Nieuwbouw Leekerweide

459 palen

De nieuwbouw van Leekerweide in Wognum is een uitstekend voorbeeld van een goede afstemming van het samenspel tussen enerzijds de productie van de paalfunderingen door Vroom Funderingstechnieken en anderzijds de daarop aansluitende op afroep te leveren en te stellen van funderingsbalken en liftputten door Vroom Betonbouw. Het opereren in (bouw)teamverband betekende dat voor alle betrokken partijen de te behalen voordelen binnen handbereik kwamen.

Vroom is in een vroeg stadium bij het project betrokken. Daardoor bleef het uitgangspunt om de houten palen van het gesloopte gebouw in de grond te laten zitten overeind en kon een overstap geadviseerd worden van een in het werk gestorte fundering naar het toepassen van prefab funderingsbalken en liftputten.

Oude houten palen in kaart gebracht

Alvorens hier vijf nieuwe wentelwoningen gebouwd konden worden zijn de drie bestaande wentelwoningen gesloopt. De posities van de bestaande houten palen zijn ingemeten en daarna op tekening verwerkt. De betonnen opzetters zijn van de houten palen verwijderd waarna het bouwterrein bouwrijp is gemaakt.

Overstap naar prefab betonbouw

Het originele plan was gebaseerd op een in het werk gestorte fundering. In een korte tijdspanne is een omzetting naar de prefab fundering gerealiseerd, waarbij diverse paalposities in het ontworpen palenplan zijn gewijzigd.

Dit had hoofdzakelijk te maken met de stabiliteit van de prefab fundering. Bij enige posities waar een paal stond gepland zou een conflict ontstaan met een oude houten paal. Hier zijn de paalposities minimaal verschoven om deze alsnog te kunnen heien.

Het uitzetwerk is door de opdrachtgever verzorgd en per gebouw uitgevoerd. De palen zijn per dag aangevoerd, met de heimachine gelost en op tassen is de dagvoorraad naast de bouwput opgeslagen.

Op elkaar aansluiten

Direct na het heiwerk van het eerste gebouw zijn de mannen Peter Kramer en Sietse Alland van Vroom Betonbouw deze palen gaan opstorten. Tevens is begonnen met het aanvoeren van de prefab funderingselementen voor de eerste woning. Een week later is de eerste woning voorzien van de prefab funderingsbalken inclusief één liftput. Dit gehele blok bestaande uit 470 meter fundering en een liftput is in één dag gemonteerd met behulp van inzet van een 160 tons telekraan. Nadat de eerste elementen waren gemonteerd is pietje precies Jan Hoff begonnen met de afmontage van de elementen. De aannemer heeft na het aansluitende weekend de begane grond vloeren gelegd.

10 werkweken

Na de bouwvak vakantie wordt de laatste woning voorzien van de prefab funderingsbalken en de laatste liftput. De uitvoering van het prefab funderingswerk neemt in totaal 10 werkweken in beslag. Dit is gerekend vanaf de start van het heiwerk tot en met het stellen van de elementen van de beganegrondvloer elementen, hetgeen in dit project niet door Vroom Betonbouw is aangenomen en uitgevoerd.

Nieuwbouw Leekerweide
Nieuwbouw Leekerweide
Nieuwbouw Leekerweide
Nieuwbouw Leekerweide
Nieuwbouw Leekerweide
Nieuwbouw Leekerweide
Nieuwbouw Leekerweide

Kunnen wij u helpen met uw project?

Wij beantwoorden uw vragen graag! Wilt u meer weten over onze projecten, producten en/of diensten? Neem dan contact op met Sandro Pronk

Sandro Pronk

Deel project:

Realisatie
12-05-2009 t/m 15-06-2009
Aannemer
Wit Wognum (Appel Beton)
 
Dick Reijnders
Projectleider

Kunnen wij u helpen met uw project?

Wij beantwoorden uw vragen graag! Wilt u meer weten over onze projecten, producten en/of diensten? Neem dan contact op met Sandro Pronk

Sandro Pronk

Deel project:

Naar boven