Villa met zwembad bijgebouw

Grondwerk, maatvoering, heiwerk prefab betonpalen, prefab zwembad en kelder en in het werk gestorte funderingsbalken en vloeren, Vroom Betonbouw voerde het uit voor een villa met bijgebouw aan de Dorpstraat in Zwaag.

In de oude Dorpskern van Zwaag, aan de Dorpsstraat heeft Vroom voor Bouwkroon het totaalpakket mogen uitvoeren. Vroom is vanaf het prille begin bij dit project betrokken, nog voor de sloop van de bestaande woning. Hierdoor kon Vroom als DE funderingsdeskundige en aanbieder van een totaalpakket in funderingstechniek meedenken. Alle mogelijke hobbels die een voorspoedige realisatie in de weg konden staan zijn in een vroeg stadium onderkend en geëlimineerd.

Oplossingen zijn bedacht voor het afvoeren van grond, het lossen en tijdelijk opslaan van de funderingspalen op de kleine en moeilijk bereikbare locatie en het opstellen van de grote en zware 400-tons telekraan inclusief de noodzaak van een tijdelijke wegafsluiting om drie prefab kelders te kunnen plaatsen.

Grondwerk, maatvoeren, heiwerk

De werkzaamheden begonnen met het uitvlakken van het terrein. Daarna is vanwege de draagkracht het heiwerk uitgevoerd vanaf het huidige maaiveld wat inhield dat de prefab betonpalen verdiept zijn geheid. Gegeven de omstandigheden op de locatie en de toegangspoort zijn de palen met een telekraan van de palenwagen gelost en op het terrein opgeslagen. Na het heiwerk is grondwerk uitgevoerd. Tussen de palen is de grond afgegraven tot het niveau onderzijde funderingsbalk. Vervolgend is een laag zand als bodembedekker aangebracht. Vervolgens is na het aanbrengen van de fundering de grond ter plaatse van de geplande kelders verder afgegraven. Het balkenrooster zorgde voor steun aan de omliggende grond. Vanwege de grote hoeveelheid grond die daarbij vrijkwam is deze afgevoerd om de situatie op de locatie werkbaar te houden.

Prefab en traditioneel

Nadat het grondwerk was voltooid is de prefab funderingsconstructie van de woning gemonteerd. De montage van de funderingsbalken voor de woning nam 1 dagdeel in beslag en hiervoor is een 70-tons telekraan ingezet. De woning kon dezelfde dag worden afgemonteerd. Een dagdeel later kon in de kruipruimtes de bodemafsluiting worden aangebracht en deze zorgt ervoor dat de kruipruimte bij de gegeven grondwaterstand droog blijft.

De fundering van het bijgebouw is uitgevoerd in een traditionele fundering. Dat hier voor een traditionele in plaats van een prefab uitvoering is gekozen had te maken met de beschikbare tijd. De vergunningsprocedure voor het bijgebouw zou nog doorlopen tot enkele weken voor er met de werkzaamheden zou worden aangevangen. Dat betekende dat er te weinig voorbereidingstijd zou overblijven om zonder stagnatie en binnen de gegeven tijd een uitvoering in prefab te kunnen realiseren.

Na het afgeven van de vergunning kon direct gestart worden met de in het werk gestorte fundering. Direct na het aanbrengen van de prefab funderingsconstructie voor de woning kon worden doorgegaan met het realiseren van de fundering voor het bijgebouw. In de fundering zijn sponningen opgenomen waarin de kelder zijn opgehangen.

Kelders

Tot slot zijn drie kelder op één dag gemonteerd. Een kelder bevindt zich onder de woning en twee onder het bijgebouw. Voor het bijgebouw is gekozen voor de combinatie van 2 kelders, omdat 1 kelder het eigenlijke zwembad vormt en de tweede kelder de techniek herbergt.

De locatie bood geen ruimte om de telekraan op de bouwkavel op te stellen. Wel kon de kraan op de weg naast de kavel worden opgesteld. Tussen de weg en de bouwkavel bevond zich een bosschage en een sloot, wat inhield dat met de zware last van 28 ton een behoorlijke afstand moest worden overbrugd.

Een 400-tons kraan moest worden ingezet en de opstelling noodzaakte de afsluiting van de weg inclusief de busbaan om het monteren mogelijk te maken. De 3 kelders zijn exact op tijd afgeleverd en direct vanaf de vrachtwagen in het werk gemonteerd. De montage van de kelders kon in een halve dag worden voltooid.

Villa met zwembad bijgebouw
Villa met zwembad bijgebouw
Villa met zwembad bijgebouw
Villa met zwembad bijgebouw
Villa met zwembad bijgebouw
Villa met zwembad bijgebouw
Villa met zwembad bijgebouw
Villa met zwembad bijgebouw

Kunnen wij u helpen met uw project?

Wij beantwoorden uw vragen graag! Wilt u meer weten over onze projecten, producten en/of diensten? Neem dan contact op met Sandro Pronk

Sandro Pronk

Deel project:

Aannemer
Bouwkroon
 
Dick Reijnders
Projectleider

Kunnen wij u helpen met uw project?

Wij beantwoorden uw vragen graag! Wilt u meer weten over onze projecten, producten en/of diensten? Neem dan contact op met Sandro Pronk

Sandro Pronk

Deel project:

Naar boven