DPA schroefpalen

Schroefpalen type DPA (Drilling Push Aside) is een in de grond gevormd en grondverdringend geschroefd paalsysteem, er is sprake van slechts beperkt uitkomende boorgrond (mogelijk vervuilde boorgrond). De productie is trillingsarm en dat is van belang wanneer wordt geproduceerd nabij belendingen die schadegevoelig zijn voor zettingen en/of trillingen.

Toepassing

 • Kunnen met name worden toegepast bij woning- en utiliteitsbouw en andere nieuwbouw waar overlast aan de omgeving beperkt dient te blijven.
 • Zijn geschikt voor stadsvernieuwingsprojecten waar trillingsvrij nabij belendingen of panden moet worden gefundeerd.
 • Zijn een alternatief voor niet grondverdringende schroefpalen waarbij uitkomende grond de bouwput in ernstige mate vervuilt of uitkomende grond niet afgevoerd mag of kan worden.
 • Geven minder geluidsoverlast dan geheide paalsystemen en zijn daardoor toepasbaar bij uitbreiding van bestaande en in gebruik zijnde gebouwen.
 • Zijn toepasbaar bij grondgesteldheden of belastingen waarbij een lange wapeningskorf noodzakelijk is, die centrisch in de paal met de vereiste dekking kan worden aangebracht.

Kenmerken

 • Grondverdringend, slechts beperkt uitkomende boorgrond.
 • Trillingsarm, daarom goed toepasbaar nabij belendingen die schadegevoelig zijn door zettingen en/of trillingen.
 • Geluidsvriendelijk, waardoor minder overlast naar de omgeving en goed toepasbaar nabij woningen, scholen, openbare gebouwen, enz.
 • Paalkop wordt tot aan het werkniveau gestort en kan boven het werkniveau op hoogte afgewerkt worden.
 • Paallengte is direct aan te passen aan de grondgesteldheid: de paal wordt in principe tot het berekende inschroefniveau ingebracht.
 • Aanpassing in paalspecificaties mogelijk tot vlak voor aanvang werk.
 • Schoorstanden: achterover 5:1 / voorover 10:1.
 • Zowel op trek als druk te belasten.
 • Paalsysteem is trillingsarm.
 • Wapening over de gehele lengte mogelijk.
 • Wapening wordt voor het betonneren in de schacht aangebracht.
 • Draagkrachtfactoren uit proefbelasting beoordeeld en vastgesteld door Bouw- en Woning Toezicht Nederland commissie.
 • Concurrerend ten opzichte van grondverwijderende palen door grotere draagkracht en een ‘schone’ bouwput.

Vroom Funderingstechnieken heeft een ruime ervaring opgebouwd met schroefpalen type DPA en geeft advies over de toepassingsmogelijkheden van dit paaltype en andere schroefpaalsystemen.

Kwaliteitsbewaking

Vroom Funderingstechnieken vervaardigt DPA schroefpalen volgens een voor Vroom Funderingstechnieken opgestelde uitvoeringsprocedure in het kader van de interne kwaliteitsbewaking, landelijk geldende normen en uitvoeringsvoorwaarden.

Controle grondmechanisch draagvermogen

De DPA schroefpalen worden in principe tot de berekende inschroefdiepte ingebracht. Het benodigde boormoment wordt hierbij gemeten ter beoordeling en herkenning van de aanwezige grondslag.

Controle paaltechnisch draagvermogen

Alle DPA schroefpalen worden na paalvervaardiging op continuïteit gecontroleerd. Aanvullende controle kan visueel na ontgraving van de paalkop plaatsvinden. De betonkwaliteit kan aanvullend door het boren en beproeven van kernen uit de vervaardigde palen worden gecontroleerd.

Laat u adviseren

Aan het tot stand komen van onze folders en website besteedt Vroom Funderingstechnieken de grootst mogelijke zorg. Aan de inhoud kunnen evenwel geen rechten worden ontleend. Indien u zonder verificatie of nader advies van Vroom Funderingstechnieken gebruik maakt van informatie uit onze folders of op onze website, doet u dat voor eigen rekening en risico.

Vroom Funderingstechnieken accepteert geen aansprakelijkheid voor de juistheid en/of geschiktheid van de informatie voor de door u beoogde toepassing. Voor vragen over de toepassing van onze producten voor concrete projecten raden wij u aan contact op te nemen met onze afdeling verkoop.

DPA schroefpalen
DPA schroefpalen
DPA schroefpalen
DPA schroefpalen
DPA schroefpalen
DPA schroefpalen
DPA schroefpalen
DPA schroefpalen
DPA schroefpalen
DPA schroefpalen
DPA schroefpalen

Kenmerken

 • Grondverdringend, slechts beperkt uitkomende boorgrond.
 • Trillingsarm, daarom goed toepasbaar nabij belendingen die schadegevoelig zijn door zettingen en/of trillingen.
 • Geluidsvriendelijk, waardoor minder overlast naar de omgeving en goed toepasbaar nabij woningen, scholen, openbare gebouwen, enz.
 • Paalkop wordt tot aan het werkniveau gestort en kan boven het werkniveau op hoogte afgewerkt worden.
 • Paallengte is direct aan te passen aan de grondgesteldheid: de paal wordt in principe tot het berekende inschroefniveau ingebracht.
 • Aanpassing in paalspecificaties mogelijk tot vlak voor aanvang werk.
 • Schoorstanden: achterover 5:1 / voorover 10:1.
 • Zowel op trek als druk te belasten.
 • Paalsysteem is trillingsarm.
 • Wapening over de gehele lengte mogelijk.
 • Wapening wordt voor het betonneren in de schacht aangebracht.
 • Draagkrachtfactoren uit proefbelasting beoordeeld en vastgesteld door Bouw- en Woning Toezicht Nederland commissie.
 • Concurrerend ten opzichte van grondverwijderende palen door grotere draagkracht en een ‘schone’ bouwput.

Vroom Funderingstechnieken heeft een ruime ervaring opgebouwd met schroefpalen type DPA en geeft advies over de toepassingsmogelijkheden van dit paaltype en andere schroefpaalsystemen.

Kwaliteitsbewaking

Vroom Funderingstechnieken vervaardigt DPA schroefpalen volgens een voor Vroom Funderingstechnieken opgestelde uitvoeringsprocedure in het kader van de interne kwaliteitsbewaking, landelijk geldende normen en uitvoeringsvoorwaarden.

Controle grondmechanisch draagvermogen

De DPA schroefpalen worden in principe tot de berekende inschroefdiepte ingebracht. Het benodigde boormoment wordt hierbij gemeten ter beoordeling en herkenning van de aanwezige grondslag.

Controle paaltechnisch draagvermogen

Alle DPA schroefpalen worden na paalvervaardiging op continuïteit gecontroleerd. Aanvullende controle kan visueel na ontgraving van de paalkop plaatsvinden. De betonkwaliteit kan aanvullend door het boren en beproeven van kernen uit de vervaardigde palen worden gecontroleerd.

Laat u adviseren

Aan het tot stand komen van onze folders en website besteedt Vroom Funderingstechnieken de grootst mogelijke zorg. Aan de inhoud kunnen evenwel geen rechten worden ontleend. Indien u zonder verificatie of nader advies van Vroom Funderingstechnieken gebruik maakt van informatie uit onze folders of op onze website, doet u dat voor eigen rekening en risico.

Vroom Funderingstechnieken accepteert geen aansprakelijkheid voor de juistheid en/of geschiktheid van de informatie voor de door u beoogde toepassing. Voor vragen over de toepassing van onze producten voor concrete projecten raden wij u aan contact op te nemen met onze afdeling verkoop.

Technische gegevens

Vervaardiging

 1. Positionering DPA boor met hydraulische boormotor.
 2. Schroefinstallatie draait rechtsom door tussenliggende lagen.
 3. Schroefinstallatie draait rechtsom naar de juiste diepte.
 4. Aanbrengen wapening over de gevraagde lengte.
 5. Volpompen kern van de buis met betonspecie.
 6. Betonspecie tijdens de vervaardiging tot minimaal 1 m boven werkniveau. Buis wordt in stilstand of licht rechtsom draaiend uit de grond getrokken.
 7. Afwerken paal, indien nodig.

Wapening

B500B kwaliteit.
Paalwapening, dimensionering aan de hand van belastinggegevens door de constructeur. Spiraalvormige beugelwapening geeft aanzienlijk stijvere wapeningskorf, derhalve minder vervorming.

Schachtwapening wordt voor betonneren op hoogte in de schoefbuis afgehangen.

Eventueel extra kopwapening wordt direct na paalvervaardiging ingebracht.

Draagvermogen

De paalklassefactoren zijn vastgesteld met behulp van proefbelastingen uitgevoerd door Geomet uit Alphen aan den Rijn en positief beoordeeld door Bouw- en Woning Toezicht.

Paalpuntdraagfactor

αp = 0,56 (traject III Koppejan NIET gereduceerd)
β = 1,0
Het grondverdringende gedeelte van de schroefbuis tot in de draagkrachtige grond geschroefd.

Schachtwrijvingsfactor

αs = 0,010 (geen reducties)
Het grondverdringende gedeelte van de schroefbuis tot in de draagkrachtige grond geschroefd.
Trek: αt = 0,009

Last- en vervormingsgedrag

Binnen het gebied van de gebruiksbelastingen een zettingsgedrag dat bij benadering gelijk is aan dat van een geheide paal.

Belastingspectrum

Druk tot maximaal ca. 2500 kN.
Trek tot maximaal ca. 400 kN.
Advies over het draagvermogen van een DPA-paal bij een bepaalde grondgesteldheid kan door Vroom Funderingstechnieken gegeven worden.

Beschikbare paaldiameters, afmetingen in mm

310, 360, 410, 460, 510.
De paallengte is afhankelijk van de grondgesteldheid en paalbelastingen.
Inschroefdiepte door Vroom Funderingstechnieken te beoordelen op haalbaarheid.

Betonkwaliteit

In C20/25, C25/30, C30/37 en C35/45 kwaliteit.

Deel product:

Deel product:

Naar boven