Vibropalen, type HBF

Vibropalen, type HBF zijn zeer geschikt voor projecten in de woningbouw, utiliteitsbouw, infra en energiesector. Vibropalen kunnen in grote lengtes worden geproduceerd en de levertijd is altijd kort. Voorboren geeft reducties op heitrillingen en toepassing van een geluidsmantel bij de uitvoering geeft behoorlijke geluidreductie.

Toepassing

 • Zijn geschikt voor de bouw van woningen, bedrijfshallen, utiliteitsbouw en windturbines.
 • Zijn een prijstechnisch en logistiek interessante optie ten opzichte van de traditionele systemen. Zeker indien lange, grote aantallen of palen met een hogere draagkracht nodig zijn.
 • Zijn bij woningbouw en vloeren op hoogte af te werken, waardoor de noodzaak tot koppensnellen vervalt.
 • Zijn uitermate geschikt bij een variabele grondslag die een wisselend basisniveau voor de paalpunt geeft. Het snellen van overlengte of opstorten is niet aan de orde. De paal wordt tot aan het werkniveau gestort.
 • Hebben een gunstige vorm en bieden een maximale draagkracht ten opzichte van andere systemen. Ideaal voor gebieden met een geringe draagkracht op het basisniveau.
 • Bieden een flexibele werksituatie in en rond de bouwput bij stadsherstel, waar sprake is van weinig bewegingsruimte voor aanvoer en opslag van prefab palen. Vloeibaar beton en kleine truckmixers bieden uitkomst.
 • Worden in een relatief hoge productiesnelheid uitgevoerd.

Kenmerken

Door Vroom Funderingstechnieken kunnen diverse hydraulisch gestuurde funderingsmachines worden ingezet. Bij de vibropalen, type HBF worden funderingsmachines ingezet voor het vervaardigen van paallengtes tot 24 m, 28 m, 32 m, 38 m tot maximaal 44 m. Het toepassen van grotere paallengtes dan 38 m wordt op aanvraag onderzocht.

 • Paalkop wordt tot aan het werkniveau gestort en kan boven het werkniveau op hoogte afgewerkt worden.
 • Paallengte is direct aan te passen aan de grondgesteldheid; de inheidiepte is flexibel.
 • Snelle levertijd.
 • Aanpassingen in paalspecificaties mogelijk tot vlak voor aanvang werk.
 • Schoorstanden:
 • Achterover tot maximaal 3:1 à 4:1
 • Voorover tot maximaal 4:1 à 10:1.
 • Zowel op druk als trek te belasten.
 • Hoge paalbelastingen zijn haalbaar.
 • Onder bepaalde omstandigheden direct op hoogte af te werken.
 • Het systeem is grondverdringend.
 • Wapening over gehele paallengte mogelijk.
 • Afstandhouders garanderen dekking van de wapening.
 • Paalsysteem en de draagkrachtfactoren volgens Eurocode 7 (NEN 6743).
 • Bij constructeurs en de dienst Bouw- en Woningtoezicht is het een gewaardeerd en bekend funderingssysteem.
 • Toepasbaar bij grotere aantallen, grotere afmetingen en langere of zwaarder belaste palen in vergelijking tot andere paaltypen.

Bijzondere aspecten

 • Voorheien wordt toegepast op locaties waar in de bovenlaag obstakels kunnen voorkomen.
 • Voorboren voorafgaand aan de productie van Vibro-palen, type HBF, geeft aanzienlijke reducties op heitrillingen.
 • Geluidreducties kunnen bij de productie worden gerealiseerd wanneer een geluidsmantel wordt toegepast. Dienaangaande ontwikkelde Vroom Funderingstechnieken in samenwerking met o.a. IHC Hydrohammer en TNO Delft een geluidreducerende mantel.

Kwaliteitsbewaking

Vroom Funderingstechnieken vervaardigt vibropalen, type HBF volgens opgestelde uitvoeringsprocedures in het kader van de interne kwaliteitsbewaking en de landelijk geldende normen.
Alle door Vroom Funderingstechnieken vervaardigde vibropalen, type HBF worden akoestisch doorgemeten en door een onafhankelijk adviesbureau beoordeeld. Dankzij deze eigen kwaliteitscontrole kan adequaat gereageerd worden bij twijfel over de paalkwaliteit of op wensen van de opdrachtgever met betrekking tot de uitvoering.
Het beton voor de vibropalen, type HBF komt van gecertificeerde betoncentrales, waarvan de druksterktecijfers opvraagbaar zijn. Aanvullende controle van de betonkwaliteit is mogelijk door het boren en beproeven van betonkernen uit vervaardigde vibropalen, type HBF.

Laat u adviseren

Aan het tot stand komen van onze folders en onze website besteedt Vroom Funderingstechnieken de grootst mogelijke zorg. Aan de inhoud kunnen evenwel geen rechten worden ontleend. Indien u zonder verificatie of nader advies van Vroom Funderingstechnieken gebruik maakt van informatie uit onze folders of op onze website, doet u dat voor eigen rekening en risico.
Vroom Funderingstechnieken accepteert geen aansprakelijkheid voor de juistheid en/of geschiktheid van de informatie voor de door u beoogde toepassing. Voor vragen over de toepassing van onze producten voor concrete projecten raden wij u aan contact op te nemen met onze afdeling verkoop.

Vibropalen, type HBF
Vibropalen, type HBF
Vibropalen, type HBF
Vibropalen, type HBF
Vibropalen, type HBF
Vibropalen, type HBF
Vibropalen, type HBF
Vibropalen, type HBF
Vibropalen, type HBF
Vibropalen, type HBF
Vibropalen, type HBF
Vibropalen, type HBF
Vibropalen, type HBF

Kenmerken

Door Vroom Funderingstechnieken kunnen diverse hydraulisch gestuurde funderingsmachines worden ingezet. Bij de vibropalen, type HBF worden funderingsmachines ingezet voor het vervaardigen van paallengtes tot 24 m, 28 m, 32 m, 38 m tot maximaal 44 m. Het toepassen van grotere paallengtes dan 38 m wordt op aanvraag onderzocht.

 • Paalkop wordt tot aan het werkniveau gestort en kan boven het werkniveau op hoogte afgewerkt worden.
 • Paallengte is direct aan te passen aan de grondgesteldheid; de inheidiepte is flexibel.
 • Snelle levertijd.
 • Aanpassingen in paalspecificaties mogelijk tot vlak voor aanvang werk.
 • Schoorstanden:
 • Achterover tot maximaal 3:1 à 4:1
 • Voorover tot maximaal 4:1 à 10:1.
 • Zowel op druk als trek te belasten.
 • Hoge paalbelastingen zijn haalbaar.
 • Onder bepaalde omstandigheden direct op hoogte af te werken.
 • Het systeem is grondverdringend.
 • Wapening over gehele paallengte mogelijk.
 • Afstandhouders garanderen dekking van de wapening.
 • Paalsysteem en de draagkrachtfactoren volgens Eurocode 7 (NEN 6743).
 • Bij constructeurs en de dienst Bouw- en Woningtoezicht is het een gewaardeerd en bekend funderingssysteem.
 • Toepasbaar bij grotere aantallen, grotere afmetingen en langere of zwaarder belaste palen in vergelijking tot andere paaltypen.

Bijzondere aspecten

 • Voorheien wordt toegepast op locaties waar in de bovenlaag obstakels kunnen voorkomen.
 • Voorboren voorafgaand aan de productie van Vibro-palen, type HBF, geeft aanzienlijke reducties op heitrillingen.
 • Geluidreducties kunnen bij de productie worden gerealiseerd wanneer een geluidsmantel wordt toegepast. Dienaangaande ontwikkelde Vroom Funderingstechnieken in samenwerking met o.a. IHC Hydrohammer en TNO Delft een geluidreducerende mantel.

Kwaliteitsbewaking

Vroom Funderingstechnieken vervaardigt vibropalen, type HBF volgens opgestelde uitvoeringsprocedures in het kader van de interne kwaliteitsbewaking en de landelijk geldende normen.
Alle door Vroom Funderingstechnieken vervaardigde vibropalen, type HBF worden akoestisch doorgemeten en door een onafhankelijk adviesbureau beoordeeld. Dankzij deze eigen kwaliteitscontrole kan adequaat gereageerd worden bij twijfel over de paalkwaliteit of op wensen van de opdrachtgever met betrekking tot de uitvoering.
Het beton voor de vibropalen, type HBF komt van gecertificeerde betoncentrales, waarvan de druksterktecijfers opvraagbaar zijn. Aanvullende controle van de betonkwaliteit is mogelijk door het boren en beproeven van betonkernen uit vervaardigde vibropalen, type HBF.

Laat u adviseren

Aan het tot stand komen van onze folders en onze website besteedt Vroom Funderingstechnieken de grootst mogelijke zorg. Aan de inhoud kunnen evenwel geen rechten worden ontleend. Indien u zonder verificatie of nader advies van Vroom Funderingstechnieken gebruik maakt van informatie uit onze folders of op onze website, doet u dat voor eigen rekening en risico.
Vroom Funderingstechnieken accepteert geen aansprakelijkheid voor de juistheid en/of geschiktheid van de informatie voor de door u beoogde toepassing. Voor vragen over de toepassing van onze producten voor concrete projecten raden wij u aan contact op te nemen met onze afdeling verkoop.

Technische gegevens

Hei-equipment

Alle funderingsmachines zijn uitgerust met een traploos regelbaar hydraulisch heiblok met een maximale hei-energie van 40 tot 120 kNm.

 • Hydraulisch IHC SC40, SC50, S70, S90, S120
 • Hydraulisch Junttan 5000

Het IHC S120 heiblok is uitermate geschikt voor zwaar heiwerk en kan bovendien, net als de IHC S70 en S90, zowel naar beneden als omhoog heien.
N.B. Alle heiblokken zijn gesloten systemen waardoor Vroom Funderingstechnieken het heiwerk schoon en milieuvriendelijk kan uitvoeren.

Betonkwaliteit

In C20/25, C25/30, C30/37 en C37/45 kwaliteit.

Wapening

B500B kwaliteit.
Dimensionering langswapening aan de hand van belastinggegevens door de constructeur.
Spiraalvormige beugelwapening geeft een wapeningskorf die aanzienlijk stijver is.

Draagvermogen

Het grondmechanisch draagvermogen volgens Eurocode 7 (NEN 6743) geeft de volgende paalklassefactoren.

Paalpuntdraagkrachtfactor

αp= 0,70.
β = 1,0 bij de standaard buis/voetplaatafmetingen.

Bij grotere voetplaatafmetingen moet een lagere factor in rekening worden gebracht.

Schachtwrijvingsfactor

αs= 0,014 (schokkend getrokken).
αt = 0,012.

Last-vervormingsgedrag

Overeenkomstig Eurocode 7 (NEN 6743, type 1, fig. 6 en 7).

Belastingspectrum

Tot maximaal 3500 à 5000 kN druk (rekenwaarde).

Afmetingen

Diameter heibuis (standaard diameter voet), maten in mm:

 • 273 (320, 330)
 • 300 (335, 365)
 • 323 (365, 395)
 • 356 (405, 435)
 • 380 (435, 465)
 • 406 (465, 495)
 • 457 (515, 560)
 • 508 (560, 620)
 • 559 (620, 680)
 • 610 (680, 710, 740)

De schachtafmetingen zijn vaste afmetingen.
De voetplaten zijn standaard voetplaten; hiervan kan worden afgeweken.

Vervaardiging

 1. Stalen heibuis, voorzien van voetplaat, op werkniveau.
 2. Inheien heibuis tot het gewenste niveau met relevant heiblok.
 3. Controle of de buis droog en vrij van verontreiniging is: op hoogte afhangen van wapening voorzien van afstandhouders.
 4. Vullen met betonmortel.
 5. De heibuis wordt heiend getrokken.
 6. Eventueel afwerken op hoogte.

Deel product:

Deel product:

Naar boven