Appartementen La Reine - Vroom Funderingstechnieken
Img 07

Appartementen La Reine

In het topsegment van Amsterdam, het voormalig stadsdeelkantoor aan de Koninginneweg, worden elf appartementen met ruime terrassen en twee inpandige parkeerplaatsen gerealiseerd. Allereerst hebben we een damwand verdiept onder het maaiveldniveau aangebracht en vervolgens zijn we gestart met het maken van de palen.

De uitvoering geschiedt met twee funderingsmachines. Een machine waarmee de palen uit één segment worden weggedraaid. De overige palen worden met een mini-machine onder beperkte hoogte weggeschroefd. Deze palen worden gemaakt uit kleinere segmenten die ter plekke aan elkaar worden gelast. Zo kan de paal tot de gewenste diepte in de bodem worden geplaatst.


Historie
De geschiedenis van het Lutherse Diakonessen ziekenhuis begint in 1884. In dat jaar kreeg de Evangelisch Lutherse Gemeente in Amsterdam een Duitse predikant. Hij liet uit het Diakonessen moederhuis in Bethel bij Bielefeld drie zusters overkomen. Diakonessen waren jonge vrouwen of weduwen, die werden geacht ongehuwd te blijven en in de geest van het Evangelie hun leven ten doel te stellen voor het verplegen van zieken. De Diakonessen woonden in het moederhuis, waar ze ook hun opleiding kregen. Daar zwaaide moederoverste de scepter. Naast kost en inwoning kregen de pleegzusters niet meer dan een zeer bescheiden zakcentje. Ze mochten geen burgerkleding dragen, hadden weinig vrije tijd en werden geacht kuis te leven. Eén troost: op je oude dag werd er goed voor je gezorgd.

In 1886 kwamen zij naar Amsterdam. De Diakonessen kregen een eigen woonhuis. Aanvankelijk woonden ze boven een stal aan het Rembrandtplein nr. 26. Dit huis werd op 30 januari 1887 ingewijd als Lutherse Diakonessen inrichting. In oktober schonk een Amsterdamse familie een groot huis aan de Bloemgracht nr. 65, waar de zusters woonden en twaalf zieke vrouwen konden verplegen.

Toen dit gebouw te klein werd, betrokken ze op 17 mei 1898 het ziekenhuis en een kapel aan de Koninginneweg en de Van Eeghenstraat. Die locaties, zo vlak bij het Vondelpark, werd aangeprezen als heel gezond. ‘Boslucht’ bevat meer zuurstof en is dus heel gezond voor de zieken. Het gebouw werd uitgebreid in 1904 en 1920 waardoor het aantal bedden van 65 naar 150 steeg. 

In 1986 hield het Lutherse Diakonessen Ziekenhuis op te bestaan en is het pand na de ingebruikname van het nieuwe BovenIJ ziekenhuis verkocht. Twee vleugels van het voormalige ziekenhuis waren van 1990 tot 2010 in gebruik bij het toenmalige stadsdeel Zuid (de voorloper van het huidige Amsterdam Oud Zuid). Anno 2011 is er weinig dat nog aan het verleden van het gebouw herinnert. In de kapel zetelt nu de Stichting tot Bevordering der Notariële Wetenschap. In de vleugel tussen het stadsdeelkantoor en de kapel zijn luxe appartementen gerealiseerd. Wel zijn in het stadsdeelkantoor nog steeds authentieke onderdelen te vinden, zoals de draaideur van de hoofdingang en sommige glas-in-lood ramen.