Aquaduct aan de Vecht

5822 palen8 machines

Het nieuwe aquaduct bij Muiden wordt omschreven als een van de meest prestigieuze bouwprojecten van de Nederlandse geschiedenis. Met 12 rijstroken wordt dit aquaduct namelijk het breedste van Europa. En Vroom is erbij!

In sommige weken zijn acht funderingsmachines tegelijk aan het werk. De cijfers: 5.822 palen, waarvan 1.161 prefab betonpalen en 4.211 Vibrocombi-palen. Voor een brug over het Amsterdams Rijnkanaal worden bovendien in april/juni van dit jaar nog eens 450 Vibro-palen gemaakt. De totale looptijd van de twee projecten bedraagt twee jaar in verschillende fases.

Minder files
De bouw van het aquaduct en de brug over het Amsterdam-Rijnkanaal maakt onderdeel uit van het weguitbreidingsprogramma Schiphol-Amsterdam-Almere. Over een lengte van 63 kilometer wordt de weg verbreed en deels verplaatst. Met als doel om de files te verminderen en de leefbaarheid in het gebied te vergroten. Vijf grote knooppunten worden gerenoveerd, honderd viaducten moeten worden aangepast en er wordt een nieuwe tunnel gegraven. Daarnaast wordt 33 kilometer geluidsscherm aangelegd en geluidsreducerend asfalt toegepast. SAAone – een speciale bouwcombinatie van VolkerWessels, Boskalis, Hochtief en DIF – is verantwoordelijk voor het traject A1 en A6, in opdracht van Rijkswaterstaat. In 2020 zijn de werkzaamheden klaar.

Prijsbewust
Pieter Timmer, constructeur bij Vroom: “Wij denken mee met onze partners om tot de meest economisch en aanvaardbare oplossing te komen. We hebben een prijsbewust alternatief geboden voor het aquaduct, waarbij we in plaats van prefab betonpalen tot maximaal 6 meter verdiept te heien, hebben voorgesteld om de palen die meer dan 3 meter verdiept geheid moeten worden, om te zetten naar vibrocombi-palen. Uiteindelijk heeft SAAone ons voorstel aangenomen.”

Uitdaging
Door de grootte van het bouwwerk is een nauwkeurige maatvoering vereist. Er is gekozen om dagelijks de dagproductie te maatvoeren. Hierdoor wordt de kans op eventuele afwijkingen in de maatvoering beperkt. Ook zit er een uitdaging in de bodem: deze is op veel plaatsen geïnjecteerd met een gellaag als waterkering. Het zal een uitdaging worden om de palen met lengtes tot 27 m’ op sommige plaatsen tot wel 14 m’ onder het maaiveld weg te heien.

Ervaring
Vroom Funderingstechnieken heeft uitstekende referenties om dit soort megaprojecten goed uit te kunnen voeren. Bijvoorbeeld de Verlengde Waalbrug en Promenadebrug bij Nijmegen en de Haek Súd bij Wirdum. In 2016 wordt het aquaduct in gebruik genomen.

Meer informatie vindt u op http://bezoekerscentrum.rijkswaterstaat.nl.

Aquaduct aan de Vecht
Aquaduct aan de Vecht
Aquaduct aan de Vecht
Aquaduct aan de Vecht
Aquaduct aan de Vecht
Aquaduct aan de Vecht
Aquaduct aan de Vecht
Aquaduct aan de Vecht
Aquaduct aan de Vecht
Aquaduct aan de Vecht
Aquaduct aan de Vecht
Aquaduct aan de Vecht
Aquaduct aan de Vecht
Aquaduct aan de Vecht
Aquaduct aan de Vecht

Kunnen wij u helpen met uw project?

Wij beantwoorden uw vragen graag! Wilt u meer weten over onze projecten, producten en/of diensten? Neem dan contact op met Rob Sman

Rob Sman

Deel project:

Opdrachtgever
Rijkswaterstaat
Aannemer
Bouwcombinatie SAAone
 
Fred Klaver
Projectleider

Kunnen wij u helpen met uw project?

Wij beantwoorden uw vragen graag! Wilt u meer weten over onze projecten, producten en/of diensten? Neem dan contact op met Rob Sman

Rob Sman

Deel project:

Naar boven