Herbestemming Oosterkerk - Vroom Funderingstechnieken
Img 07

Herbestemming Oosterkerk

Voor de herbestemming tot appartementen van de voormalige Oosterkerk en de aangrenzende school het Damgebouw in Dokkum zijn door Vroom Funderingstechnieken in de kerk stalenbuispalen geproduceerd en daarbuiten betonschroefpalen.

De monumentale gevels van het Damgebouw zijn grotendeels blijven staan. De bebouwing achter de gevels is gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw.
De voormalige Oosterkerk in Dokkum wordt in opdacht van de J.P. van den Bent Stichting omgebouwd tot appartementen. In totaal worden 23 appartementen gerealiseerd, te weten 12 in de Oosterkerk en 11 in de naastgelegen voormalige school.
De J.P. van den Bent Stichting zorgt voor de opvang van mensen met een lichte tot ernstige (verstandelijke) beperking.

Op 12 mei is gestart met het heiwerk van de stalenbuispalen in het middenschip van de kerk.
In dit deel konden segmentlengtes van 6 meter worden ingeheid. De stalenbuispalen zijn voorzien van een ingelaste voet omdat in dit project sprake was van kleefpalen.
De paallengte die geproduceerd moest worden bedroeg 22.30 m.
Er was sprake van zeer zwaar afheien in verband met de aanwezigheid van potklei die de buizen tegenhoudt.
Tijdens de heiwerkzaamheden moest ingespeeld worden op de wisselende vrije werkhoogtes. In de zijvleugels konden alleen segmentlengtes van maximaal 3 meter worden ingeheid. Begin juli is de laatste stalenbuispaal geheid. Daarna zijn de buizen op hoogte afgebrand, voorzien van wapening en gevuld met beton.
Begin juni is buiten de kerk gestart met de productie van de mortelschroefpalen achter de monumentale voor-, zij- en achtergevel van het damgebouw. 


FEITEN EN GETALLEN PROJECT 92002

Project Herbestemming Oosterkerk en Damgebouw Dokkum
Locatie hoek Oostersingel / De Dam Dokkum
Opdrachtgever Dijkstra Ontwikkeling Bolsward
Ontwerp Adema Architecten Dokkum
Aannemer Bouwgroep Dijkstra – Draaisma Dokkum
Constructeur Jansen Wesselink
Specificatie heiwerk
Stalenbuispalen in de buis geheid

  • Aantal 72
  • Segmentlengte 3 en 6 m
  • Paallengte 17 – 22 m
  • Doorsnede 273 mm

Betonschroefpalen

  • Aantal 59
  • Paallengte ca. 14 – 19,5 m
  • Doorsnede 350 mm