In de grond gevormde palen (26)

Deze op locatie geproduceerde palen hebben een korte voorbereidingstijd en minder transportbewegingen. Op de productielocatie kunnen de palen voor het produceren nog worden aangepast qua lengte, betonkwaliteit en hoeveelheid.

Vibropalen, type HBF
In de grond gevormde palen

Vibropalen, type HBF

Zeer geschikt voor projecten in de woningbouw, utiliteitsbouw, infra en energiesector. Kunnen in grote lengtes worden geproduceerd en de levertijd is altijd kort. Voorboren geeft reducties op heitrillingen en een geluidsmantel bij de uitvoering geeft behoorlijke geluidreductie.
Vibro-combipalen
In de grond gevormde palen

Vibro-combipalen

Worden toegepast voor het ondergronds bouwen als tunnelbouw, parkeergarages en overige projecten waarbij de paalkoppen verdiept onder het heimaaiveld aangebracht moeten worden. Vibro-combipalen hebben dezelfde grondmechanische draagkracht en kenmerken als vibropalen, type HBF.
Vibro-SD palen
In de grond gevormde palen

Vibro-SD palen

Deze in de grond gevormde en grondverdringende palen kunnen worden toegepast onder vloeren in bedrijfshallen en onder paalmatrassen. De combinatie paal en vloer kunnen tot een economisch ontwerp leiden. De vibro-SD palen worden in een zeer hoge productiesnelheid aangebracht.
DPA schroefpalen
In de grond gevormde palen, Trillings- en geluidsarme palen

DPA schroefpalen

Dit is een in de grond gevormd en grondverdringend geschroefd paalsysteem, met beperkt uitkomende boorgrond. De productie is trillingsarm en zeer goed geschikt voor het funderen nabij belendingen die schadegevoelig zijn voor zettingen en/of trillingen.
DPA-PLUS schroefpalen
In de grond gevormde palen, Trillings- en geluidsarme palen

DPA-PLUS schroefpalen

Een in de grond gevormd en grondverdringend geschroefd paalsysteem. Grond wordt zijdelings verdrongen, alleen de boorbuis bevat boorgrond. De productie is trillingsarm en zeer goed geschikt voor het funderen nabij belendingen die schadegevoelig zijn voor zettingen en/of trillingen.
DPA-combi schroefpalen
In de grond gevormde palen, Trillings- en geluidsarme palen

DPA-combi schroefpalen

Een in de grond gevormd en grondverdringend geschroefd paalsysteem voorzien van een prefab paalkern. De grond wordt zijdelings verdrongen, alleen de boorbuis bevat boorgrond. De productie is trillingsarm en zeer goed geschikt voor het funderen nabij belendingen die schadegevoelig zijn voor zettingen en/of trillingen.
HEK schroefpalen
In de grond gevormde palen, Trillings- en geluidsarme palen

HEK schroefpalen

Een in de grond gevormd en volledig grondverdringend paalsysteem. Worden toegepast bij projecten waar voor de omgeving trillingsvrij en/of geluidsarm moet worden geproduceerd. Geschikt voor het funderen nabij belendingen en bestaande (woning)bouw, die gevoelig zijn voor zettingen en/of trillingen.
HEK-combi schroefpalen
In de grond gevormde palen, Trillings- en geluidsarme palen

HEK-combi schroefpalen

Alle relevante kenmerken en grondmechanische draagkracht van HEK schroefpalen, maar met een prefab beton element. Voor ondergronds bouwen, zoals tunnelbouw, parkeergarages en overige projecten waarbij de paalkoppen verdiept onder het maaiveld worden aangebracht.
Betonschroefpalen
In de grond gevormde palen, Trillings- en geluidsarme palen

Betonschroefpalen

Ontwikkeld voor projecten op zanderige grond en ook inzetbaar bij andere, specifieke grondgesteldheden. Dit paalsysteem is niet-grondverdringend en kent een hoge productiesnelheid. De productie verloopt trillingsvrij en geluidsarm en is daarmee geschikt voor funderen nabij belendingen.
Buisschroefpalen
In de grond gevormde palen, Trillings- en geluidsarme palen

Buisschroefpalen

Ontwikkeld voor projecten in een specifieke bodemgesteldheid en waarbij een wapening over de volle lengte vereist is. Paalsysteem is niet-grondverdringend en kent een hoge productiesnelheid. De productie verloopt trillingsvrij en geluidsarm en is daarmee geschikt voor funderen nabij belendingen.
Stalenbuis schroefpalen
In de grond gevormde palen, Trillings- en geluidsarme palen

Stalenbuis schroefpalen

Speciale aandacht gaat uit naar trillingsvrij schroeven van stalenbuispalen (met of zonder groutinjectie) en schroefinjectie palen. Beide paalsystemen worden steeds vaker in combinatie met minifunderingsmachines ingezet bij verbouw, aanbouw en funderingsherstel.
Stalenbuis heipalen
In de grond gevormde palen, Trillings- en geluidsarme palen

Stalenbuis heipalen

Stalenbuispalen zijn in de grond gevormde (beton) palen die worden opgebouwd uit stalenbuis segmenten. Dit paaltype wordt vaak ingezet bij aanbouw, verbouw en funderingsherstel. Het trillingsarm in de buis heien is de meest gangbare. Het trillingsvrij schroeven, met of zonder grout, en schroefinjectie palen worden apart belicht.
Naar boven