Woningbouw 27 woningen - Vroom Funderingstechnieken
Img 07

Woningbouw 27 woningen

In het hart van Alkmaar worden in opdracht van BAM vastgoed 27 woningen gebouwd voor fase 2 van het project De Bootman. Vroom heeft voor dit project de maatvoering, het heiwerk en uiteindelijk ook de levering en montage van de prefab funderingsconstructie verzorgd, wat de aannemer ca. 2 weken tijdwinst opleverde.

Specifiek voor dit project was:

 • het heiwerk van verdiept afgewerkte palen ter plaatse van de kademuur;
 • de vele ingestorte ankers in de prefab funderingsconstructie ten behoeve van de bevestiging van de staalconstructie;
 • de prefab kademuur, die met de onderzijde in het water moest worden aangebracht.

Voorbereiding montage

Na het heiwerk is door de aannemer de waterstand in de gracht langs de bouwplaats verlaagd waarna de bouwplaats droog is komen te liggen. Dit was het startsein om aan te vangen met het opstorten van de vibro palen. Eerst zijn de theoretische hartpunten op de vibropalen uitgezet zodat de gaten voor de in te lijmen stekken op de juiste plaats geboord konden worden. Daarna zijn de gaten in de paalkoppen geboord, deze stofvrij gemaakt en daarna de stekken daarin verlijmd. Om de paalkoppen zijn kartonnen gezet met ter ondersteuning een zandrug. De paalkoppen zijn opgegoten met gietmortel en zijn exact tot onderkant fundering opgestort zodat er uiteindelijk na de montage van de prefab fundering een vlakke fundering wordt verkregen.

Prefab geproduceerd

In de prefab funderingen zijn reeds in de fabriek ankers ingestort voor het monteren van de staalconstructie. De ankers zijn op +/-1mm in de funderingen gestort. Deze tolerantie is nodig om er voor te zorgen dat alle ankers in de staalvoeten passen. Ook zijn er doorvoeren in de fundering opgenomen die ervoor zorgen dat alle woningen aangesloten kunnen worden op de nutsvoorzieningen, zoals water, stroom, elektra, telefoon, vuilwaterafvoer e.d.

Montage prefab fundering

Doordat alle voorzieningen reeds fabrieksmatig exact op maat zijn ingestort was het een must ook alle elemen¬ten op dezelfde tolerantie in het werk te stellen. Om dit te kunnen doen heeft Vroom Betonbouw tijdens de montage constant gemaatvoerd. Dit houdt in dat bij het stellen van elk element de maatvoerder heeft aangegeven in welke richting(en) het element verplaatst moest worden om deze exact op de juiste positie te krijgen. Deze werkwijze heeft er in geresulteerd dat er minder elementen per dag werden gemonteerd, maar wel exact op maat. Deze andere werkwijze biedt voordelen voor de rest van de bouw.

Logistiek tijdens montage

Tijdens de uitvoering van de montage kreeg Vroom Betonbouw te maken met het ruimtegebrek op de bouwplaats. Het plan bestaat uit 4 blokken in de contouren van een rechthoek. De bouwplaats was slechts vanaf een zijde toegankelijk.
De kraan kon alleen opgesteld worden in de kern van de rechthoek en vanuit deze kraanpositie kon de funderingsconstructie voor meerdere blokken gemonteerd worden. Er was te weinig ruimte om alle funderingsele¬menten in een keer aan te voeren, tijdelijk op te slaan en daarna te monteren.
Vroom Betonbouw heeft de elementen just in time laten aanvoeren.
Om op afroep voldoende elementen aan te voeren en zonder stagnatie te kunnen is er gependeld met gemiddeld drie vrachtauto’s tussen de fabriek en de bouwplaats. Tijdens de montage hielden de stelleurs contact met de fabriek om de aanvoer van de elementen op peil te houden.

Switch naar prefab en ingestorte voorzieningen

De fundering was in eerste instantie uitgewerkt als een traditionele natte fundering. Het geheel is omgezet naar een prefab fundering omdat dit de aannemer een aantal voordelen opleverde. Allereerst een kademuur die met de onderzijde in het water hangt. Wanneer deze in het werk gestort zou worden had het waterpeil in de gracht langs het project nog meer verlaagd moeten worden. Daarbij had de waterstand veel langer verlaagd moeten worden omdat het bekisten, betonstorten, uitharden e.d. de nodige tijd vraagt. In de prefab uitvoering is er een L-vormig element geproduceerd waarop direct na de montage gemetseld kon worden. Het waterpeil hoefde slecht éénmaal verlaagd te worden. Een ander voordeel is dat alle ingestorte doorvoeren voor de nutsvoorzieningen konden worden meegnomen in de fabriek. Normaliter moeten dit soort voorzieningen in het werk gemaatvoerd worden, omdat deze tijdens de voorbereiding slechts qua positie worden aangegeven. Door Vroom zijn de funderingen inclusief alle doorvoeren geleverd en gemonteerd, voor loodgieter was het nu slechts een kwestie van aansluiten. Op diverse plaatsen in de fundering zijn opstortingen uitgevoerd waarop direct de constructie kon worden gemonteerd. De switch naar prefab beton en de aanpak van Vroom Betonbouw leverde ca. 2 werkweken tijdswinst op.

Specificatie

Vibro-palen

 • Aantal 298
 • Doorsnede 273/310 en 323/365 mm
 • Lengte ca. 11 - 13,5 m

Specificatie fundering

Prefab funderingsbalken

 • 300x500 mm
 • 350x500 mm 
 • 400x500 mm
 • 500x500 mm
 • 500x1000 mm 
 • 550x1000 mm
 • 375x1400 mm

Instortvoorzieningen

 • Draadeinden t.b.v. staalconstructie M16, M20, M24 en M30
 • Sparingen t.b.v. nutsvoorziningen Ø75, Ø100, Ø160 en Ø200 mm

Default spr website 78 104
Kunnen we u helpen bij uw project?

Neem contact op met Sandro Pronk, bel +31(0)299 409 507 of stuur ons een e-mail.