Geluidschermen A12 - Vroom Funderingstechnieken
Img 07

Geluidschermen A12

In oktober 2011 startte Vroom Funderingstechnieken de funderingswerkzaamheden voor de nieuwe geluidsschermen langs de A12 tussen Waterberg en Velperbroek. Heijmans Infra, is verantwoordelijk voor de uitvoering. Rijkswaterstaat is de opdrachtgever voor deze wegverbreding. “Het project loopt als een trein,” zegt Leon Klaassen, projectleider bij Vroom Funderingstechnieken, en verantwoordelijk voor de productie van bijna 1750 betonschroefpalen.

Het werk wordt gefaseerd uitgevoerd en voor elk schermdeel geldt als eis dat de werkzaamheden binnen 30 dagen moeten zijn afgerond. Dat kan alleen lukken wanneer het slopen, de productie van de funderingspalen en de bouw van het scherm elkaar naadloos opvolgen.
Door de verbreding van de A12 moeten de bestaande geluidsschermen vervangen worden door nieuwe en hogere schermen.

Logistiek hoogstandje

Leon Klaassen: “Het inplannen van de logistiek op zich is al een hele kluif omdat onze chauffeurs goed moeten weten waar zij op de snelweg kunnen in- of uitvoegen voor het aanvoeren van materiaal en materieel.”
Bij de uitvoering van dit project maakt al het werkverkeer gebruik van die ene smalle strook langs de snelweg. “Die deadline van 30 dagen per scherm betekent dat de productie van onze betonschroefpalen niet mag stagneren doordat bijvoorbeeld andere voertuigen de doorgang op die ene af- en aanvoerbaan blokkeren.” Vroom Funderingstechnieken heeft veel ervaring met dit soort complexe projecten. “Logistiek vragen funderingswerkzaamheden langs snelwegen nu eenmaal de nodige creativiteit en inventiviteit, met name tijdens de uitvoering.”

Onderlinge afstemming

Leon Klaassen “Je mag bij dit soort projecten niets aan het toeval overlaten en moet goed beslagen ten ijs komen. Het vraagt om een goede onderlinge afstemming met de opdrachtgever om alles vlot te laten verlopen. Voor ons is het zeer belangrijk dat de aanvoer van beton en wapeningstaal op afroep en ongehinderd kan plaatsvinden.” Dat is lastig omdat al het werkverkeer gebruik vooruit en weer achteruit moet rijden om in- en of uit te kunnen voegen. “Hetzelfde geldt voor het transport van ons materieel van de ene locatie naar de andere.”

30 dagen zonder scherm

Opdrachtgever Rijkswaterstaat heeft de direct aanwonenden toegezegd dat er ter plaatse van hun woonlocatie maximaal 30 dagen geen geluidsscherm aanwezig is. “Die 30 dagen is voor alle partijen een vast gegeven om een compleet nieuw geluidsscherm te realiseren,” zegt Eric Kooijmans van Heijmans Infra: “Wij konden die garantie afgeven omdat gekozen is voor een uitvoering waarin drie werkzaamheden vrijwel direct achter elkaar plaatsvinden. Het slopen, het funderen en de bouw verplaatst zich als een soort trein langs de snelweg. Door deze aanpak kunnen de werkzaamheden relatief snel worden uitgevoerd en blijft de periode van hinder zo kort mogelijk. In ieder geval binnen die 30 dagen,” aldus Kooijmans.

Geluidsarm en trillingsvrij schroeven

Het aan- en afvoeren van materiaal en materieel voor de geluidsschermen vindt zoveel mogelijk plaats vanaf de A12. Door de tijdelijke afwezigheid van een geluidsscherm is de geluidshinder van het wegverkeer voor de omgeving in de periode van 30 dagen relatief groot.
Leon Klaassen: “Om tijdens de realisatie zo min mogelijk geluidsoverlast naar de omwonenden te veroorzaken is gekozen voor het trillingsvrij en geluidsarm produceren van in de grond gevormde betonschroefpalen, en niet voor het traditioneel inheien van prefab betonpalen.”
In totaal worden ca. 1750 palen geproduceerd. De meeste hebben een doorsnede van 400 mm en een lengte van 10,5, 11,5, 12,5, 13,5 en 14,5 m. Een klein deel heeft een doorsnede van 350 mm en een lengte van 7,5 m. Voor elk schermspant worden twee palen geproduceerd, die over de volle lengte wordt voorzien van een wapeningstaaf in combinatie met een kopwapening die 4,5 m lang is.

5,5 km scherm in 5 maanden

In totaal wordt gedurende zo’n vijf maanden aan beide zijden van de A12 gewerkt aan 5,5 km geluidsschermen. Eric Kooijmans: “Aan de Velpse zijde worden nieuwe schermen gebouwd tussen knooppunt Velperbroek en het Spoorviaduct. De werkzaamheden aan de Arnhemse zijde vinden plaats langs de delen Geitenkamp – Spoorviaduct en Spoorviaduct – knooppunt Velperbroek.”
De oude geluidsschermen ter hoogte van de viaducten en tunnels zijn reeds verwijderd en vervangen door tijdelijke geluidsschermen.
“Zodra de nieuwe schermen zijn geplaatst worden deze tijdelijke schermen weer verwijderd. Dit zal naar verwachting in het voorjaar 2012 plaatsvinden,” aldus Kooijmans die zeer te spreken over de voortgang van het project en de wijze waarop Vroom Funderingstechnieken het werk uitvoert.

Projectleider Leon Klaassen houdt er goed de gang in. “Midden februari 2012, of zoveel eerder, zit het project er voor ons op.” 


FEITEN EN GETALLEN

Project Vijf kilometer geluidsscherm
Locatie A12 Waterberg - Velperbroek
Start oktober 2011
Oplevering voorjaar 2012
Opdrachtgever Rijkswaterstaat
Aannemer Heijmans Infra
Geluidsscherm 35.000 m2, over 5 km

Funderingswerkzaamheden Vroom Funderingstechnieken

Paalspecificatie
• Ca. 1750 betonschroefpalen
• Doorsnede 400 mm, lengte 10,5, 11,5, 12,5, 13,5 en 14,5 m
• Doorsnede 350 mm, lengte 7,5 m
Meer informatie

ACHTERGRONDINFO 
VERBREDING A12 WATERBERG - VELPERBROEK

Heijmans Infra is door Rijkswaterstaat gekozen voor de realisatie van de verbreding A12 Waterberg-Velperbroek. De totale aanneemsom bedraagt circa € 58 miljoen, exclusief BTW. Het door Heijmans ingediende voorstel is getoetst op zowel prijs als kwaliteit. Het gaat om een Design & Construct-contract, ontstaan uit een integrale aanpak door Heijmans Infra en ingenieursbureau Breijn. In november 2010 is gestart met de voorbereidingen van de werkzaamheden. Eind augustus 2011 startte de wegwerkzaamheden. De nieuwe geluidsschermen maken deel uit van dit project. 

Begin oktober 2011 is gestart met de vervanging van de geluidsschermen.
Tussen de knooppunten Waterberg en Velperbroek wordt de weg verbreed van 2x2 naar 2x3 rijstroken met een vluchtstrook. Er worden drie viaducten vervangen (Schelmseweg, Velperweg en IJssellaan), twee viaducten verbreed (Rozendaalseweg en Spoorviaduct) en de Luinhorsttunnel wordt verlengd. Tussen Arnhem en Velp wordt een nieuwe fiets-voetgangerstunnel aangelegd. Rijkswaterstaat treft daarnaast maatregelen om de geluidsbelasting omlaag te brengen en de effecten op natuur en landschap te compenseren. De wegverbreding
A12 Waterberg - Velperbroek is uiterlijk 2013 gereed. 

Default spr website 165 185 6 5 19
Kunnen we u helpen bij uw project?

Neem contact op met Sandro Pronk, bel +31(0)299 409 507 of stuur ons een e-mail.