Meedenken in prefab funderingen - Vroom Funderingstechnieken
Img 07

Meedenken in prefab funderingen

Vanwege de hoge grondwaterstand en daarbij behorende grillige grondslag is Vroom door de aannemer P. Meijer vroegtijdig bij dit woningbouwproject Dorpshaven in Aalsmeer zuid betrokken. Vroom Betonbouw verzorgde de maatvoering, het heiwerk en de prefab funderingsbalken met consoles voor deze 45 woningen in Dorpshaven.

Nog voor de aanbesteding plaatsvond werd Vroom Betonbouw gevraagd mee te denken in vinden van een oplossing om dit project zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren. Nadat aannemer P. Meijer de aanbesteding had gewonnen is dit project tot in detail uitgewerkt en in uitvoering genomen.

Nauwkeurigheid bij het heien
Gelet op de bodemgesteldheid vond de uitvoering van het heiwerk plaats vanaf een dubbel schottenplateau. Om de paalposities te kunnen garanderen heeft Vroom tijdens de gehele uitvoering van het heiwerk constant gemaatvoerd.
Theoretisch zou de onderzijde van de fundering onder de waterlijn terecht komen. Vroom heeft hierin een oplossing bedacht middels het toepassen van een prefab fundering.
 
Slimme oplossing in prefab
De gehele fundering is hierbij 322 mm omhoog getild terwijl het peil van de woning gelijk is gebleven. Dit is gerealiseerd door de vloerelementen met een dikte van 322 mm verdiept in de prefabfunderingsbalken te plaatsen. Aan de buitenzijde is een sponning in de funderingsbalken geproduceerd voor het metselwerk van het buitenspouwblad.
Door het optillen van de fundering konden de palen in het droge opgestort worden en vormde ook de vorst geen bedreiging meer. Zo konden tijdens de winterse dagen de funderingsbalken in razend tempo gemonteerd worden. Er werd voor gezorgd dat de aannemer, tijdens de dagen waarop mogelijk vorst kon optreden, op zijn planning vooruitliep in plaats van af te wachten. Hij voorkwam daardoor een achterstand op zijn werkelijke planning. Bij de waterwoningen heeft Vroom consoles aan de funderingsbalken gemonteerd. En deze dragen het terras dat over het water doorsteekt.

FEITEN EN GETALLEN PROJECT 53425

Aannemer P. Meijer BV te Beverwijk
Opdrachtgever Synchroon
Constructeur Kaskon te Zoetermeer
Specificatie heiwerk
  • Prefab betonpalen 456 stuks
  • Lengte 12,50 t/m 14,50 m
  • Vierkant 180 mm
Specificatie prefab fundering
Afmeting (Hoeveelheid(
  • 350 x 600 mm (21,00 m)
  • 400 x 600 mm (5,00 m)
  • 500 x 600 mm (916,00 m)
  • 550 x 600 mm (48,00 m)
  • 600 x 600 mm (81,00 m)
  • 650 x 600 mm (3,00 m)
  • 800 x 600 mm (2,00 m)

Default spr website 78 104
Kunnen we u helpen bij uw project?

Neem contact op met Sandro Pronk, bel +31(0)299 409 507 of stuur ons een e-mail.