Bedrijfspand Stolze

1 bedrijfspand 914 palen

Voor de fundering van het nieuwe bedrijfspand van Stolze aan het Honderdland in Maasdijk maakt Vroom Funderingstechnieken vibropalen.

Gelet op de aangetroffen bodemopbouw komt alleen een fundering op palen in aanmerking. In overleg met de constructeur is ervoor gekozen om zowel een fundering op prefab betonpalen als op grondverdringende, in de grond gevormde palen volgens het systeem vibro nader uit te werken, waarbij na verder onderzoek, advies en engineering uiteindelijk is gekozen voor vibropalen.

Volgens de verstrekte gegevens zijn op korte afstand van de nieuwe paalfundering geen bestaande funderingen aanwezig. De trillingen ten gevolge van het heiwerk kunnen mogelijk hinder en beïnvloeding van de omgeving opleveren. Gezien de aanwezigheid van bestaande bebouwing wordt aanbevolen trillingen te monitoren tijdens de uitvoering van het heiwerk.

De vibropalen dienen te worden geïnstalleerd door een hierin gespecialiseerd en gerenommeerd bedrijf. Het inbrengen van de stalen buis dient bij voorkeur te worden uitgevoerd met een regelbaar heimiddel.

Bij verschillen in inheiniveau dient van laag naar hoog te worden geheid, zodat een betere controle op het heiwerk mogelijk is.

Teneinde voldoende inzicht te verkrijgen in de opbouw van het paaldraagvermogen en de overgangen in de niveaus tussen de sonderingen is het noodzakelijk dat de kalenderwaarde wordt vastgelegd in de funderingszandlaag vanaf de bovenkant van het positieve kleeftraject. Als het basisniveau is bereikt moet bij iedere paal een controle plaatsvinden op waterindringing in de buis. De wapeningskorf moet voldoende sterkte en stijfheid hebben zodat hij zonder blijvende vervorming kan worden getransporteerd en ingehangen. De buis dient tot boven het maaiveld te worden gevuld met plastische beton.

Vooral bij langere wapeningslengtes moet rekening worden gehouden met een afname van de betondruk aan de onderzijde van de buis. Tijdens het trekken is een voldoende uitstroomdruk in de funderingszandlaag belangrijk om te voldoen aan de uitgangspunten van het grondmechanisch draagvermogen. Tijdens het trekken van de buis moet worden gecontroleerd of het nettendraad strak blijft staan. Het bijvullen van het beton mag alleen plaatsvinden zolang onderkant buis nog in de funderingszandlaag hangt. Het is van belang dat de treksnelheid is afgestemd op de uitstroomsnelheid van het beton, teneinde de kans op insnoeringen te beperken. Het lager afstorten dan tot het werkniveau is niet toegestaan.

Tijdens het maken van nieuwe palen en het manoeuvreren met de heistelling moet het betonniveau van nog niet uitgeharde palen in de omgeving goed worden bewaakt.

Innovatieve oplossingen

Stolze is dé specialist op het gebied van elektro- en watertechniek, groeilicht, automatisering en klimaattechniek voor tuinbouw en utiliteit. Met het nieuwe pand wil Stolze uitstralen wie en wat zij zijn, namelijk een transparante en professionele organisatie met innovatieve oplossingen en een voorloper in de markt.

Jilles Goedknegt, algemeen directeur bij Stolze, is onderdeel van het bouwteam voor het nieuwe bedrijfspand. Hieronder vertelt hij meer over de keuze voor een nieuw pand. Goedknegt: "De markt verandert en u verandert. Als Stolze veranderen wij dus ook. Professionaliteit staat voorop om u nu en in de toekomst op een goede manier te kunnen bedienen. Een nieuw pand betekent integratie van de afdelingen en meer ruimte in de werkplaatsen, wat er voor zal zorgen dat wij nog beter kunnen inspelen op de wensen en behoeften van onze klanten. Het stuk land van 1,6 ha biedt ons de kans om te kunnen groeien en u nog steeds, ondanks de groei, kunnen bieden wat u van ons gewend bent. Daarnaast zullen wij een deel gaan verhuren. Met het nieuwe pand willen wij uitstralen wie en wat wij zijn, namelijk een transparante en professionele organisatie met innovatieve oplossingen en een voorloper in de markt. Met trots presenteren wij dan ook de eerste impressies van ons nieuwe pand. Een pand met uitstraling en de gelegenheid om u te ontvangen en te laten zien wat wij kunnen leveren. Ook zijn wij trots dat de nieuwbouw, ondanks de onzekere tijd waarin we leven, gewoon doorgang kan vinden. Wij hopen in het vierde kwartaal 2021 ons nieuwe pand te kunnen betrekken. Ik hoop u zeker in ons nieuwe pand te kunnen ontmoeten!"

Op de website van Stolze staan de projecten die zij hebben uitgevoerd.

Bedrijfspand Stolze
Bedrijfspand Stolze
Bedrijfspand Stolze
Bedrijfspand Stolze
Bedrijfspand Stolze
Bedrijfspand Stolze
Bedrijfspand Stolze
Bedrijfspand Stolze
Bedrijfspand Stolze
Bedrijfspand Stolze
Bedrijfspand Stolze
Bedrijfspand Stolze
Bedrijfspand Stolze

Innovatieve oplossingen

Stolze is dé specialist op het gebied van elektro- en watertechniek, groeilicht, automatisering en klimaattechniek voor tuinbouw en utiliteit. Met het nieuwe pand wil Stolze uitstralen wie en wat zij zijn, namelijk een transparante en professionele organisatie met innovatieve oplossingen en een voorloper in de markt.

Jilles Goedknegt, algemeen directeur bij Stolze, is onderdeel van het bouwteam voor het nieuwe bedrijfspand. Hieronder vertelt hij meer over de keuze voor een nieuw pand. Goedknegt: "De markt verandert en u verandert. Als Stolze veranderen wij dus ook. Professionaliteit staat voorop om u nu en in de toekomst op een goede manier te kunnen bedienen. Een nieuw pand betekent integratie van de afdelingen en meer ruimte in de werkplaatsen, wat er voor zal zorgen dat wij nog beter kunnen inspelen op de wensen en behoeften van onze klanten. Het stuk land van 1,6 ha biedt ons de kans om te kunnen groeien en u nog steeds, ondanks de groei, kunnen bieden wat u van ons gewend bent. Daarnaast zullen wij een deel gaan verhuren. Met het nieuwe pand willen wij uitstralen wie en wat wij zijn, namelijk een transparante en professionele organisatie met innovatieve oplossingen en een voorloper in de markt. Met trots presenteren wij dan ook de eerste impressies van ons nieuwe pand. Een pand met uitstraling en de gelegenheid om u te ontvangen en te laten zien wat wij kunnen leveren. Ook zijn wij trots dat de nieuwbouw, ondanks de onzekere tijd waarin we leven, gewoon doorgang kan vinden. Wij hopen in het vierde kwartaal 2021 ons nieuwe pand te kunnen betrekken. Ik hoop u zeker in ons nieuwe pand te kunnen ontmoeten!"

Op de website van Stolze staan de projecten die zij hebben uitgevoerd.

Realisatie
01-09-2021 t/m 05-10-2021
Opdrachtgever
Stolze
Aannemer
De Vries en Verburg Bouw B.V.
Architect
Bogaerds
 
Fred Klaver
Projectleider

Kunnen wij u helpen met uw project?

Wij beantwoorden uw vragen graag! Wilt u meer weten over onze projecten, producten en/of diensten? Neem dan contact op met Rob Sman

Rob Sman
Naar boven