Prefab laaddocks

Bouwen met prefab laaddocks komt de efficiency, de bouwsnelheid en de constante kwaliteit van het eindproduct ten goede. De prefab laaddocks worden door Vroom ontworpen, geproduceerd en gemonteerd met een KOMO-KIWA productcertificaat. De prefab elementen zorgen voor een korte uitvoeringstijd op de bouwplaats. De elementen hebben geen vaste maat, er wordt op de gevraagde maatvoering geproduceerd.

Toepassingsgebieden

  • Utiliteitsbouw (constructie)

Voordelen

Er is minder inzet nodig van productiepersoneel op de bouwplaats; twee man en een mobiele kraan met machinist is toereikend voor de uitvoering. De kwaliteit van het eindresultaat in prefab betonwerk is constant.

Vroom biedt een compleet funderingspakket dat meestal stopt bij de bovenkant van de begane grondvloer. De prefab laaddocks worden vaak gecombineerd met prefab funderingsbalken, maatvoering en het monteren van de begane grondvloeren, inclusief het afstorten. Indien nodig wordt een combinatie gemaakt met in het werk gestort beton.

Montage

Tijdens de voorbereiding worden de funderingspalen exact op de juiste hoogte gemaakt en wordt een stek in de paalkop geboord die in het prefab laaddock steekt. De prefab laaddocks worden gemonteerd met een telekraan of mobiele rupskraan, afhankelijk van de elementgewichten en de afstand waarop deze moeten worden geplaatst. Bij de afmontage worden alle elementen fijn nagesteld, waarna ze worden gefixeerd aan de stek.

Prefab laaddocks
Prefab laaddocks
Prefab laaddocks
Prefab laaddocks
Prefab laaddocks
Prefab laaddocks

Voordelen

Er is minder inzet nodig van productiepersoneel op de bouwplaats; twee man en een mobiele kraan met machinist is toereikend voor de uitvoering. De kwaliteit van het eindresultaat in prefab betonwerk is constant.

Vroom biedt een compleet funderingspakket dat meestal stopt bij de bovenkant van de begane grondvloer. De prefab laaddocks worden vaak gecombineerd met prefab funderingsbalken, maatvoering en het monteren van de begane grondvloeren, inclusief het afstorten. Indien nodig wordt een combinatie gemaakt met in het werk gestort beton.

Montage

Tijdens de voorbereiding worden de funderingspalen exact op de juiste hoogte gemaakt en wordt een stek in de paalkop geboord die in het prefab laaddock steekt. De prefab laaddocks worden gemonteerd met een telekraan of mobiele rupskraan, afhankelijk van de elementgewichten en de afstand waarop deze moeten worden geplaatst. Bij de afmontage worden alle elementen fijn nagesteld, waarna ze worden gefixeerd aan de stek.

Technische gegevens

Betonkwaliteit

Minimaal C40/50 XC3 F4.

Staalkwaliteit

Netten B500A, staven B500B.

Toleranties

Conform NEN2889.

In- en aanstortvoorzieningen

  • PVC doorvoeren
  • Moffen (aangeleverd)
  • Ankergroepen
  • DEMU ankers
  • Stekankers
  • Stekkenbakken
  • Sponningen

Deel product:

Deel product:

Naar boven