Vibro-SD palen

De in de grond gevormde en grondverdringende vibro-SD (Small Diameters) palen kunnen worden toegepast onder vloeren in bedrijfshallen en onder paalmatrassen. De combinatie paal en vloer kunnen tot een economisch ontwerp leiden. De vibro-SD palen worden in een zeer hoge productiesnelheid aangebracht.

Toepassing

 • Vibro-SD palen zijn goed toe te passen bij een variabele bodemgesteldheid omdat de paallengte onder de gegeven omstandigheden ter plekke kan worden aangepast.
 • Het productieproces van vibro-SD palen is volledig geautomatiseerd.
 • Bij vloervelden kan de ontwerper kiezen voor een dicht palenveld in combinatie met een dun vloerveld met relatief weinig wapening.
 • Vroom Funderingstechnieken kan zowel de vibro-SD palen voor de vloervelden als de constructieve palen voor een hoofddraagconstructie verzorgen.
 • Vibro-SD palen zijn ook toepasbaar in ‘matrassen’ voor het funderen van wegen en terreinen.
 • In combinatie met het grondwerk kunnen zettingsarme wegconstructies worden aangeboden.
 • De vibro-SD palen kunnen in sommige situaties ook toegepast worden voor constructies. Er dient dan wel rekening te worden gehouden met een beperkte mogelijkheid om te wapenen.

Kenmerken

 • Paalkop wordt tot aan het werkniveau gestort en op het werkniveau op hoogte afgewerkt.
 • Paallengte is direct aan te passen aan de grondgesteldheid.
 • Hoge productiesnelheid: groot aantal palen per dag.
 • Geschikt voor centrische drukbelasting: grotere diameters en beperkt geschikt voor excentrische belastingen.
 • Het systeem is trillings- en geluidsarm.
 • Het systeem is grondverdringend, dus geen uitkomende grond.
 • Paalsysteem en de draagkrachtfactoren zijn volgens Eurocode 7 (NEN 6743 in de grond gevormde paal trillend getrokken).

Vibro-SD palen zijn prijstechnisch en logistiek gezien een interessante aanvulling op de traditionele en de in de grond gevormde paalsystemen. De funderingspalen worden in een hoge productiesnelheid gerealiseerd. Een voerbuis wordt met een vibrator op diepte in de grond getrild. Gelet op de gevraagde hoge productiesnelheden genieten kleine diameters en lengtes de voorkeur.

Voor vloervelden in bedrijfshallen zorgt een uitgekiend palenplan voor een gelijkmatige verdeling van de vloerbelasting.

Voor grotere diameters en paallengtes of 'constructie'-palen voor een bedrijfspand zijn andere paalsystemen beschikbaar. Voor vloervelden in bedrijfshallen zorgt een uitgekiend palenplan voor een gelijkmatige verdeling van de vloerbelasting.

Kwaliteitsbewaking

Vroom Funderingstechnieken vervaardigt vibro-SD palen volgens de eigen uitvoeringsprocedure die is opgesteld in het kader van de interne kwaliteitsbewaking en de landelijk geldende normen. Door Vroom Funderingstechnieken vervaardigde vibro-SD palen kunnen optioneel akoestisch worden doorgemeten en vervolgens door een onafhankelijk adviesbureau worden beoordeeld. Door de eigen kwaliteitscontrole kan adequaat worden gereageerd bij twijfels over de paalkwaliteit of op wensen van de opdrachtgever met betrekking tot de uitvoering.

Laat u adviseren

Aan het tot stand komen van onze folders en onze website besteedt Vroom Funderingstechnieken de grootst mogelijke zorg. Aan de inhoud kunnen evenwel geen rechten worden ontleend. Indien u zonder verificatie of nader advies van Vroom Funderingstechnieken gebruik maakt van informatie uit onze folders of op onze website, doet u dat voor eigen rekening en risico.

Vroom Funderingstechnieken accepteert geen aansprakelijkheid voor de juistheid en/of geschiktheid van de informatie voor de door u beoogde toepassing. Voor vragen over de toepassing van onze producten voor concrete projecten raden wij u aan contact op te nemen met onze afdeling verkoop.

Vibro-SD palen
Vibro-SD palen
Vibro-SD palen
Vibro-SD palen
Vibro-SD palen
Vibro-SD palen
Vibro-SD palen
Vibro-SD palen
Vibro-SD palen

Kenmerken

 • Paalkop wordt tot aan het werkniveau gestort en op het werkniveau op hoogte afgewerkt.
 • Paallengte is direct aan te passen aan de grondgesteldheid.
 • Hoge productiesnelheid: groot aantal palen per dag.
 • Geschikt voor centrische drukbelasting: grotere diameters en beperkt geschikt voor excentrische belastingen.
 • Het systeem is trillings- en geluidsarm.
 • Het systeem is grondverdringend, dus geen uitkomende grond.
 • Paalsysteem en de draagkrachtfactoren zijn volgens Eurocode 7 (NEN 6743 in de grond gevormde paal trillend getrokken).

Vibro-SD palen zijn prijstechnisch en logistiek gezien een interessante aanvulling op de traditionele en de in de grond gevormde paalsystemen. De funderingspalen worden in een hoge productiesnelheid gerealiseerd. Een voerbuis wordt met een vibrator op diepte in de grond getrild. Gelet op de gevraagde hoge productiesnelheden genieten kleine diameters en lengtes de voorkeur.

Voor vloervelden in bedrijfshallen zorgt een uitgekiend palenplan voor een gelijkmatige verdeling van de vloerbelasting.

Voor grotere diameters en paallengtes of 'constructie'-palen voor een bedrijfspand zijn andere paalsystemen beschikbaar. Voor vloervelden in bedrijfshallen zorgt een uitgekiend palenplan voor een gelijkmatige verdeling van de vloerbelasting.

Kwaliteitsbewaking

Vroom Funderingstechnieken vervaardigt vibro-SD palen volgens de eigen uitvoeringsprocedure die is opgesteld in het kader van de interne kwaliteitsbewaking en de landelijk geldende normen. Door Vroom Funderingstechnieken vervaardigde vibro-SD palen kunnen optioneel akoestisch worden doorgemeten en vervolgens door een onafhankelijk adviesbureau worden beoordeeld. Door de eigen kwaliteitscontrole kan adequaat worden gereageerd bij twijfels over de paalkwaliteit of op wensen van de opdrachtgever met betrekking tot de uitvoering.

Laat u adviseren

Aan het tot stand komen van onze folders en onze website besteedt Vroom Funderingstechnieken de grootst mogelijke zorg. Aan de inhoud kunnen evenwel geen rechten worden ontleend. Indien u zonder verificatie of nader advies van Vroom Funderingstechnieken gebruik maakt van informatie uit onze folders of op onze website, doet u dat voor eigen rekening en risico.

Vroom Funderingstechnieken accepteert geen aansprakelijkheid voor de juistheid en/of geschiktheid van de informatie voor de door u beoogde toepassing. Voor vragen over de toepassing van onze producten voor concrete projecten raden wij u aan contact op te nemen met onze afdeling verkoop.

Technische gegevens

Betonkwaliteit

C20/25, C25/30 en C30/37 kwaliteit.

Wapening

B500B kwaliteit.

Bij centrische belasting standaard voorzien van een wapeningstaaf in de paalkop, met een diameter van 16 mm en een lengte van 1,5 meter.

Bij excentrische belasting wordt een korte wapeningkorf toegepast die na vervaardiging wordt ingebracht.

Meer of andere wapening is afhankelijk van de op te nemen belasting.

Draagvermogen

Het grondmechanisch draagvermogen volgens Eurocode 7 (NEN 6743) geeft als paalklassefactoren:

Paalpuntdraagkrachtfactor

αp = 0,70
β = 1,0 bij standaard SD palen met een afdichtingsplaatje

Schachtwrijving drukpalen

αs = 0,012 (trillend getrokken buis)

Aanvullende bepalingen bij de berekening van paaldraagkracht zijn niet van toepassing.

Last-vervormingsgedrag

Overeenkomstig Eurocode 7 (type 1 NEN 6743: figuur A 34-18 en A 34-19)

Belastingsspectrum

Afhankelijk van de diameter en de bodemgesteldheid tot max. 600 kN druk (rekenwaarde).

Funderingsmachine

Gewicht machine productiegereed ca. 80 ton.

Trilblok

Traploos regelbaar.

Gegevens vibro-SD buis

Beschikbare buisdiameters 180, 220 en 273 mm.

Paallengtes

Maximaal 26 m, afhankelijk van de diameter.

​Vervaardiging

 1. De stalen voerbuis voorzien van een losse afdekplaat wordt op het maaiveld geplaatst.
 2. De voerbuis wordt vibrerend ingebracht met behulp van een hoogfrequent trilblok in combinatie met de pull down van de funderingsmachine. Tijdens het inbrengen wordt het beton in de buis gepompt.
 3. Wanneer het gewenste niveau bereikt is, wordt het beton in de voerbuis ingebracht totdat de gewenste druk in de voerbuis aanwezig is.
 4. De buis wordt afgevuld met beton en onder druk gezet zodat het trekken van de buis kan starten.
 5. Onder een vooraf ingestelde druk wordt de buis volautomatisch trillend getrokken. Tijdens het trekken wordt continu en onder druk betonspecie toegevoerd. De paaldiameter wordt beheerst in een geautomatiseerd productieproces waarin treksnelheid, betondruk en betonvolume op elkaar zijn afgestemd.
 6. De funderingsmachine wordt verplaatst, de paalkop afgewerkt en indien nodig voorzien van kopwapening.

Deel product:

Deel product:

Naar boven