Vibro-combipalen

Worden toegepast voor het ondergronds bouwen als tunnelbouw, parkeergarages en overige projecten waarbij de paalkoppen verdiept onder het heimaaiveld aangebracht moeten worden. Voor de vibro-combipalen gelden de relevante kenmerken van vibropalen, type HBF. Vibro-combipalen hebben dezelfde grondmechanische draagkracht.

Toepassing

 • Zijn toe te passen voor werken in de infrastructuur; onder andere tunnelbouw, ondergrondse parkeergarages en bouwwerken waar de paalkop verdiept onder het maaiveld moet worden aangebracht.
 • Hebben bij aanwezigheid van vaste tussenlagen, obstakels en dergelijke altijd een onbeschadigde prefab kern van hoogwaardige beton.
 • Kunnen vanaf een hoger niveau tot een zekere diepte onder het maaiveld worden vervaardigd. Bij tunnelbouw, bijvoorbeeld 8 meter onder het maaiveld, levert dit voordelen op. Enerzijds kan het ontgraven van het tunneldeel ongehinderd plaatsvinden. Anderzijds hoeft een overmaat aan paallengte niet te worden gesneld. De palen kunnen vanaf traversen worden uitgevoerd.
 • Hebben bij trekbelasting een kleine verplaatsing door de voorspanning in het prefab betonelement.
 • Het gunstige inheigedrag van de vibropalen, type HBF wordt gecombineerd met het gunstige verplaatsingsgedrag van het voorgespannen prefab betonelement.
 • Met name bij tunnelbouw en keldervloeren van parkeergarages wordt gebruik gemaakt van deze specifieke kenmerken.

Kenmerken

 • Hebben alle relevante eigenschappen van vibropalen in zich, maar kennen specifieke voordelen en toepassingsgebieden.
 • De paalkop kan onder werkniveau worden aangebracht.
 • Een vibro-combipaal kan hoge trekbelastingen opnemen.
 • Na het inheien van de heibuis wordt een prefab element van gewapend beton in de casing geplaatst.
 • Voor het bepalen van de vormgeving en de doorsnede van het betonelement geldt als uitgangspunt dat dit voldoet aan het gebruiksdoel en voldoende sterk van zichzelf is tijdens het transport en plaatsen in de heibuis.
 • Extra fabrieksmatig aan te brengen voorzieningen zijn mogelijk voor de aansluiting van de paalkop met de bovenliggende constructie. Bijvoorbeeld een profilering voor een onderwater betonvloer of het instorten van stekankers.
 • Het groutmengsel wordt gedeeltelijk om het prefab betonelement aangebracht.
 • Daarnaast gelden de relevante kenmerken van de vibropalen, type HBF.
 • Schoorstanden:
  • Achterover tot maximaal 3:1 à 4:1.
  • Voorover tot maximaal 4:1 à 10:1.
 • De palen kunnen druk, maar vooral trek opnemen.
 • Het paalsysteem is grondverdringend en heeft dezelfde grondmechanische draagkracht als de vibropalen, type HBF.
 • Geen uitkomende grond.
 • Paalsysteem en de draagkrachtfactoren zijn conform geldende bouwnormen.
 • Bij constructeurs en de dienst Bouw- en Woningtoezicht is het een bekend en gewaardeerd funderingssysteem.

Vibro-combipalen hebben alle relevante eigenschappen in zich van de vibropaal, type HBF. Het paalsysteem biedt extra voordelen en kent specifieke toepassingsmogelijkheden.

Bijzondere aspecten

 • Voorheien wordt toegepast op locaties waar in de bovenlaag obstakels kunnen voorkomen.
 • Voorboren voorafgaand aan de productie van Vibro-palen, type HBF, geeft aanzienlijke reducties op heitrillingen.
 • Geluidreducties kunnen bij de productie worden gerealiseerd wanneer een geluidsmantel wordt toegepast. Dienaangaande ontwikkelde Vroom Funderingstechnieken in samenwerking met o.a. IHC Hydrohammer en TNO Delft een geluidreducerende mantel.

Kwaliteitsbewaking

Vroom Funderingstechnieken vervaardigt vibro-combipalen volgens opgestelde uitvoeringsprocedures in het kader van de interne kwaliteitsbewaking en de landelijk geldende normen.

Controle op het grondmechanisch draagvermogen is mogelijk aan de hand van het aantal slagen per 25 cm, dat bij de IHC hamers automatisch geregistreerd kan worden. Het akoestisch doormeten van de vibro-combipalen is niet noodzakelijk, omdat de palen spanningsarm in de heibuis zijn ingebracht. In sommige gevallen kunnen deze palen wel akoestisch worden doorgemeten. De prefab betonelementen worden onder KOMO certificaat geleverd. Het grout voor de vibro-combipalen komt van gecertificeerde centrales. Vroom Funderingstechnieken kan een aanvullende controle uitvoeren op de groutkwaliteit door kubussen in het werk te storten en deze te beproeven.

Laat u adviseren

Aan het tot stand komen van onze folders en onze website besteedt Vroom Funderingstechnieken de grootst mogelijke zorg. Aan de inhoud kunnen evenwel geen rechten worden ontleend. Indien u zonder verificatie of nader advies van Vroom Funderingstechnieken gebruik maakt van informatie uit onze folders of op onze website, doet u dat voor eigen rekening en risico.

Vroom Funderingstechnieken accepteert geen aansprakelijkheid voor de juistheid en/of geschiktheid van de informatie voor de door u beoogde toepassing. Voor vragen over de toepassing van onze producten voor concrete projecten raden wij u aan contact op te nemen met onze afdeling verkoop.

Vibro-combipalen
Vibro-combipalen
Vibro-combipalen
Vibro-combipalen
Vibro-combipalen
Vibro-combipalen
Vibro-combipalen
Vibro-combipalen
Vibro-combipalen
Vibro-combipalen
Vibro-combipalen
Vibro-combipalen

Kenmerken

 • Hebben alle relevante eigenschappen van vibropalen in zich, maar kennen specifieke voordelen en toepassingsgebieden.
 • De paalkop kan onder werkniveau worden aangebracht.
 • Een vibro-combipaal kan hoge trekbelastingen opnemen.
 • Na het inheien van de heibuis wordt een prefab element van gewapend beton in de casing geplaatst.
 • Voor het bepalen van de vormgeving en de doorsnede van het betonelement geldt als uitgangspunt dat dit voldoet aan het gebruiksdoel en voldoende sterk van zichzelf is tijdens het transport en plaatsen in de heibuis.
 • Extra fabrieksmatig aan te brengen voorzieningen zijn mogelijk voor de aansluiting van de paalkop met de bovenliggende constructie. Bijvoorbeeld een profilering voor een onderwater betonvloer of het instorten van stekankers.
 • Het groutmengsel wordt gedeeltelijk om het prefab betonelement aangebracht.
 • Daarnaast gelden de relevante kenmerken van de vibropalen, type HBF.
 • Schoorstanden:
  • Achterover tot maximaal 3:1 à 4:1.
  • Voorover tot maximaal 4:1 à 10:1.
 • De palen kunnen druk, maar vooral trek opnemen.
 • Het paalsysteem is grondverdringend en heeft dezelfde grondmechanische draagkracht als de vibropalen, type HBF.
 • Geen uitkomende grond.
 • Paalsysteem en de draagkrachtfactoren zijn conform geldende bouwnormen.
 • Bij constructeurs en de dienst Bouw- en Woningtoezicht is het een bekend en gewaardeerd funderingssysteem.

Vibro-combipalen hebben alle relevante eigenschappen in zich van de vibropaal, type HBF. Het paalsysteem biedt extra voordelen en kent specifieke toepassingsmogelijkheden.

Bijzondere aspecten

 • Voorheien wordt toegepast op locaties waar in de bovenlaag obstakels kunnen voorkomen.
 • Voorboren voorafgaand aan de productie van Vibro-palen, type HBF, geeft aanzienlijke reducties op heitrillingen.
 • Geluidreducties kunnen bij de productie worden gerealiseerd wanneer een geluidsmantel wordt toegepast. Dienaangaande ontwikkelde Vroom Funderingstechnieken in samenwerking met o.a. IHC Hydrohammer en TNO Delft een geluidreducerende mantel.

Kwaliteitsbewaking

Vroom Funderingstechnieken vervaardigt vibro-combipalen volgens opgestelde uitvoeringsprocedures in het kader van de interne kwaliteitsbewaking en de landelijk geldende normen.

Controle op het grondmechanisch draagvermogen is mogelijk aan de hand van het aantal slagen per 25 cm, dat bij de IHC hamers automatisch geregistreerd kan worden. Het akoestisch doormeten van de vibro-combipalen is niet noodzakelijk, omdat de palen spanningsarm in de heibuis zijn ingebracht. In sommige gevallen kunnen deze palen wel akoestisch worden doorgemeten. De prefab betonelementen worden onder KOMO certificaat geleverd. Het grout voor de vibro-combipalen komt van gecertificeerde centrales. Vroom Funderingstechnieken kan een aanvullende controle uitvoeren op de groutkwaliteit door kubussen in het werk te storten en deze te beproeven.

Laat u adviseren

Aan het tot stand komen van onze folders en onze website besteedt Vroom Funderingstechnieken de grootst mogelijke zorg. Aan de inhoud kunnen evenwel geen rechten worden ontleend. Indien u zonder verificatie of nader advies van Vroom Funderingstechnieken gebruik maakt van informatie uit onze folders of op onze website, doet u dat voor eigen rekening en risico.

Vroom Funderingstechnieken accepteert geen aansprakelijkheid voor de juistheid en/of geschiktheid van de informatie voor de door u beoogde toepassing. Voor vragen over de toepassing van onze producten voor concrete projecten raden wij u aan contact op te nemen met onze afdeling verkoop.

Technische gegevens

Betonkwaliteit

Groutmengsel

Sterkte 25 tot 35 N/mm2.

Betonelement (prefab betonkern)

C35/45, C45/55 of C55/65 betonkwaliteit: dimensionering wapening in prefab betonelement aan de hand van belastinggegevens.

Draagvermogen

Het grondmechanisch draagvermogen volgens Eurocode 7 (NEN 6743) geeft de volgende paalklassefactoren.

Paalpuntdraagkrachtfactor

αp = 0,70

Schachtwrijvingsfactor

αs = 0,014 (schokkend getrokken)
αs = 0,012 (bij trekpalen)
Casing en prefab betonkern Vibro-combipaal

Afmetingen

Diameter Casing/heibuis (vierkantmaat prefab betonkern), maten in mm:

 • 457 (290)
 • 508 (320)
 • 559 (350)
 • 610 (380 / 400)

De voetplaatafmetingen als bij Vibro-palen, type HBF en gerelateerd aan de schachtdiameter van de heibuis.

Vervaardiging

 1. Stalen heibuis, voorzien van voetplaat, op werkniveau.
 2. Inheien heibuis tot het gewenste niveau met relevant heiblok. Controle of de buis droog en vrij van verontreiniging is.
 3. Plaatsen voorgespannen prefab betonelement.
 4. Ruimte rond kern gedeeltelijk vullen met grout en vervolgens aanbrengen waterkolom voor voldoende druk op de groutkolom.
 5. Heibuis heiend trekken.
 6. Vibro-combipalen onder het maaiveld.

Deel product:

Deel product:

Naar boven