Damwanden - Vroom Funderingstechnieken
Img 07

Damwanden

Damwanden worden toegepast als waterkerende of grondkerende constructie voor verschillende toepassingen als keermuren, kademuren, kelderwanden, parkeergarages, bouwputten, oevers (ook kanaalbeschoeiingen), leidingsleuven, tunnels, viaducten, duikers, stuwen, landhoofden, geluidsschermen, kelderachtige constructies en bodemsaneringsprojecten.

De meest gangbare methode om stalen damwand te realiseren is met behulp van een trilblok. Dit blok wordt boven op het in te brengen element geklemd. Door het blok in trilling te brengen, neemt de weerstand af en zakt het damwandelement in de bodem of wordt erin geduwd. Het volgende element plaatst men in het slot of groef van het voorgaande en wordt op dezelfde wijze op diepte gebracht. Met het vastgeklemde trilblok kan een in trilling gebrachte damwandprofiel omgekeerd ook weer getrokken worden. Damwandelementen zijn ook door middel van heien in te brengen. Hierbij heeft men niet de mogelijkheid tot uittrekken.

Prefab damwanden

De 'spanwand' is een uit Japan overgekomen prefab damwandsysteem. De elementen zijn geprefabriceerde, voorgespannen betonnen damwandplanken met een dragende functie. In tegenstelling tot de traditionele damwandelementen kunnen deze niet alleen een grondwaterkerende functie vervullen, maar ook dienen als steunpunt voor een funderingselement, waarop een funderingsbalk kan worden gestort. De voorgespannen betonnen damwand is geschikt voor het opnemen van zowel horizontale als verticale belastingen. De vorm van de spanwand-elementen komt bijna geheel overeen met die van de stalen damwand.

De elementen zijn in te brengen met een trilblok of met een hydraulische hamer, eventueel met behulp van spuitlansen, die in de elementen kunnen worden verwerkt.

Default rsm 78 104
Kunnen we u helpen bij uw project?

Neem contact op met Rob Sman, bel +31(0)299 409 542 of stuur ons een e-mail.

Naar boven