HEK schroefpalen

De HEK schroefpaal is een in de grond gevormde en volledig grondverdringende schroefpaal, toegepast bij projecten waar voor de omgeving trillingsvrij en/of geluidsarm moet worden geproduceerd.

Toepassing

 • HEK schroefpalen komen vooral in aanmerking voor het funderen van projecten in een bebouwde omgeving of daar waar uitkomende grond of trillingen niet wenselijk zijn.
 • Bij uitstek geschikt voor binnenstedelijke projecten, infra- en energiesector, waaronder windmolens.

Kenmerken

 • Aanpassingen in paalspecificatie tot vlak voor de start van het werk en soms zelfs tijdens het werk nog mogelijk.
 • Kunnen zowel relatief hoge druk- als trekbelasting opnemen.
 • Grondverdringend, hierdoor is de uitkomende boorgrond nihil.
 • Het paalsysteem wordt trillingsvrij en geluidsarm ingebracht door middel van schroeven.
 • HEK schroefpalen kunnen over de gehele lengte met een korf worden gewapend en kunnen daardoor zowel relatief hoge druk- als trekbelasting opnemen.
 • Kunnen enigszins boven het werkniveau op hoogte worden afgewerkt.

De HEK schroefpaal kan in verschillende varianten worden uitgevoerd; met groutinjectie of als combi geschroefde buispaal. Bij het systeem wordt gebruik gemaakt van een gladde stalen boorbuis, die is voorzien van een losse schroefpunt. Een boormotor brengt deze schroevend op diepte, waarna de wapening en beton worden aangebracht. De boorbuis wordt er vervolgens uitgetrokken, waarbij de schroefpunt in de bodem achterblijft. De paal kan vervolgens over de volledige lengte worden gewapend. Afhankelijk van de funderingsmachine en de bodemgesteldheid is een paallengte tot 48 meter haalbaar. Het systeem creëert een hoog draagvermogen.

Bijzondere aspecten

Voor iedere grondslag kan Vroom Funderingstechnieken u adviseren over de toepassing van de HEK schroefpaal en welk type in aanmerking komt. HEK-combi-schroefpalen zijn voorzien van een prefab betonkern en zijn zeer geschikt voor ondergrondse parkeergarages, tunnels en kelderconstructies, die vanaf een hoger niveau verdiept geproduceerd moeten worden. Zie ook productbeschrijving. HEK casing palen zijn te vergelijken met de geschroefde stalenbuispaal in het mini-segment. In dit geval blijft zowel het schroefpunt als de casing in de bodem achter.

Controle tijdens de productie

Dankzij de registratie van draaimoment, pull down kracht en boortijd beschikt de machinist over actuele informatie van de gemaakte paal en kan daardoor afwijkingen in de grondslag opmerken en daarop anticiperen. Het boormoment, de inbrengsnelheid en de schraapfactor dienen ter indicatie voor het volgen van de sondering. Controle op watertoetreding in de schroefbuis, tijdens het inschroeven, gebeurt met behulp van een peillood of steen.

Controle na de productie

Door de eigen kwaliteitscontrole kan snel worden gereageerd. Indien er twijfel bestaat omtrent de kwaliteit van de paal en/of op verzoek van de opdrachtgever met betrekking tot de uitvoering kunnen door Vroom Funderingstechnieken vervaardigde HEK schroefpalen akoestisch worden doorgemeten en vervolgens door een onafhankelijk adviesbureau worden beoordeeld.

Controle betonkwaliteit vindt plaats door middel van het boren en beproeven van beton uit de kern van de paal.

Vroom Funderingstechnieken vervaardigt HEK schroefpalen volgens de eigen uitvoeringsprocedure die is opgesteld in het kader van de interne kwaliteitsbewaking en landelijk geldende normen. Beton (en grout) voor de HEK schroefpalen wordt afgenomen van gecertificeerde betoncentrales.

Laat u adviseren

Aan het tot stand komen van onze folders en onze website besteedt Vroom Funderingstechnieken de grootst mogelijke zorg. Aan de inhoud kunnen evenwel geen rechten worden ontleend. Indien u zonder verificatie of nader advies van Vroom Funderingstechnieken gebruik maakt van informatie uit onze folders of op onze website, doet u dat voor eigen rekening en risico.

Vroom Funderingstechnieken accepteert geen aansprakelijkheid voor de juistheid en/of geschiktheid van de informatie voor de door u beoogde toepassing. Voor vragen over de toepassing van onze producten voor concrete projecten raden wij u aan contact op te nemen met onze afdeling verkoop.

HEK schroefpalen
HEK schroefpalen
HEK schroefpalen
HEK schroefpalen
HEK schroefpalen
HEK schroefpalen

Kenmerken

 • Aanpassingen in paalspecificatie tot vlak voor de start van het werk en soms zelfs tijdens het werk nog mogelijk.
 • Kunnen zowel relatief hoge druk- als trekbelasting opnemen.
 • Grondverdringend, hierdoor is de uitkomende boorgrond nihil.
 • Het paalsysteem wordt trillingsvrij en geluidsarm ingebracht door middel van schroeven.
 • HEK schroefpalen kunnen over de gehele lengte met een korf worden gewapend en kunnen daardoor zowel relatief hoge druk- als trekbelasting opnemen.
 • Kunnen enigszins boven het werkniveau op hoogte worden afgewerkt.

De HEK schroefpaal kan in verschillende varianten worden uitgevoerd; met groutinjectie of als combi geschroefde buispaal. Bij het systeem wordt gebruik gemaakt van een gladde stalen boorbuis, die is voorzien van een losse schroefpunt. Een boormotor brengt deze schroevend op diepte, waarna de wapening en beton worden aangebracht. De boorbuis wordt er vervolgens uitgetrokken, waarbij de schroefpunt in de bodem achterblijft. De paal kan vervolgens over de volledige lengte worden gewapend. Afhankelijk van de funderingsmachine en de bodemgesteldheid is een paallengte tot 48 meter haalbaar. Het systeem creëert een hoog draagvermogen.

Bijzondere aspecten

Voor iedere grondslag kan Vroom Funderingstechnieken u adviseren over de toepassing van de HEK schroefpaal en welk type in aanmerking komt. HEK-combi-schroefpalen zijn voorzien van een prefab betonkern en zijn zeer geschikt voor ondergrondse parkeergarages, tunnels en kelderconstructies, die vanaf een hoger niveau verdiept geproduceerd moeten worden. Zie ook productbeschrijving. HEK casing palen zijn te vergelijken met de geschroefde stalenbuispaal in het mini-segment. In dit geval blijft zowel het schroefpunt als de casing in de bodem achter.

Controle tijdens de productie

Dankzij de registratie van draaimoment, pull down kracht en boortijd beschikt de machinist over actuele informatie van de gemaakte paal en kan daardoor afwijkingen in de grondslag opmerken en daarop anticiperen. Het boormoment, de inbrengsnelheid en de schraapfactor dienen ter indicatie voor het volgen van de sondering. Controle op watertoetreding in de schroefbuis, tijdens het inschroeven, gebeurt met behulp van een peillood of steen.

Controle na de productie

Door de eigen kwaliteitscontrole kan snel worden gereageerd. Indien er twijfel bestaat omtrent de kwaliteit van de paal en/of op verzoek van de opdrachtgever met betrekking tot de uitvoering kunnen door Vroom Funderingstechnieken vervaardigde HEK schroefpalen akoestisch worden doorgemeten en vervolgens door een onafhankelijk adviesbureau worden beoordeeld.

Controle betonkwaliteit vindt plaats door middel van het boren en beproeven van beton uit de kern van de paal.

Vroom Funderingstechnieken vervaardigt HEK schroefpalen volgens de eigen uitvoeringsprocedure die is opgesteld in het kader van de interne kwaliteitsbewaking en landelijk geldende normen. Beton (en grout) voor de HEK schroefpalen wordt afgenomen van gecertificeerde betoncentrales.

Laat u adviseren

Aan het tot stand komen van onze folders en onze website besteedt Vroom Funderingstechnieken de grootst mogelijke zorg. Aan de inhoud kunnen evenwel geen rechten worden ontleend. Indien u zonder verificatie of nader advies van Vroom Funderingstechnieken gebruik maakt van informatie uit onze folders of op onze website, doet u dat voor eigen rekening en risico.

Vroom Funderingstechnieken accepteert geen aansprakelijkheid voor de juistheid en/of geschiktheid van de informatie voor de door u beoogde toepassing. Voor vragen over de toepassing van onze producten voor concrete projecten raden wij u aan contact op te nemen met onze afdeling verkoop.

Technische gegevens

Algemeen

 • Afdichtband houdt de buis schoon en droog tijdens het schroeven van de HEK schroefpaal.
 • Schoorstanden tot 1:3 afhankelijk van situatie en paallengte.
 • Beschikbaar hulpmaterieel: betonpomp, shovel en kubel.
 • Geluidsniveau machine ca. 90 dB. Het systeem wordt trillingsarm tot trillingsvrij beschouwd.

Boorinstallatie

 • Traploos regelbaar en afhankelijk van boormotor.
 • Draaimoment 250 tot 500 kNm.
 • Pull down 150 tot 400 kN.

Groutinjectie

HEK schroefpalen kunnen worden uitgevoerd met groutinjectie als dit constructief vereist is of wanneer dit ten behoeve van de uitvoering nodig is.

Betonkwaliteit

C20/25, C25/30, C30/37 en C35/45 kwaliteit.

Wapening

B500B kwaliteit, volgens Eurocode 2.
Het is mogelijk om de paal over de volle lengte te wapenen en de wapening kan ook verdiept worden afgehangen.

Draagvermogen

Grondmechanisch draagvermogen volgens Eurocode 7 (NEN 6743).

De schroefpunt is een gelaste geconstrueerde punt aangepast aan grondmechanische omstandigheden. In sommige gevallen wordt de punt in een gegoten vorm uitgevoerd. De verhouding voetplaat/schacht is geoptimaliseerd tot Dvoet< √ 1,5 x Dschacht.

De aan te houden draagkrachtfactoren volgens Eurocode 2, Eurocode 7 (NEN-EN 12699) als paalpuntniveau geldt de onderkant van de schroefbuis.

Paalpuntdraagkrachtfactor

αp = 0,63
β= 1,0 (Dvoet< √ 1,5 x Dschacht)
S = 1,0

Schachtwrijving drukpalen

αs = 0,009 (Bij toepassing groutinjectie αs = 0,009)

Schachtwrijving bij trekpalen

αt = 0,009 (Bij toepassing groutinjectie αt = 0,009)

Last-vervormingsgedrag

Overeenkomstig Eurocode 7 (NEN 6743, type 1, figuur 6 en 7)

Belastingsspectrum

Afhankelijk van de diameter en de bodemgesteldheid kunnen trek en druk belastingen opgegeven worden

Constructieve aspecten

Beschikbare schroefbuisdiameters schacht, puntdiameter in mm:

 • 380 (465)
 • 410 (500)
 • 460 (560)
 • 540 (690)

Andere diameters op aanvraag.

Maximale paallengte ca. 48 meter, afhankelijk van de paaldiameter en grondgesteldheid. Hoge paallengtes worden op aanvraag onderzocht.

Vervaardiging

 1. Positionering stalen hulpbuis boven het schroefpunt dat op het maaiveld in de juiste positie is gebracht.
 2. Hydraulische boorinstallatie brengt in combinatie met de pull down-kracht de hulpbuis schroevend op de gewenste diepte.
 3. Wapening wordt ingebracht wanneer de hulpbuis op diepte is.
 4. Betonspecie wordt met behulp van een betonpomp of kubel in de hulpbuis gestort.
 5. Hulpbuis wordt oscillerend of schroevend getrokken, waarbij het schroefpunt achterblijft.
 6. Afwerken paal en verplaatsen machine naar volgende positie.

Deel product:

Deel product:

Naar boven