Prefab poeren - Vroom Funderingstechnieken
Img 07

Prefab poeren

Bouwen met prefab poeren komt de efficiency, de bouwsnelheid en de constante kwaliteit van het eindproduct ten goede. De prefab poeren worden door Vroom ontworpen, geproduceerd en gemonteerd met een KOMO-KIWA productcertificaat. De prefab elementen zorgen voor een korte uitvoeringstijd.

Vroom biedt een compleet funderingspakket dat meestal stopt bij de bovenkant van de begane grondvloer. De prefab poeren worden vaak gecombineerd met prefab funderingsbalken, bergingsvloeren, maatvoering en het monteren van de begane grondvloeren, inclusief het afstorten. Indien nodig wordt een combinatie gemaakt met in het werk gestort beton.

Voordelen prefab poeren

De bouwtijd op de bouwplaats wordt aanmerkelijk verkort. Er is minder inzet nodig van productiepersoneel op de bouwplaats; twee man en een mobiele kraan met machinist is toereikend voor de uitvoering. De kwaliteit van het eindresultaat in prefab betonwerk is constant. Meestal levert het een besparing op, omdat er minder palen worden toegepast. Bovendien zijn de palen vaak korter.

Toepassingsgebieden prefab poeren

 • Woningbouw;
 • Appartementen;
 • Utiliteitsbouw (constructie);

Montage

De prefab poeren worden gemonteerd met een telekraan of mobiele rupskraan, afhankelijk van de elementgewichten en de afstand waarop deze moeten worden geplaatst.

Technische specificaties

Betonkwaliteit

C45/45 XC3 F4 (minimaal).

Staalkwaliteit

Netten B500A, staven B500B.

Toleranties

Conform NEN2889.

In-/aanstortvoorzieningen

 • HSF doorvoersets;
 • PVC doorvoeren;
 • Moffen (aangeleverd);
 • Ankergroepen;
 • DEMU ankers;
 • Stekankers;
 • Stekkenbakken;
 • Sponningen.

Default spr website 165 185 6 5 19
Kunnen we u helpen bij uw project?

Neem contact op met Sandro Pronk, bel +31(0)299 409 507 of stuur ons een e-mail.

Naar boven