Daadkracht in Infra - Vroom Funderingstechnieken
Img 07

Daadkracht in Infra

Vroom Funderingstechnieken showde met trots Infra projecten tijdens InfraTech. De beurs gemist? Maak alsnog kennis met onze “daadkracht in draagkracht” voor de GWW sector.

Geluidsschermen

A7 Purmerend

Twee aan twee inheien van in totaal ca. 1150 prefab betonpalen, lengte 9 – 22 m voor 1,7 km geluidsscherm. Inclusief de levering en montage van de prefab beton poeren en plintstukken. KBK Bouw. 

A12 Velperbroek

In vijfmaanden tijd is 5,5 km aan geluidschermen gerealiseerd langs de A12 ter hoogte van Velperbroek. Een geluidsarme en trillingsvrije funderingstechniek was een vereiste. In totaal zijn ca. 1750 betonschroefpalen geproduceerd, lengte 7,5 – 14,5 m, doorsnede 350 en 400 mm, voorzien van een kopwapening over 4,5 m. Heijmans Infra.
Klik hier voor meer info over dit project.

A74 Tegelen/Venlo

Voor de geluidschermen en kunstwerken langs de nieuwe A74 is een mix van drie paalsystemen toegepast. Betonschroefpalen en buisschroefpalen plus prefab betonpalen die deels zijn voorgeboord. De betonschroefpalen hebben een lengte van 7 - 16 m en een doorsnede van 450 - 800 mm. De buisschroefpalen een lengte 9 -17 m en een doorsnede van 500 - 800 mm. Zowel de betonschroef- als de buisschroefpalen zijn over de gehele paallengte voorzien van een wapeningskorf: 6x Ø25 mm tot 15x Ø32 mm. De zware korven zijn met een trilblok ingebracht. Prefab betonpalen hebben een lengte van 5,5 – 7,5 m en een zijn vierkant 350 en 400 mm. Aannemer Dura Vermeer.
Klik hier voor meer info over dit project.

A59 Raamsdonkveer

De 75 betonschroefpalen voor de geluidsschermen bij knooppunt Hooipolder zijn voorzien van een HEA-profiel, dat exact gesteld is op de gevraagde X- en Y-coördinaten. De betonschroefpalen hebben een lengte van 5,40 m en een doorsnede van 400 mm. Het HEA-profiel is met een hulpkraan en trilblok en met behulp van een geleidingsframe ingebracht. Aannemer Reanco.

Bruggen, viaducten, kademuren

Autotunnel IJsei Amsterdam CS

De auto-onderdoorgang bevindt zich onder de uitbreiding van de stationshal en de bovengelegen busterminal. In totaal zijn ca. 1000 Vibro-palen geproduceerd in een lengte van 30 – 35 m en een doorsnede van 610 mm. Alle trekpalen zijn voorzien van een zware wapeningskorf over de volle lengte. Aannemer Koop Holding Europe.
Klik hier voor meer info over dit project.

Brug Zuid-Willemsvaart Den Dungen.

Bij het zware Vibro-werk wordt voorafgaand aan de productie voorgeboord. In totaal 128 Vibro-palen lengte 27- 29 m, doorsnede casing/voet 559/660 mm. Aannemer Van Hattum en Blankevoort BV.

Ecopassage Zeist.

In totaal zijn voor het landhoofd aan de ene zijde 46 buisschroefpalen met een lengte van 7,60 m en een doorsnede van 550 mm voor geproduceerd te lood en als schoorpalen 10:1 voorover en 6:1 achterover. Aan de overzijde en onder de pijlers in de middenberm zijn in totaal 86 prefab betonpalen te lood en schoor 10:1 voorover en schoor 6:1 achterover geheid. Aannemer Combinatie H2Eco

Brughoofd Venlo.

Voor de Weerdsprong zijn 26 Vibro-palen geproduceerd in een lengte van 6,0 – 12,5 m en een doorsnede casing/voet 508/620 mm. De palen zijn zowel te lood en als schoorpalen 5:1 en 12:1 geproduceerd. Aannemer Dura Vermeer Beton- en Waterbouw.
Klik hier voor meer info over dit project.

Verlengen kade Wilhelminahaven, Eemshaven.

Voor het verlengen van de kade in de Wilhelminahaven in Eemshaven zijn Vibro-palen en een combiwand van 400 m geproduceerd. De 20 stalen buizen voor de combiwand zijn met behulp van een geleidingsframe in schoorstanden van 7:1 oplopend tot 11:1 ingetrild en nageheid. De buizen hebben een doorsnede van 1,70 m en een lengte van ca. 30 m. De buizen zijn Tussen de buizen zijn damwandprofielen met een lengte van 22,75 m en een breedte van 2 m ingetrild en nageheid
De 300 Vibro-palen zijn in schoorstanden van 3:1 tot 11:1 ingetrild en nageheid. Aannemer BAM Civiel.
Klik hier voor meer informatie over dit project.

Kademuur Beerkanaal Maasvlakte Rotterdam.

Op de Maasvlakte zijn voor de kademuur van de DBF terminal in totaal 265 Vibro-palen geproduceerd, in een lengte van 24 – 30 m en een doorsnede casing/voet van 606/704 mm. De palen zijn schoor 7:1 achterover en schoor 20:1 voorover geproduceerd en voorafgaand aan de productie van de Vibro-palen is voorgeboord tot 1 m boven het pleistoceen. Aannemer BESIX Nederland.
Klik hier voor meer info over dit project.

Combiwand Diemen

Voor stabilisatie en ontlasten van 2 hoofdleidingen nabij zandlichaam voor Uyllanderbrug Diemen. Voorboren tot een diepte van 15 m, daarna inheien Vibro-casings in 3 rijen van 17 casinsg, lengte 27-34 m, doorsnede casing/voet 559/610 mm. De buizen zijn gevuld met zand en de laatste 3 m is voorzien van gewapend beton. Van Halteren infra leverde een speciale geleidingsmal en verzorgde het intrillen van de damwandplanken met een lengte van 22 m tussen de casings. Dura Vermeer.
Klik hier voor meer info over dit project.

Energiesector

RWE centrale Eemshaven.

Een van de laatste aanvullende funderingswerkzaamheden voor de RWE Power centrale in Eemshaven betrof de productie van 134 Vibro-palen in lengtes van 27,50 – 31,00 m. Doorsnede casing/voetplaat 508/620 mm Aannemer Terracon.
Klik hier voor meer info over dit project.

Windmolenpark Zeewolde

Drie paaltypes voor 36 windturbines en bijbehorende opstelplaatsen voor de telekraan. In totaal zijn 576 prefab betonpalen geheid voor de opstelplaatsen in een lengte van 3,50 – 8,00 m, vierkant 400 en 350 mm. Voor de windmolenvoeten zijn 1100 Vibro-palen geproduceerd in een lengte van 18,00 – 21,50 m: doorsnede casing/voet 457/510 mm. De 144 houten palen waren nodig voor een tijdelijke ondersteuning tijdens de bouw. Aannemer Combinatie Ventus Zeewolde vof. (Dura Vermeer Divisie Infra, Spie Nederland en CG holdings België).
Klik hier voor meer info over dit project.

Diversen

Lounge 1 Schiphol Airport.

Voor Lounge 1 en de daaronder gelegen uitbreiding van de bagagekelder zijn in totaal ca. 550 DPA-palen en 2050 Vibro-palen geproduceerd. Aannemer Combinatie HBG / Ballast Nedam.
 

Uitbreiding D-pier Schiphol Airport

Voor de uitbreiding van de D-pier op Schiphol Airport zijn dichtbij de belendingen 35 DPA palen geproduceerd met een lengte van 11,50 tot 14,50 m en een doorsnede van 510 mm. . Daarnaast zijn nog eens 305 Vibro-palen geproduceerd in een lengte van 10,50 tot 14,30 m, casing/voet: 406/465 mm en 456/510 mm. 35 DPA palen. Voor het werken op de luchthaven gelden speciale regels. Aannemer Volker Wessels Bouw.
Klik hier voor naderde info over dit project.

Rioolzuivering Wervershoof

Voor de uitbreiding van de rioolzuivering in Wervershoof zijn 1500 Vibro-palen geproduceerd in een lengte 9,50 – 17,10 m en een doorsnede casing/voet 273/310 en 356/410 mm. Een deel van de palen is verdiept als Vibro-combipalen uitgevoerd. De doorsnede van de casing/voet is 456/510 en toegepast is een gewapend prefab betonelement vierkant 290 mm met een paallengte van 15,00 – 17,00 m. Aannemer VBK.
Klik hier voor meer info over dit project.

 


Default spr website 165 185 6 5 19
Kunnen we u helpen bij uw project?

Neem contact op met Sandro Pronk, bel +31(0)299 409 507 of stuur ons een e-mail.