Windmolens Vlissingen - Vroom Funderingstechnieken
Img 07

Windmolens Vlissingen

Bevordering Windenergie Nederland B.V. vervangt een deel van de bestaande windturbines aan de Europaweg Zuid op het zeehaventerrein Vlissingen Oost door nieuwe windturbines.

Op initiatief van Bevordering Windenergie Nederland B.V. worden vier van de bestaande windturbines van het type 'Bouma' met een vermogen van 160 kW vervangen door grotere windturbines met een vermogen van 3 MW elk en een tiphoogte van maximaal 175 meter. Het opgesteld vermogen neemt hierdoor toe van 2,3 MW tot 13,66 MW. Drie van de vier nieuw te bouwen windturbines zijn geprojecteerd op het grondgebied van de gemeente Vlissingen. De vierde, meest zuidoostelijke, windturbine is geprojecteerd op het grondgebied van de gemeente Borsele. De plaatsing van deze grotere windturbines werd mogelijk, nadat de herziening van de bestemmingsplannen was goedgekeurd.

In 1988 zijn er langs de Europaweg zuid te Vlissingen 13 windturbines van het zogenaamde Bouma type geplaatst (160 kW, ashoogte 26,5m, rotordiameter 20m). Deze zijn in 1990 uitgebreid met 2 stuks Bouma 250 kW windturbines ashoogte 30 m, rotordiameter 25 m). Dit bracht het totale aantal op 15 windturbines. In 1998 zijn reeds 8 Bouma windturbines vervangen door 8 NEG/Micon 750 kW windturbines (ashoogte 60 m, rotordiameter 48 m).


FEITEN EN GETALLEN 23030

Project Windmolen
Opdrachtgever Bevordering Windenergie Nederland
Locatie  Terrein OVET Europaweg zuid / Monacoweg 1 te Vlissingen
Aannemer H4ABouw & Infra BV te Goes
Constructeur Ingenieursbureau F. Koch BV

Funderingswerkzaamheden

Vibro-palen

  • Aantal 112
  • Doorsnede 380/465 mm
  • Lengte ca. 22,5 – 27 mm