VGS (+grout) schroefpalen - Vroom Funderingstechnieken
Img 07

VGS (+grout) schroefpalen

Schroefpalen type VGS en VGS-groutinjectiepalen behoren tot de in de grond gevormde en grondverdringende paalsystemen. De VGS-paal wordt toegepast bij projecten waarin trillingsvrij en/of geluidsarm moet worden geproduceerd.

VGS-palen kunnen, afhankelijk van funderingsmachine en bodemgesteldheid, worden vervaardigd in lengtes tot ongeveer 48 meter. De schroefpalen worden vervaardigd met behulp van een stalen hulpbuis, die schroevend wordt ingebracht. 

Kenmerken schroefpalen type VGS

 • Aanpassingen in paalspecificatie tot vlak voor de start van het werk mogelijk.
 • Kunnen zowel druk- als trekbelasting opnemen.
 • Grondverdringend, slechts beperkt uitkomende boorgrond.
 • Het paalsysteem wordt trillingsvrij en geluidsarm ingebracht.
 • VGS-palen kunnen over de gehele lengte met een korf worden gewapend.
 • Kunnen boven het werkniveau op hoogte worden afgewerkt.
 • Snelle levertijden mogelijk.

Toepassingsgebieden schroefpalen type VGS.

 • Bij uitstek geschikt voor projecten in de woningbouw, infra- en energiesector, met name windmolens.
 • VGS-palen komen vooral in aanmerking voor het funderen van projecten in een bebouwde omgeving of daar waar uitkomende grond of trillingen niet wenselijk zijn.

Bijzondere VGS-palen

Voor iedere grondslag kan Vroom Funderingstechnieken u adviseren over de toepassing van de VGS-paal en welk type in aanmerking komt. VGS-Combipalen zijn voorzien van een prefab betonkern en zijn zeer geschikt voor kelderconstructies, die vanaf een hoger niveau verdiept geproduceerd moeten worden. Zie aparte productbeschrijving. VGS-casing palen zijn te vergelijken met de geschroefde stalenbuispaal in het mini-segment. In dit geval blijft zowel het schroefpunt als de casing in de grond achter.

Controle tijdens de productie

Dankzij de automatische registratie van draaimoment, pull down kracht en boortijd beschikt de machinist op elk moment over actuele informatie over de gemaakte paal en kan direct afwijkingen in de grondslag opmerken en daarop anticiperen: boormoment, inbrengsnelheid en schraapfactor dienen ter indicatie voor het volgen van de sondering; controle watertoetreding in de schroefbuis gebeurt met behulp van een peillood of steen.

Controle na de productie (optioneel)

Door de eigen kwaliteitscontrole kan adequaat worden gereageerd bij twijfels over de paalkwaliteit of op wensen van de opdrachtgever met betrekking tot de uitvoering. Door Vroom Funderingstechnieken vervaardigde VGS-palen kunnen akoestisch worden doorgemeten en vervolgens door een onafhankelijk adviesbureau worden beoordeeld.

Controle betonkwaliteit door middel van het boren en beproeven van kernen

Vroom Funderingstechnieken vervaardigt VGS-palen volgens de eigen uitvoeringsprocedure die is opgesteld in het kader van de interne kwaliteitsbewaking en landelijk geldende normen. Beton (en grout) voor de VGS-palen wordt afgenomen van gecertificeerde betoncentrales.

Laat u adviseren

Aan het tot stand komen van onze folders en onze website besteedt Vroom Funderingstechnieken de grootst mogelijke zorg. Aan de inhoud kunnen evenwel geen rechten worden ontleend. Indien u zonder verificatie of nader advies van Vroom Funderingstechnieken gebruik maakt van informatie uit onze folders of op onze website, doet u dat voor eigen rekening en risico.

Vroom Funderingstechnieken accepteert geen aansprakelijkheid voor de juistheid en/of geschiktheid van de informatie voor de door u beoogde toepassing. Voor vragen over de toepassing van onze producten voor concrete projecten raden wij u aan contact op te nemen met onze afdeling verkoop.

Technische specificaties

Algemeen

Afdichtband houdt de buis schoon en droog tijdens het schroeven van de VGS-paal.
Schoorstanden op aanvraag en afhankelijk van situatie en paallengte.
Beschikbaar hulpmaterieel: betonpomp, shovel en kubel.
Geluidsniveau machine ca. 90 dB.
Het systeem wordt trillingsvrij beschouwd.

Boorinstallatie

Traploos regelbaar en afhankelijk van boormotor:

 • Draaimoment 250 tot 500 kNm.
 • Pull down 150 tot 400 kN.

Mörtelinjektion

VGS-Pfähle können mit Mörtelinjektion ausgeführt werden, sofern dies konstruktiv erforderlich ist bzw. für die Ausführung verlangt wird.

​Betonkwaliteit

C20/25, C25/30, C28/35, C30/37 en C35/45 kwaliteit.

Wapening

B500B kwaliteit.
Standaard voorzien van een wapeningskorf tot 1,00 m in de vaste grondslag. Hoeveelheid wapening volgens constructieve berekening.

Het is mogelijk om de paal over de volle lengte te wapenen en de wapening kan ook verdiept worden afgehangen.

Draagvermogen

Grondmechanisch draagvermogen volgens Eurocode 7 (NEN 6743).

De schroefpunt is een gelaste geconstrueerde punt aangepast aan grondmechanische omstandigheden. In sommige gevallen wordt de punt in een gegoten vorm uitgevoerd. De verhouding voetplaat/schacht is geoptimaliseerd tot Dvoet< √ 1,5 x Dschacht. De aan te houden draagkrachtfactoren volgens Eurocode 7 (NEN 6743) als paalpuntniveau geldt de onderkant van de schroefbuis.

Paalpuntdraagkrachtfactor

αp = 0,9
β= 1,0 (Dvoet< √ 1,5 x Dschacht)
S = 1,0

Schachtwrijving drukpalen

αs = 0,009 (Bij toepassing groutinjectie αs = 0,009)

Schachtwrijving bij trekpalen

αt = 0,009 (Bij toepassing groutinjectie αt = 0,009)

Last-vervormingsgedrag

Overeenkomstig Eurocode 7 (NEN 6743, type 1, figuur 6 en 7)

Belastingsspectrum

Afhankelijk van de diameter en de bodemgesteldheid:

 • tot circa 3500 kN druk (rekenwaarde)
 • in specifieke projecten zijn grotere belastingen mogelijk in overleg met geotechnisch adviseur en Vroom Funderingstechnieken.

Constructieve aspecten

Beschikbare schroefbuisdiameters, maten in mm:
Schacht (Puntdiameter)

 • 273 (330) 
 • 324 (395) 
 • 356 (435) 
 • 380 (465) 
 • 406 (495) 
 • 456 (560) 
 • 508 (620) 
 • 559 (680) 

Andere diameters op aanvraag Maximale paallengte ca. 48 meter, afhankelijk van de diameter en grondgesteldheid.
Grotere paallengtes worden op aanvraag onderzocht.

Vervaardiging

Vervaardigingsproces schroefpalen type VGS (+grout) 

 1. Positionering stalen hulpbuis boven het schroefpunt dat op het maaiveld in de juiste positie is gebracht.
 2. Hydraulische boorinstallatie brengt in combinatie met de pull down-kracht de hulpbuis schroevend op de gewenste diepte.
 3. Wapening wordt ingebracht wanneer de hulpbuis op diepte is.
 4. Betonspecie wordt met behulp van een betonpomp of kubel in de hulpbuis gestort.
 5. Hulpbuis wordt oscillerend of schroevend getrokken, waarbij het schroefpunt achterblijft.
 6. Afwerken paal en verplaatsen machine naar volgende positie.

Default rsm 78 104
Kunnen we u helpen bij uw project?

Neem contact op met Rob Sman, bel +31(0)299 409 542 of stuur ons een e-mail.

Naar boven