Woonwijk Amstelkwartier - Vroom Funderingstechnieken
Img 07

Woonwijk Amstelkwartier

In het Amstelkwartier heeft Vroom Funderingstechnieken 3 werken op rij uitgevoerd waarin Vibro-palen, DPA-palen en VGS-groutinjectiepalen zijn geproduceerd. In het LEAN project van de Waal Bouw was de afzinkkelder iets bijzonders.

De nieuwe woonwijk Amstelkwartier is de eerste ontwikkeling in het gebied Overamstel en deze eerste fase resulteert in 1500 woningen, 5500 vierkante meter vloeroppervlak voor werken en winkelen, een hotel, een kinderdagverblijf en een brede school. In een deel van de ruimten op de begane grond zal het mogelijk zijn om bedrijven te vestigen.

Gevoelige zone

Aan de lange zijde van de strook grond waarop de drie projecten verrijzen bevindt zich ondergronds een aantal hoofdleidingen van de nutsbedrijven. Nabij deze zone zijn voor het plan 4A in de grond gevormde en trillingsvrije geschroefde VGS-groutinjectiepalen geproduceerd. De rest van de fundering bestaat uit Vibro-palen.

Lean project

Waal Bouw voert het werk als LEAN project uit. Vroom Funderingstechnieken is goed bekend met deze werkwijze en volgde net als de Waal Bouw diverse LEAN trainingen. Vanuit de LEAN gedachte wordt Vroom Funderingstechnieken gezien als DE funderingsdeskundige die meedenkt.
Hoofduitvoerder Jan van den Boogert van Waal Bouw ziet drie belangrijke winstpunten wanneer de LEAN uitgangspunten in praktijk worden gebracht: “Het ontzorgt, bevordert efficientie en gaat faalkosten tegen.”

Bouwteam

Van den Boogert: “Het werkt versnellend wanneer je weet welke partijen bij de realisatie berokken worden, zodat er voordat de bouw begint direct kennisuitwisseling en afstemming kan plaatsvinden.” Ideaal is de situatie waarin de bouwteampartners al in het ontwerpstadium bij een project betrokken kunnen worden en hun praktijkervaring en expertise met elkaar kunnen delen.
Constructieve zaken kunnen direct op elkaar worden afgestemd en mogelijke alternatieven worden voorgesteld en doorgerekend.
“Een efficiënte oplossing hoeft in essentie niet altijd de goedkoopste te zijn.” In een Lean project komt de term “nader te bepalen” niet voor. Hiervan profiteert ook de opdrachtgever. Immers, LEAN leidt tot sneller en efficiënter bouwen waarin faalkosten worden teruggedrongen.

Op elkaar ingespeeld

“Op de tweede plaats," zo stelt Van den Boogert: "ontlast het mij van een hoop geregel omdat partijen onderling met elkaar overleggen en afstemmen binnen de kaders en tijdslijnen die worden nagestreefd.”
Partijen kunnen veel zelf en met elkaar uitzoeken. Een derde winstpunt is dat er weinig voorraden op de bouwlocatie aanwezig zijn, maar dat geldt veel meer voor de verdere
bouw en niet voor het aandeel dat Vroom Funderingstechnieken voor zijn rekening neemt.

“Afzinkkelder”

Voor dit project is gebruik gemaakt van een afzinkkelder waarin de keldervloer ontbreekt. De kelderwanden zijn op de locatie aan elkaar gekoppeld en met stempels gestabiliseerd. Om de kelder op de juiste diepte te stellen is de bouwput op een gecontroleerde wijze ontgraven om de kelder vrij van de funderingspalen naar de juiste diepte te laten zakken. Daarna zijn de paalkoppen gesneld en kan de keldervloer worden gestort.
Op zeker moment stak een “woud” aan paalkoppen boven de keldervloer uit.

Webcam beelden amstelkwartier

Het zakken van de kelder was te volgen via de diverse posities van de webcam die tijdens de bouw van de drie projecten in het Amstelkwartier actief blijft. Klik hier om de webcambeelden te bekijken.

FEITEN EN GETALLEN

Project 22995 Kavel 4A

Opdrachtgever Maarsen Groep
Architect Architectencie te Amsterdam
Woningbouw
139 luxe vrije sector huurappar¬tementen in 2 volumes met een ondergrondse parkeergarage.
In het Amstelkwartier realiseren gemeente en ontwikkelaars 1500 woningen, een basisschool, een klimaatneutraal hotel en een park langs de Amstel. De eerste wonin¬gen worden naar verwachting in 2013 opgeleverd.
Locatie Korte Oudenkerkerdijk  te Amsterdam
Aannemer Waal Bouw te Vlaardingen 
Funderingswerk
VGS groutinjectiepalen en Vibro-palen

VGS-groutinjectiepalen

  • Totaal 27 palen
  • Doorsnede Ø 380/365 mm
  • Lengte ca. 20 tot 24,5 m

Vibro-palen

  • Totaal 415 palen
  • Doorsnede Ø 356/410 mm en Ø 406/450 mm
  • Lengte ca. 21 tot 24,5 m

Default rsm 78 104
Kunnen we u helpen bij uw project?

Neem contact op met Rob Sman, bel +31(0)299 409 542 of stuur ons een e-mail.