouwen.
 • Zijn toepasbaar bij grondgesteldheden of belastingen waarbij een lange wapeningskorf noodzakelijk is, die centrisch in de paal met de vereiste dekking kan worden aangebracht.

Kenmerken

 • Grondverdringend, slechts beperkt uitkomende boorgrond aan boorbuis en maaiveld.
 • Trillingsarm, daarom goed toepasbaar nabij belendingen die schadegevoelig zijn door zettingen en/of trillingen.
 • Geluidsvriendelijk, waardoor minder overlast naar de omgeving en goed toepasbaar nabij woningen, scholen, openbare gebouwen, enz.
 • Paalkop wordt tot aan het werkniveau gestort.
 • Paallengte is direct aan te passen aan de grondgesteldheid.
 • Aanpassing in paalspecificaties mogelijk tot vlak voor aanvang werk.
 • Schoorstanden: achterover 5:1 / voorover 10:1.
 • Zowel op trek als druk te belasten.
 • Wapening over de gehele lengte mogelijk.
 • Wapening wordt voor het betonneren in de voerbuis aangebracht.
 • Het paalsysteem is bij de dienst Bouw- en Woningtoezicht en constructeurs alsmede in de Bouwnormen bekend en geaccepteerd. Concurrerend ten opzichte van grondverwijderende palen door grotere draagkracht en een ‘schone’ bouwput.

Vroom Funderingstechnieken heeft een ruime ervaring opgebouwd met schroefpalen en geeft advies over de toepassingsmogelijkheden van dit paaltype en andere schroefpaalsystemen.

Kwaliteitsbewaking

Vroom Funderingstechnieken vervaardigt DPA-PLUS schroefpalen volgens een voor Vroom Funderingstechnieken opgestelde uitvoeringsprocedure in het kader van de interne kwaliteitsbewaking, landelijk geldende normen en uitvoeringsvoorwaarden.

Controle grondmechanisch draagvermogen

De DPA-PLUS schroefpalen worden bij sonderingen tot de berekende inschroefdiepte ingebracht. Het benodigde boormoment wordt hierbij gemeten ter beoordeling en herkenning van de aanwezige grondslag.

Controle paaltechnisch draagvermogen

Alle DPA-PLUS schroefpalen worden na paalvervaardiging op continuïteit gecontroleerd. Aanvullende controle kan visueel na ontgraving van de paalkop plaatsvinden. De betonkwaliteit kan aanvullend door het boren en beproeven van kernen uit de vervaardigde palen worden gecontroleerd.

Laat u adviseren

Aan het tot stand komen van onze folders en website besteedt Vroom Funderingstechnieken de grootst mogelijke zorg. Aan de inhoud kunnen evenwel geen rechten worden ontleend. Indien u zonder verificatie of nader advies van Vroom Funderingstechnieken gebruik maakt van informatie uit onze folders of op onze website, doet u dat voor eigen rekening en risico.

Vroom Funderingstechnieken accepteert geen aansprakelijkheid voor de juistheid en/of geschiktheid van de informatie voor de door u beoogde toepassing. Voor vragen over de toepassing van onze producten voor concrete projecten raden wij u aan contact op te nemen met onze afdeling verkoop.

DPA-PLUS schroefpalen
DPA-PLUS schroefpalen
DPA-PLUS schroefpalen
DPA-PLUS schroefpalen

Kenmerken

 • Grondverdringend, slechts beperkt uitkomende boorgrond aan boorbuis en maaiveld.
 • Trillingsarm, daarom goed toepasbaar nabij belendingen die schadegevoelig zijn door zettingen en/of trillingen.
 • Geluidsvriendelijk, waardoor minder overlast naar de omgeving en goed toepasbaar nabij woningen, scholen, openbare gebouwen, enz.
 • Paalkop wordt tot aan het werkniveau gestort.
 • Paallengte is direct aan te passen aan de grondgesteldheid.
 • Aanpassing in paalspecificaties mogelijk tot vlak voor aanvang werk.
 • Schoorstanden: achterover 5:1 / voorover 10:1.
 • Zowel op trek als druk te belasten.
 • Wapening over de gehele lengte mogelijk.
 • Wapening wordt voor het betonneren in de voerbuis aangebracht.
 • Het paalsysteem is bij de dienst Bouw- en Woningtoezicht en constructeurs alsmede in de Bouwnormen bekend en geaccepteerd. Concurrerend ten opzichte van grondverwijderende palen door grotere draagkracht en een ‘schone’ bouwput.

Vroom Funderingstechnieken heeft een ruime ervaring opgebouwd met schroefpalen en geeft advies over de toepassingsmogelijkheden van dit paaltype en andere schroefpaalsystemen.

Kwaliteitsbewaking

Vroom Funderingstechnieken vervaardigt DPA-PLUS schroefpalen volgens een voor Vroom Funderingstechnieken opgestelde uitvoeringsprocedure in het kader van de interne kwaliteitsbewaking, landelijk geldende normen en uitvoeringsvoorwaarden.

Controle grondmechanisch draagvermogen

De DPA-PLUS schroefpalen worden bij sonderingen tot de berekende inschroefdiepte ingebracht. Het benodigde boormoment wordt hierbij gemeten ter beoordeling en herkenning van de aanwezige grondslag.

Controle paaltechnisch draagvermogen

Alle DPA-PLUS schroefpalen worden na paalvervaardiging op continuïteit gecontroleerd. Aanvullende controle kan visueel na ontgraving van de paalkop plaatsvinden. De betonkwaliteit kan aanvullend door het boren en beproeven van kernen uit de vervaardigde palen worden gecontroleerd.

Laat u adviseren

Aan het tot stand komen van onze folders en website besteedt Vroom Funderingstechnieken de grootst mogelijke zorg. Aan de inhoud kunnen evenwel geen rechten worden ontleend. Indien u zonder verificatie of nader advies van Vroom Funderingstechnieken gebruik maakt van informatie uit onze folders of op onze website, doet u dat voor eigen rekening en risico.

Vroom Funderingstechnieken accepteert geen aansprakelijkheid voor de juistheid en/of geschiktheid van de informatie voor de door u beoogde toepassing. Voor vragen over de toepassing van onze producten voor concrete projecten raden wij u aan contact op te nemen met onze afdeling verkoop.

Technische gegevens

Vervaardiging

 1. Schroefinstallatie draait rechtsom door tussenliggende lagen.
 2. Schroefinstallatie draait rechtsom naar de juiste diepte.
 3. Aanbrengen wapening over de gevraagde lengte.
 4. Volpompen kern van de buis met betonspecie en linksom terug draaien.
 5. Betonspecie tijdens de vervaardiging tot minimaal 1 m boven werkniveau. Buis linksom draaiend uit de grond getrokken.
 6. Afwerken paal, ten behoeve van doormeten.

Wapening

B500B kwaliteit. Paalwapening, dimensionering aan de hand van belastinggegevens door de constructeur. Spiraalvormige beugelwapening geeft aanzienlijk stijvere wapeningskorf, derhalve minder vervorming.

Schachtwapening wordt voor betonneren op hoogte in de schoefbuis afgehangen.

Draagvermogen

Paalpuntdraagfactor

αp = 0,63 over de buitendiameter van de paal (traject III Koppejan NIET gereduceerd)
β = 1,0

Schachtwrijvingsfactor

αs = 0,009 over de buitendiameter van de paal (geen reducties)

Trek: αt = 0,009

Last- en vervormingsgedrag

Binnen het gebied van de gebruiksbelastingen een zettingsgedrag dat bij benadering gelijk is aan dat van een geheide paal.

Belastingspectrum

Druk tot maximaal ca. 2500 kN.
Trek tot maximaal ca. 400 kN.
Advies over het draagvermogen van een DPA PLUS-paal bij een bepaalde grondgesteldheid kan door Vroom Funderingstechnieken gegeven worden.

Beschikbare paaldiameters in mm

360/510, 460/610 en 560/710.
De paallengte is afhankelijk van de grondgesteldheid en paalbelastingen. Inschroefdiepte en paaldraagkracht door Vroom Funderingstechnieken te beoordelen op haalbaarheid.

Betonkwaliteit

In C20/25, C25/30, C30/37 en C35/45 kwaliteit.

Deel product:

Deel product:

Naar boven