Wilheminakade Eemshaven - Vroom Funderingstechnieken
Img 07

Wilheminakade Eemshaven

Vroom heeft voor het verlengen van de Wilhelminakade in de Eemshaven zowel Vibro-palen als een combiwand van stalenbuispalen en damwandplanken in diverse schoorstanden geproduceerd.

Vroom verwierf deze opdracht omdat het op de eerste plaats de beschikking heeft over funderingsmachines die dit zware werk kunnen uitvoeren. En op de tweede plaats kon het vakmanschap dat aanwezig is binnen het bedrijf worden ingezet om de werkzaamheden snel, vakkundig en tot op de cm nauwkeurig uit te voeren.

Dit soort bijzondere projecten vereist niet alleen zwaar materieel, ook mensen die het funderingsvak beheersen, inventief zijn, meedenken en snel en goed werk afleveren en wel tot op de cm nauwkeurig. Vroom Funderingstechnieken kon voor dit bijzondere project vakbekwaam personeel en geavanceerd  materieel inzetten.

De combiwand bestaat uit stalenbuispalen en damwandplanken en daarop wordt de kademuur geplaatst.

Intrillen en dieper inheien combiwandbuizen

Bij het inheien van de meer dan 20  stalen buizen met een doorsnede van 1,70 m en een lengte van ca. 30 m is een geluidsmantel ingezet die alles bij elkaar 14 ton weegt. Het werken met een mantel voor een dergelijk buisdoorsnede vereist bij deze grote schoorstanden niet alleen behendigheid, ook dat er met beleid gewerkt wordt.

De eerste 24 m is de buis de grond in getrild. Voor het intrillen is een APE vibrator ingezet. Daarna is de buis met een IHC Hydrohamer S200 (50 ton eigen gewicht) op diepte geheid. Tijdens het inheien bevond zich een speciale geluidsmantel om de buis. Dit was een van de vereisten om de rust van de naburige zeehondenpopulatie op de wadden niet te verstoren.

Intrillen en dieper inheien tussenplanken

Tussen de stalenbuizen paste een 2 m breed damwandprofiel. De tussenplanken met een lengte van 22,75 m zijn tot 16 m de grond in getrild en daarna op diepte ingeheid. De damwandplank paste in het damwandslotprofiel dat zich aan weerszijden op elke buispaal was gelast.

Improvisatietalent

Het productieproces vereiste een grote mate van nauwkeurigheid en improvisatietalent van de Vroom medewerkers. Opdrachtgever BAM Grondtechniek had een draaiboek gemaakt en daarin was een belangrijke rol weggelegd voor de landmeters.

Voor het op de juiste positie starten van het intrillen en het latere naheien van de combiwandbuizen was door de BAM een speciale stalen mal gemaakt.

Om te kunnen beginnen werd deze mal –overeenkomstig het palenplan- door landmeters in de juiste positie gebracht. In de mal bevonden zich (verwisselbare) geleiders, die per buispaal correspondeerden met de vereiste schoorstanden. Deze schoorstanden waren niet overal gelijk. De buispalen voor de combiwand onder de lange zijde van de kade hadden een schoorstand van  7:1 en deze liepen naar de hoekpunten van de kademuur terug naar 11:1.

Aan weerzijden van de combiwandbuis was overlangs een damwandslotprofiel gelast dat in de geleiders van de mal paste en de buispaal in de juiste positie hield tijdens het intrillen en inheien.

Tijdens het intrillen en inheien controleerde de landmeter de schoorstand van buispaal en machine in relatie tot de vereiste schoorstand en paalpositie in het palenplan. Op deze wijze was men er zeker van dat tot op de cm nauwkeurig gewerkt kon worden.

Dankzij een goede samenwerking en inventiviteit kon het project naar ieders tevredenheid worden afgerond.

De Vibro-palen

Bij het intrillen en naheien van de casings voor de productie van de ca. 300 vibro-palen werd gewerkt met piketpalen en merktekens op de casing voor het in de juiste schoorstand en exact op diepte intrillen en naheien.

Met name de nauwgezetheid en snelheid tijdens de productie van de Vibro-palen in schoorstanden van 3:1 tot 11:1 ontlokte positieve reacties bij de opdrachtgever.

Technische specificatie

  • Intrillen en naheien ca. 300 vibro-palen in schoorstanden van 3:1 tot 11:1
  • Intrillen en naheien 20 stalenbuispalen in schoorstanden van 7:1 tot 11:1. Doorsnede 1,70 m, lengte ca. 30 m.
  • Intrillen en naheien damwandprofielen. Breed 2 m, lang 22,75 m.

Default rsm 78 104
Kunnen we u helpen bij uw project?

Neem contact op met Rob Sman, bel +31(0)299 409 542 of stuur ons een e-mail.